Νέα

Προχωρά το έργο «Ultra-Fast Broadband», προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ

ruralmanwoman

Σε στάδιο “ωρίμανσης” εισέρχεται σταδιακά το έργο για την εγκατάσταση Δικτύων Νέας Γενιάς (NGAs) στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Ultra-Fast Broadband (UFB)», προϋπολογισμού 350 εκατ.ευρώ. Το έργο, ως γνωστόν, αποσκοπεί στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας σε περιοχές, που δεν καλύπτονται σήμερα από αντίστοιχα δίκτυα. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας έναρξης του διαγωνισμού είναι το τέλος του 2018, ενώ η υλοποίηση υπολογίζεται από το 2019 έως το 2023.

Δημόσια πρόσκληση για τη χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς ενόψει του έργου

Την περασμένη Παρασκευή (4/5), το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εξέδωσε δημόσια πρόσκληση για τη χαρτογράφηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τα NGAs. “Με τη λεπτομερή καταγραφή και των ιδιωτικών επενδύσεων, που προγραμματίζονται ως το τέλος του 2023, θα δοθεί η ευκαιρία στη γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου να σχεδιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα δράση, η οποία εντάσσεται σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων για την πλήρη κάλυψη της χώρας από Δίκτυα Νέας Γενιάς, δηλαδή οπτικές ίνες” αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Το έργο «Ultra-Fast Broadband» θα υλοποιηθεί με Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ η χρηματοδότησή του θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ). Ως ημερομηνία λήξης της δημόσιας πρόσκλησης ορίστηκε η 15η Ιουνίου 2018.

Χαρτογράφηση
Η χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε Δίκτυα Νέας Γενιάς θεωρείται απαραίτητο βήμα, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου. Και αυτό γιατί κρίνεται απαραίτητο να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιοχές παρέμβασης του έργου, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα του με το καθεστώς που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κρατικής ενίσχυσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η λεπτομερής χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα κατάσταση ευρυζωνικής κάλυψης κάθε συγκεκριμένης περιοχής της χώρας (καθώς και της κατάστασης στο εγγύς μέλλον, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί, χωρίς την υλοποίησή του).

Το χρονικό εύρος των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, για το οποίο ζητούνται πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας πρόκλησης, καθορίζεται έως το τέλος του 2023. Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελούν μόνο τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, αυτά δηλαδή που τυγχάνουν αμιγώς ιδιωτικής χρηματοδότησης, προκειμένου να αποκλειστούν από το πεδίο ορισμού του ως άνω έργου και να διασφαλισθεί ότι η υλοποίηση του έργου δε θα αποτελέσει αιτία στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή παραγκωνισμού των ιδιωτών επενδυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου ήδη υλοποιούνται (ή πρόκειται να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2023) ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, περιλαμβάνουν και αυτές όπου η ζήτηση από πλευράς τελικών χρηστών ενισχύεται μέσω του κουπονιού SFBB_voucher στο πλαίσιο του έργου Superfast Broadband.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ