Νέα

Ένα βήμα πιο κοντά στην άρση του Γεωγραφικού Αποκλεισμού η Ευρώπη

geoblocking-scaled

Τη συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ της Εσθονικής Προεδρίας και του Κοινοβουλίου για την άρση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού στην εσωτερική αγορά, επικύρωσαν, χθες, τα κράτη - μέλη. Η συμφωνία, η οποία απομένει να εγκριθεί οριστικά από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες, θα άρει τα εμπόδια στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την αποφυγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, τόπου διαμονής ή τόπου εγκατάστασης των πελατών.

Οι πρέσβεις της Ε.Ε. επιβεβαιώνουν τη συμφωνία σχετικά με την άρση των φραγμών για το ηλεκτρονικό εμπόριοΜε τη χθεσινή έγκριση της συμφωνίας από το Συμβούλιο των αρμόδιων Υπουργών της Ε.Ε., ο γεωγραφικός αποκλεισμός επιβεβαιώνεται ως πρακτική διακριτικής μεταχείρισης, η οποία αφαιρεί από πελάτες του Διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σε δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος - μέλος. 


Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι έμποροι δεν θα μπορούν πλέον να προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ πελατών όσον αφορά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, σε τρεις περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές είναι, όταν ο έμπορος:

- Πωλεί αγαθά, που παραδίδονται σε κράτος - μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει παράδοση ή συλλέγονται σε τόπο που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

- Προσφέρει υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων και παροχή τειχών προστασίας (firewalls).

- Παρέχει υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον πελάτη στη χώρα όπου ο έμπορος ασκεί τη δραστηριότητά του, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικίαση αυτοκινήτων ή εισιτήρια εισόδου σε μουσικά φεστιβάλ ή πάρκα αναψυχής.

Σε αντίθεση με τις διακρίσεις ως προς τις τιμές, η διαφοροποίηση των τιμών δεν θα απαγορεύεται, ώστε οι έμποροι να είναι ελεύθεροι να προσφέρουν διαφορετικούς γενικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, και να στοχεύουν ορισμένες ομάδες πελατών σε συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον, οι έμποροι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν αγαθά σε πελάτες εκτός του κράτους - μέλους στο οποίο παρέχουν παράδοση. 

Πληρωμές
Θα απαγορεύεται, επίσης, η αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση πελατών σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής. Οι έμποροι δεν θα επιτρέπεται συνεπώς να εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους πληρωμής για τους πελάτες για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.

Επιπλέον, οι έμποροι δεν θα μπορούν να εμποδίζουν ή να περιορίζουν τη διαδικτυακή πρόσβαση πελατών για λόγους ιθαγένειας ή τόπου διαμονής. Εξάλλου, θα πρέπει να παρέχεται σαφής εξήγηση στην περίπτωση που ο έμπορος εμποδίζει ή περιορίζει την πρόσβαση πελατών ή κατευθύνει τους πελάτες σε διαφορετική έκδοση της διαδικτυακής διεπαφής.

Κατά γενικό κανόνα, ο νέος κανονισμός θα υπερισχύει σε περιπτώσεις σύγκρουσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ωστόσο, το δικαίωμα των προμηθευτών να επιβάλλουν περιορισμούς των ενεργητικών πωλήσεων δεν θα επηρεαστεί.

Το δίκαιο ανταγωνισμού της Ε.Ε. πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των παθητικών πωλήσεων (όταν οι πωλήσεις γίνονται κατόπιν παραγγελιών που δεν έχουν ζητηθεί) και των ενεργητικών πωλήσεων (όταν οι πελάτες γίνονται ενεργά στόχος εμπόρων λιανικής). Οι περιορισμοί των παθητικών πωλήσεων θεωρούνται γενικά ως παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ενώ οι περιορισμοί των ενεργητικών πωλήσεων αποτελούν κοινή πρακτική η οποία απορρέει από την εμπορική ελευθερία. 

Επανεξέταση
Η Επιτροπή θα προβεί σε πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων των νέων κανόνων για την εσωτερική αγορά δύο χρόνια μετά από τη θέση τους σε ισχύ. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει πιθανή εφαρμογή των νέων κανόνων σε ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχουν περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως η μουσική που μεταφορτώνεται, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα διαδικτυακά παιχνίδια. 

Εξαιρέσεις
Ο μελλοντικός Κανονισμός θα αποτρέπει τις διακρίσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις, όσον αφορά την πρόσβαση σε τιμές, πωλήσεις ή όρους πληρωμής κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του, οι υπηρεσίες των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η παροχή πρόσβασης σε περιεχόμενο, που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η χρήση του περιεχομένου αυτού ή η πώληση προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σε άυλη μορφή, όπως υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής, ηλεκτρονικά βιβλία, διαδικτυακά παιχνίδια και λογισμικά. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει, ωστόσο, το θέμα αυτό.

Θα αποκλεισθούν κι άλλες υπηρεσίες, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης και τον κοινωνικό τομέα, σύμφωνα με την οδηγία περί υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ