Νέα

Μειωμένος ή και μηδενικός ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις

peoplewalk

Μειωμένους, εξαιρετικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις μπορούν να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προβλέπει η Οδηγία, που εξέδωσε προχθές, 6 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ), η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ήτοι 15% τουλάχιστον, ενώ για τις έντυπες εκδόσεις μπορούν να ισχύουν διάφοροι συντελεστές. Για τις έντυπες εκδόσεις, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν “μειωμένο” συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή τουλάχιστον 5%. Ορισμένα έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (κάτω του 5%) ή και μηδενικό συντελεστή (που συνεπάγεται έκπτωση του ΦΠΑ).

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑΗ Οδηγία θα δώσει στα κράτη-μέλη, που το επιθυμούν, τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις. Εξαιρετικά μειωμένοι και μηδενικοί συντελεστές θα επιτρέπονται μόνον στα κράτη-μέλη που τους εφαρμόζουν, επί του παρόντος, στις έντυπες εκδόσεις. Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν προσωρινά, εν αναμονή της θέσπισης ενός νέου, “οριστικού” συστήματος ΦΠΑ. Η έκδοση της Οδηγίας, που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να εφαρμόζουν, εφόσον το επιθυμούν, μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στο εθνικό τους δίκαιο, έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας, που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις για το νέο σύστημα, χάρη στο οποίο τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία απ’ ό, τι σήμερα όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ. 

Διευκρινίσεις
Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, η Οδηγία έχει συμπεριλάβει μια συγκεκριμένη πρόβλεψη. Ειδικότερα, αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη “θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή για τα βιβλία, τις εφημερίδες και τα περιοδικά, μόνο εάν αυτές οι εκδόσεις, ανεξάρτητα από το εάν παρέχονται σε φυσικά μέσα ή ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από μουσική ή περιεχόμενο βίντεο”. 

Διαπραγματεύσεις
Ο Οδηγία αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης εδώ και μία διετία και ευθυγραμμίζει τους κανόνες ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές και τις έντυπες εκδόσεις. Για την έκδοση της Οδηγίας, απαιτήθηκε ομοφωνία εντός του Συμβουλίου, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το Κοινοβούλιο έδωσε ήδη τη γνώμη του την 1η Ιουνίου 2017. Η πρόταση, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ, που εφαρμόζεται στην ψηφιακή οικονομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ