Νέα

Διπλασιασμός της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus

erasmus1

Το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus στα €30 δις προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. την περίοδο 2021-2027. Με τη διπλάσια χρηματοδότηση, το πρόγραμμα θα στηρίξει ακόμα πιο αποτελεσματικά βασικούς πολιτικούς στόχους, όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025 και η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω πολιτικών για τους νέους, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Στα €30 δις η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus σε €30 δις για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό €25,9 δις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, €3,1 δις για τη νεολαία και €550 εκατ. για τον αθλητισμό.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, καθώς ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού θα καταστήσει δυνατή τη στήριξη έως και 12 εκατ. ανθρώπων την περίοδο 2021-2027, τρεις φορές περισσότερους σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ενισχυμένο πρόγραμμα θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο σχεδιασμός.

Ευκαιρίες
Μέσα από το διπλασιασμό των κονδυλίων, στόχος είναι να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε άτομα από όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα και ειδικά από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, η κινητικότητα και η συνεργασία με τρίτες χώρες θα ενισχυθεί επιπλέον, μέσω ενός συνδυασμού φυσικής και εικονικής κινητικότητας. Στο μεταξύ, η νέα πρωτοβουλία DiscoverEU θα δώσει στους νέους ευκαιρίες να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά και την ποικιλομορφία της Ευρώπης.

Συμφωνία
Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στο νέο. Όπως εξηγεί η Επιτροπή, είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση θα αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα. Καθυστερήσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν την εφαρμογή του πρώτου έτους του προγράμματος Erasmus. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και ότι εκατοντάδες χιλιάδες χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων, στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, δεν θα αρχίσουν εγκαίρως.

Να σημειωθεί ότι το σημερινό πρόγραμμα Erasmus+ με προϋπολογισμό της τάξης των €14,7 δις ισχύει για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα Erasmus, που συστάθηκε το 1987, έχει στηρίξει μέχρι τώρα πάνω από 9 εκατομμύρια φοιτητές, εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους και εθελοντές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ