Νέα

Αυξημένα κονδύλια για έρευνα - καινοτομία στον νέο προϋπολογισμό

researchpeople1

Αυξημένα κατά 5,8% είναι τα κονδύλια, που προβλέπει ο - υπό επεξεργασία - νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την εξέλιξη των διεργασιών επί του νέου προϋπολογισμού, το Συμβούλιο ενέκρινε προχθές τη θέση του σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2019. Με τον τρόπο αυτό, το Συμβούλιο πρακτικά επιβεβαιώνει τη συμφωνία, στην οποία είχαν καταλήξει τον Ιούλιο οι αντιπρόσωποι των κρατών - μελών στην Ε.Ε. Η θέση του Συμβουλίου προβλέπει συνολικά €164,1 δις σε αναλήψεις υποχρεώσεων και €148,2 δις σε πληρωμές. Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 2,09% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και 2,34 % για τις πληρωμές σε σύγκριση με το 2018. Στους τομείς, που λαμβάνουν αυξημένη στήριξη, περιλαμβάνονται η έρευνα και η καινοτομία (Ορίζοντας 2020), οι ανταλλαγές νέων, οι επενδύσεις στις υποδομές (μηχανισμός “Συνδέοντας την Ευρώπη”) και η δράση για το περιβάλλον και το κλίμα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” θα λάβει +5,79% (€11,9 δις), το πρόγραμμα “Erasmus” +10,37% (€2,6 δις) και ο μηχανισμός “Συνδέοντας την Ευρώπη” +26,46% (€3,5 δις) έναντι του 2018. Το πρόγραμμα LIFE θα λάβει, επίσης, επιπρόσθετη χρηματοδότηση 5,2%, ήτοι €550 εκατ. για τη στήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα. “Το Συμβούλιο θέλει να διαθέσει επαρκείς πόρους για τις προτεραιότητες και τα εμβληματικά προγράμματα της Ε.Ε.”, αναφέρει η θέση του Συμβουλίου, η οποία έχει κριθεί ως «εξαιρετικά ισορροπημένη» και έχει την ισχυρή στήριξη των κρατών μελών. 

Μειώσεις
Σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 που παρουσίασε η Επιτροπή, το συνολικό ύψος των αναλήψεων υποχρεώσεων έχει μειωθεί κατά €1,6 δις και των πληρωμών κατά €0,5 δις. Οι περικοπές έχουν προταθεί με βάση τεχνική ανάλυση και αφορούν τις γραμμές του προϋπολογισμού, όπου το Συμβούλιο θεωρεί ότι η Επιτροπή έχει υπερεκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες. Οι διοικητικές δαπάνες είναι ένας από τους τομείς, όπου έχουν γίνει σχετικά μεγάλες μειώσεις. 

Διαδικασία
Επί της διαδικασίας, ο Ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας, κ. Hartwig Löger, θα παρουσιάσει τη θέση του Συμβουλίου για τον Κοινοτικό προϋπολογισμό του 2019 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας του το Σεπτέμβριο. Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει τις τροπολογίες του επί της θέσης του Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου. Θα ανοίξει, έτσι, μια περίοδος συνδιαλλαγής διάρκειας τριών εβδομάδων (30 Οκτωβρίου - 19 Νοεμβρίου). Σκοπός αυτής της διαδικασίας συνδιαλλαγής είναι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ