Νέα

Η Ευρώπη προ της ανάπτυξης υποδομών υψηλής τεχνολογίας

technology1new1

Ώθηση στο οικοσύστημα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, επιχειρεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος με την ανάπτυξη των υπερυπολογιστών αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από τη σύσταση μιας νέας πανευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης, σύμφωνα με όσα ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η κοινή επιχείρηση θα επιβλέπει τη συγκέντρωση πόρων εντός της Ευρώπης, με σκοπό την ανάπτυξη των υπερυπολογιστών για την επεξεργασία μαζικών δεδομένων, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την αντιμετώπιση των σημερινών μεγάλων επιστημονικών και κοινωνικών προκλήσεων. Η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) θα λάβει τη μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κοινή πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος των υπερυπολογιστώνΗ σύμπραξη αυτή θα παρέχει ένα νομικό, συμβατικό και οργανωτικό πλαίσιο στα μέλη της. Μέλη της κοινής επιχείρησης θα είναι η Ε.Ε., επιμέρους χώρες της Ε.Ε., τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Ορίζων 2020, καθώς και ιδιωτικές ενώσεις, ενώ θα παραμείνει ανοικτή στη συμμετοχή νέων μελών. Η λειτουργία της EuroHPC, που θα έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019, ενώ αναμένεται να λειτουργεί πλήρως έως τα τέλη του 2026.

Χρηματοδότηση
Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα χρηματοδοτηθεί από διάφορες πηγές: από το γενικό προϋπολογισμό της Ε.Ε., από ατομικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών της Ε.Ε., από συμμετέχουσες τρίτες χώρες και από ιδιωτικές επενδύσεις. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το γενικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. θα ανέλθει σε €486 εκατ.: €386 εκατ. από το πρόγραμμα έρευνας “Ορίζων 2020” και €100 εκατ. από τον μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη”.

Οφέλη
Οι ισχυροί υπερυπολογιστές είναι απαραίτητοι στην προσπάθεια της Ένωσης να δημιουργήσει και να αναπτύξει νέες αγορές με σημαντική προστιθέμενη αξία. Βρίσκονται στον πυρήνα των προηγμένων τεχνολογιών, οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης, την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως είναι η πρόβλεψη της κλιματικής αλλαγής και η προηγμένη μοντελοποίηση των φαρμάκων.

Η απόφαση του Συμβουλίου ευθυγραμμίζεται με το φιλόδοξο πλάνο της Ε.Ε. για τον ψηφιακό τομέα και την καινοτομία, προκειμένου να δημιουργηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη ένα υψηλών επιδόσεων οικοσύστημα υπολογιστικής, που θα είναι παγκόσμια ανταγωνιστικό. Βασικό σκέλος αυτής της φιλοδοξίας είναι να εφοδιαστούν οι ερευνητές και οι φορείς καινοτομίας με τις κατάλληλες δεξιότητες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες γνώσεις και τεχνολογίες.

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων έχει καίρια σημασία για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και την οικονομία των δεδομένων. Οι πολλές πρακτικές εφαρμογές της θα παράσχουν οφέλη σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών και επιχειρηματικών τομέων, καθώς και σε χρήστες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιστημονικές κοινότητες και το δημόσιο τομέα.

Οι υπερυπολογιστές
Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων αναφέρεται στις τεχνολογίες και στη χρήση πανίσχυρων υπερυπολογιστών (με τη διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων υπολογιστικών μονάδων που εργάζονται παράλληλα, στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος ή σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους) για την εκτέλεση μαζικών και ταχύτατων υπολογισμών, τόσο απαιτητικών που δεν είναι δυνατή η εκτέλεσή τους από υπολογιστές γενικής χρήσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ