Νέα

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την Τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί η Ε.Ε.

artificial_intelligence

Στην “πρώτη γραμμή” νέων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence-ΑΙ), επιδιώκει να βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή γνωστοποίησε ότι προχωρά στη σύσταση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μια ευρεία συμμαχία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών για την Τεχνητή Νοημοσύνη επιδιώκει η ΕυρώπηΈργο της ειδικής αυτής ομάδας είναι να εξασφαλίσει μια ευρεία συμμαχία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε η Ένωση να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την πολλά υποσχόμενη τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα καταρτίσει, επίσης, μια πρόταση με κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Η ομάδα θα έχει ως αποστολή:

- Να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τη οικοδόμηση μιας ευρείας “ευρωπαϊκής συμμαχίας για την AI”.

- Να υποστηρίξει την εφαρμογή της επερχόμενης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την τεχνητή νοημοσύνη (Απρίλιος 2018).

- Να υποβάλει, μέχρι το τέλος του έτους, σχέδια κατευθυντήριων γραμμών για την ηθική ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης βασισμένη στα θεμελιώδη δικαιώματα της Ε.Ε. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξετάσει θέματα, όπως η δικαιοσύνη, η ασφάλεια, η διαφάνεια, το μέλλον της εργασίας, η δημοκρατία και σε γενικές γραμμές, ο αντίκτυπος στην εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Κατάλληλο περιβάλλον
“Από την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη μέχρι τις ασφαλέστερες μεταφορές και τη βιώσιμη γεωργία, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία”, τονίζει η Επιτροπή. Ωστόσο, όπως προσθέτει, η ΑΙ εγείρει και σοβαρά ζητήματα σχετικά με τον αντίκτυπο σε μια σειρά από ζητήματα, όπως το μέλλον της αγοράς εργασίας: “αυτό απαιτεί μια ευρεία, ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς συζήτηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης και ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης”.

“Βήμα - βήμα δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον, προκειμένου η Ευρώπη να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτά που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη”, τόνισε σχετικά ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, κ. Andrus Ansip.

Τα ηθικά διλήμματα, που μπορεί να εγείρει η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, επεσήμανε, από την πλευρά της, η αρμόδια Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, κυρία Mariya Gabriel: “Για να αποκομίσουμε όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται προς το συμφέρον των πολιτών, να σέβεται τα ηθικά πρότυπα, να προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες και να προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα”.

Πρόκληση
Η Επιτροπή έχει, ήδη, απευθύνει πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους για τη στελέχωση της ομάδας εμπειρογνωμόνων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για μια ομάδα εμπειρογνωμόνων λήγει στις 9 Απριλίου. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ομάδα των εμπειρογνωμόνων να έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της έως το Μάιο.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη - μέλη, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας εθνικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Περιφερειών, καθώς και διεθνών οργανισμών και φόρουμ (όπως η ομάδα των 7). Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο της ψηφιακής ημέρας, που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ