Νέα

Υψηλά στάνταρ ασφάλειας στη διακίνηση δεδομένων μεταξύ Ε.Ε. - Ιαπωνίας

datanew1

Ένα ακόμη πιο ασφαλές πλαίσιο θα διέπει εφεξής τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Χθες η Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικασία για την έκδοση της απόφασής της “περί επάρκειας” για την Ιαπωνία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ένωση αναγνωρίζει ότι η Ιαπωνία, παρέχει ισοδύναμο επίπεδο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν ισχυρή προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τα Κοινοτικά πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Ιαπωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί την έκδοση της απόφασης περί επάρκειας για την ΙαπωνίαΓια να εγγυηθεί η Ιαπωνία αυτό το ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας δεσμεύτηκε να παράσχει κάποιες πρόσθετες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται στην Ιαπωνία, προτού η Επιτροπή εκδώσει επίσημα την απόφαση “περί επάρκειας”. “Δημιουργούμε το μεγαλύτερο χώρο ασφαλών ροών δεδομένων στον κόσμο. Τα προσωπικά δεδομένα θα μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια μεταξύ της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας προς όφελος τόσο των πολιτών μας όσο και των οικονομιών μας”, ανέφερε χθες η αρμόδια Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, ενημερώνοντας σχετικά το Σώμα των Επιτρόπων.

Σ' αυτό το στάδιο κάθε πλευρά εφαρμόζει τις εσωτερικές διαδικασίες της για την έγκριση της αμοιβαίας διαπίστωσης της επάρκειας. Για την Ε.Ε., οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την έκδοση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και την έγκριση από μια επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της Ε.Ε. Μόλις ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή θα εκδώσει την απόφαση περί επάρκειας για την Ιαπωνία. 

Περί επάρκειας
Οι πρόσθετες εγγυήσεις, που έχει δεσμευτεί να παρέχει η Ιαπωνία, θα ενισχύουν, για παράδειγμα, την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, τους όρους υπό τους οποίους τα δεδομένα των πολιτών της Ε.Ε. θα μπορούν να διαβιβαστούν περαιτέρω από την Ιαπωνία σε άλλη τρίτη χώρα και τα ατομικά δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα και διόρθωσής τους. Οι κανόνες αυτοί θα δεσμεύουν τις ιαπωνικές εταιρείες που εισάγουν δεδομένα από την Ε.Ε. και θα μπορούν να επιβληθούν από την ιαπωνική ανεξάρτητη αρχή προστασίας των δεδομένων (PPC) και τα ιαπωνικά δικαστήρια. Η ιαπωνική κυβέρνηση έδωσε, επίσης, διαβεβαιώσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τις εγγυήσεις σχετικά με την πρόσβαση των δημόσιων Αρχών της χώρας στα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας. Οι εγγυήσεις αυτές διασφαλίζουν ότι κάθε τέτοια χρήση των προσωπικών δεδομένων θα εξυπηρετεί αποκλειστικά αναγκαίους και αναλογικούς σκοπούς και θα υπόκειται σε ανεξάρτητη εποπτεία.

Επίσης, η Ιαπωνία θα εξασφαλίσει ένα μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για τη διερεύνηση και την επίλυση καταγγελιών Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με την πρόσβαση στα δεδομένα τους από τις δημόσιες Αρχές της Ιαπωνίας. Ο εν λόγω νέος μηχανισμός θα τελεί υπό τη διαχείριση και την εποπτεία της ιαπωνικής ανεξάρτητης αρχής προστασίας των δεδομένων. 

Εταιρική σχέση
Επιπλέον, η συμφωνία αυτή θα συμπληρώσει τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης Ε.Ε. - Ιαπωνίας και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επωφελούνται από την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μ' αυτόν τον βασικό εμπορικό εταίρο, καθώς και από την προνομιακή πρόσβαση στην αγορά των 127 εκατομμυρίων Ιαπώνων καταναλωτών.

Το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία: έκδοση γνωμοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, διαβούλευση με επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, ενημέρωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκδοση της απόφασης περί επάρκειας από το Σώμα των Επιτρόπων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ