Νέα

Γαλλογερμανικά κεφάλαια €3,3 εκατ. στην ελληνική διαστημική βιομηχανία

spacetech

Με κεφάλαια, συνολικού ύψους €3,3 εκατ., ενισχύουν - Γαλλία και Γερμανία - τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της διαστημικής βιομηχανίας. Οι σχετικές συμφωνίες συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας και Ελλάδας - Γερμανίας προβλέπουν τη χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών και ερευνητικών φορέων, συνολικού ύψους €3,3 εκατ., για την υλοποίηση δράσεων στον τομέα του Διαστήματος, σε συνεργασία με εταιρείες από τις δύο χώρες.

Χρηματοδοτήσεις ελληνικών εταιρειών και φορέων της βιομηχανίας του ΔιαστήματοςΟι τεχνολογικοί τομείς, στους οποίους αναφέρονται οι δύο συμφωνίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών υλικών, τη μικροηλεκτρονική, την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού, την παρατήρηση Γης και προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες.

Τις δύο συμφωνίες διμερούς συνεργασίας, στον τομέα του Διαστήματος, υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Χ. Βασιλάκος, στο πλαίσιο της Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA), στο Λουξεμβούργο. Τα σχετικά κονδύλια προέρχονται από τη συμμετοχή των δύο αυτών σημαντικών κρατών - μελών του ΕΟΔ στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και θα αποτελέσουν καθαρή εισροή πόρων για την Ελλάδα.

Οι επιμέρους δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες, θα υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη του ΕΟΔ και θα δώσουν την ευκαιρία στην ελληνική διαστημική βιομηχανία να βελτιώσει την τεχνογνωσία της, να εδραιώσει τη διεθνή της δικτύωση και να αυξήσει τις εξαγωγές της.

Συνεργασία
Η Ελλάδα επιδιώκει, εδώ και καιρό, συστηματικά την καλύτερη προσέγγιση της γαλλικής και της γερμανικής διαστημικής βιομηχανίας και τη γνωριμία με την αντίστοιχη ελληνική, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μελλοντική συνεργασία, τόσο στα προγράμματα του ΕΟΔ όσο και ευρύτερα.

“Βάσει κοινής αντίληψης των τριών χωρών και του ΕΟΔ, απώτερος στόχος των συμφωνιών του Λουξεμβούργου είναι οι προς υλοποίηση κοινές δραστηριότητες να αποτελέσουν την αρχή μίας σταθερής συνεργασίας της Ελλάδας με τις δύο ευρωπαϊκές χώρες σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα”, σχολίασε σχετικά ο κ. Βασιλάκος. Πρόσθεσε δε ότι “η διμερής συνεργασία με τη Γαλλία και τη Γερμανία, στον τομέα του Διαστήματος, έρχεται ως επισφράγιση πολυετούς και ιδιαίτερα επιτυχημένης διακρατικής συνεργασίας της Ελλάδας με τις δύο αυτές χώρες, σε πλήθος θεματικών τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας”.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ο οποίος αποτελεί την πύλη της Ευρώπης στο διάστημα, έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Ευρώπης σχετικά με το διάστημα και η εξασφάλιση συνεχιζόμενων επενδύσεων στο διάστημα, ώστε να προκύπτουν οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης. Η Ελλάδα αποτελεί πλήρες κράτος - μέλος του ΕΟΔ από το 2005, συμμετέχοντας σε επιστημονικά και βιομηχανικά προγράμματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ