Νέα

Δωρεάν laptop - tablet και σύνδεση στο ίντερνετ για 290.000 δικαιούχους

internet
Το δικαίωμα απόκτησης δωρεάν laptop και tablet, καθώς και 12μηνης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, έχουν οι περίπου 290.000 δικαιούχοι του ψηφιακού μερίσματος. Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Αλληλεγγύη”, το οποίο ξεκινά, δίνει τη δυνατότητα σε όσους πολίτες έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα να πάρουν δωρεάν laptop ή tablet και internet για 12 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €100 εκατ. (δημόσια δαπάνη) και όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop), αλλά και να υποστηριχθούν κατ’ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω επιχορήγησης προς τους πολίτες, που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, με μέγιστο ποσό για κάθε μία από τις κατηγορίες παρεμβάσεων. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι): ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος).

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο, ανά “πακέτο” υπηρεσιών, είναι:
  • ευρυζωνική Διαδικτυακή σύνδεση: μέχρι 12 ευρώ τον μήνα και μέχρι 31/10/2015,
  • βασικός εξοπλισμός πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/ netbook/laptop): μέχρι €230 ευρώ,
  • υπηρεσίες υποστήριξης συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον: μέχρι €60 ευρώ.

Διαδικασία
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τα στοιχεία των ωφελουμένων θα αντληθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Τα εγκεκριμένα πακέτα, καθώς και οι εγκεκριμένοι πάροχοι - προμηθευτές θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Δράσης προς ενημέρωση των Δικαιούχων πολιτών.

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στη Δράση για το ψηφιακό μέρισμαΕπί της διαδικασίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος “TAXISNET” της Γ.Γ.Π.Σ., να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος. Επίσης, θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο email του ή στο κινητό του. Στη συνέχεια, θα μπορεί να επισκέπτεται το Web Site της Δράσης και να αναζητήσει παρόχους – προμηθευτές, που έχουν κατάστημα στην περιοχή του και να εντοπίζει τις Προσφορές - “Πακέτα” που τον ενδιαφέρουν.

Ψηφιακή Αλληλεγγύη
Οι Περιφέρειες που συμμετέχουν και οι κάτοικοι τους δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος που θα ωφεληθούν από την Ψηφιακή Αλληλεγγύη είναι: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 47.506 δικαιούχοι, Θεσσαλία 52.477, Ήπειρος 22.588, Δυτική Ελλάδα 57.702, Ιόνια νησιά 13.220, Πελοπόννησος 40.464, Βόρειο Αιγαίο 14.753 και Κρήτη 40.527 δικαιούχοι.

Φορείς της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και φορείς υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η ΓΓΤΤ και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ