Νέα

Με χαμηλές ταχύτητες συνεχίζουν να “σερφάρουν” οι Έλληνες στο Ίντερνετ

internetspeed

Σε χαμηλούς ρυθμούς συνεχίζει να κινείται το ελληνικό Διαδίκτυο, καθώς η διείσδυση του VDSL, που εγγυάται υπερ-υψηλές ταχύτητες σύνδεσης, παραμένει εξαιρετικά χαμηλή στο γενικό πληθυσμό, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό μόλις 0,69%. Πάντως, οι γραμμές VDSL συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς στα τέλη Ιούλιου τρέχοντος έτους, αριθμούσαν 76.802 έναντι 62.186 το Μάρτιο του 2014. Μπορεί η καθαρή αύξηση να είναι της τάξης του 24% μέσα σε ένα τρίµηνο, ωστόσο, η διείσδυση των γραμμών VDSL στον πληθυσμό παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το δε ποσοστό των γραμμών VDSL, επί των ευρυζωνικών συνδέσεων, παραμένει επίσης χαµηλό και ανέρχεται σε 2,5%.

Η διείσδυση των γραµµών VDSL στον πληθυσµό παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα, 0,69%Οι παραπάνω διαπιστώσεις περιλαμβάνονται σε report της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα κατά το 2ο τρίμηνο του 2014.

Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν, πάντως, συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς, αν και με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, με τις ευρυζωνικές συνδέσεις τον Ιούλιο του 2014 να φθάνουν τις 3.026.631, που μεταφράζεται σε διείσδυση 27,4% στον πληθυσμό), έναντι 2.970.913 το Μάρτιο 2014 και διείσδυση 26,9%.

Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων

Η αύξηση, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ήταν 55.718 γραμμές, σημαντικά υψηλότερη από εκείνη της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (34.592 αύξηση γραμμών κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου του 2013).

Πάντως, ακόμη και με τα νέα δεδομένα, η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ε.Ε. δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Digital Agenda Scoreboard 2013), η Ελλάδα βρίσκεται στην 17η θέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση.


Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων Digital Agenda Scoreboard 2013

Περί ταχύτητας
Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ, η πλειονότητα των γραμμών και συγκεκριμένα το 66,4%, αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες – μέχρι 10Mbps download - αντιστοιχεί ένα ποσοστό 31,1%, όπου περί του 1/3 των γραμμών αφορούν σε πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες download και συγκεκριμένα 2Mbps.

Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων

Η μέση ονομαστική ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) ξεπέρασε τα 14Mbps, ως αποτέλεσμα της αύξησης των γραμμών VDSL.

Συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ΑΠΤΒ
Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) – ήτοι οι πελάτες που έχουν φύγει από τον ΟΤΕ, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών των εναλλακτικών παρόχων - έφτασε τον Ιούλιο του 2014 τις 1.969.577 γραμμές (εκ των οποίων 1.694.582 xDSL ευρυζωνικές). Οι υπόλοιπες αφορούν αποκλειστικά σε τηλεφωνία. Η αύξηση, κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου του 2014, ήταν 25.489 γραμμές, χαμηλότερη σε σχέση µε την αύξηση στο 1ο τρίµηνο του 2014 (36.785 γραμμές). Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών µέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας ανήλθε σε 56%.

Τύπος πρόσβασης
Οι γραμμές xDSL µέσω ΑΠΤΒ, στα μέσα του 2014, ανήλθαν σε 1.694.582, έναντι 1.673.838 το Μάρτιο του 2014. Ωστόσο, το µμερίδιο τους, επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, μειώθηκε οριακά στο 56% έναντι 56,3% το Μάρτιο του 2014. Τα αντίστοιχα μερίδια των γραμμών xDSL µέσω ΑΠΤΒ, το Μάρτιο του 2013, ήταν 55,4% και 55,1% τον Ιούνιο του 2013. Οι ευρυζωνικές γραμμές ADSL λιανικής του ΟΤΕ έφθασαν τις 1.299.571, καταγράφοντας αύξηση 2,7% σε σχέση µε το Μάρτιο του 2014 (1.265.600 γραμμές). Το δε μερίδιο τους, επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών (42,9%), παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση µε το Μάρτιο 2014 (42,6%). Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά των γραμμών ADSL του ΟΤΕ, το Μάρτιο του 2013, ήταν 43,5% και 43,8% τον Ιούνιο του 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ