Νέα

Ηγετικό ρόλο στην αγορά του blockchain διεκδικεί η Ε.Ε.

blockchain

Ηγετική θέση στο χώρο νέων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως αυτός της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), επιχειρεί να αποκτήσει η Ευρώπη. Η Ένωση φαίνεται να διεκδικεί ρόλο σε τομείς της ψηφιακής οικονομίας, οι οποίοι, αν και βρίσκονται στα σπάργανα, έχουν δείξει ότι μπορούν να μετασχηματίσουν ολόκληρα επιχειρηματικά και οικονομικά μοντέλα.

Μεταξύ αυτών, η τεχνολογία blockchain, στην οποία η Ε.Ε. βλέπει πρόσφορο έδαφος, ώστε να αξιοποιήσει από τη μια, τη σημαντική “δεξαμενή ταλέντων”, που διαθέτει και από την άλλη, τις εξαιρετικές νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο έδαφός της. Μάλιστα, η Ένωση, που από το 2013 επενδύει στο blockchain, εκτιμάται ότι, μέχρι το 2020, θα έχει διαθέσει συνολικά κονδύλια έως και €340 εκατ. για τη χρηματοδότηση σχεδίων, που κάνουν χρήση της τεχνολογίας blockchain. 

Το blockchain θεωρείται επαναστατική καινοτομία, καθώς συνεπάγεται υψηλά επίπεδα ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στις διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές. Μπορεί, έτσι, να μετασχηματίσει ουσιαστικά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις αγορές. Συνδέεται δε με ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλιση, τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια, η εφοδιαστική, η διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι δημόσιες υπηρεσίες.

Στόχος της Ένωσης είναι να λάβει ενεργό μέρος σε αυτήν τη νέα αγορά που δημιουργείται παγκοσμίως και τροφοδοτείται από τεχνολογίες, όπως αυτή του blockchain. Άλλωστε, η Ένωση επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο, δια των αρμόδιων Διευθύνσεων, σχέδιο δράσης για τον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, το οποίο θα παρουσιάσει την Άνοιξη. 

Παρατηρητήριο
Χθες, η Επιτροπή εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία στη συνολική στρατηγική της για την ψηφιακή οικονομία, το παρατηρητήριο - φόρουμ για την τεχνολογία blockchain. Το νέο εργαλείο αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά την Ευρώπη να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία, να συγκεντρώσει τεχνογνωσία και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο συγκεκριμένο τομέα.

Το Παρατηρητήριο θα συγκεντρώνει πληροφορίες, θα παρακολουθεί και θα αναλύει τάσεις, θα αντιμετωπίζει προκλήσεις και θα διερευνά το κοινωνικοοικονομικό δυναμικό της blockchain. Επίσης, θα διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία σχετικά με πρακτικά ζητήματα, φέρνοντας σε επαφή τους καλύτερους εμπειρογνώμονες της Ευρώπης. Θα λειτουργεί, έτσι, ως ένα ανοικτό φόρουμ για ειδικούς στην τεχνολογία blockchain, φορείς καινοτομίας, πολίτες, παράγοντες της βιομηχανίας, δημόσιες, καθώς και ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, προκειμένου να εξετάζουν και να αναπτύσσουν νέες ιδέες με στόχο τη μάθηση, τη συμμετοχή και τη συμβολή με ανοικτό τρόπο.

Να σημειωθεί ότι το παρατηρητήριο - φόρουμ για την τεχνολογία blockchain δημιουργήθηκε με τη μορφή πιλοτικού σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πρότεινε ο ευρωβουλευτής Jakob Von Weizsacker, και στοχεύει να στηρίξει το έργο της Επιτροπής στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. 

Το μέλλον
Ευρωπαϊκοί φορείς καινοτομίας και επιχειρήσεις προσφέρουν, ήδη, λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία blockchain. Σημαντικοί παράγοντες παραδοσιακών τομέων, όπως τράπεζες, ασφαλιστικοί φορείς, χρηματιστήρια, υπηρεσίες εφοδιαστικής ή εταιρείες, συμμετέχουν σε πιλοτικά σχέδια. Πολλά κράτη - μέλη έχουν ανακοινώσει την ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς επιδιώκουν να αυξήσουν τη χρήση της τεχνολογίας blockchain.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να βασιστεί στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, να διασφαλίσει ότι αυτές μπορούν να εφαρμόζονται σε διασυνοριακό επίπεδο και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain (όπως αποδιαμεσολάβηση, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα ήδη από τον σχεδιασμό).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ