SEPEnews_Issue43

PWC

pwc2
Κομβικός ο ρόλος του Chief Digital Officer για τις επιχειρήσεις

Αυξανόμενος βαίνει ο αριθμός των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, που δημιουργούν θέση Επικεφαλής Ψηφιακής Τεχνολογίας (Chief Digital Officer - CDO), σε μια προσπάθεια να προωθήσουν με ταχύτερους ρυθμούς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Σήμερα, ωστόσο, μόλις το 6% των 1.500 κορυφαίων εταιρειών -παγκοσμίως- έχει ορίσει Chief Digital Officer, αναθέτοντάς του την επίβλεψη της ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική μελέτη της Strategy&, του κλάδου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής της PwC, το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται.

Μόλις το 6% των μεγάλων εταιρειών έχει δημιουργήσει, μέχρι σήμερα, θέση CDO - Πιο “ώριμη” η ΕυρώπηΗ μελέτη εξετάζει τις 1.500 κορυφαίες εισηγμένες και μη εταιρείες διεθνώς (με βάση τα έσοδα), για να προσδιορίσει με ακρίβεια πόσες από αυτές διαθέτουν Επικεφαλής Ψηφιακής Τεχνολογίας, ποιοι είναι αυτοί και τι θέση κατέχουν αυτοί οι ρόλοι στην ιεραρχία.

Αν και η στελέχωση των επιχειρήσεων με έμπειρους CDOs προχωρά με αργούς ρυθμούς, η ανάγκη για μετασχηματισμό του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου, με στόχο την υιοθέτηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, δημιουργεί πεδίο δόξης λαμπρό για τα συγκεκριμένα στελέχη, Διάγραμμα 1.

Κλάδοι


Διάγραμμα 1. Επιχειρήσεις που έχουν θέση CDO
ή αντίστοιχη το 2015. Πηγή: Financial Times,
OneSource/ Avention, Strategy& analysis,
PwC 2016

Πιο “ώριμες” να προβούν σε προσλήψεις για την κάλυψη των εξειδικευμένων ψηφιακών τους αναγκών, θεωρούνται οι πελατοκεντρικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους κλάδους των ΜΜΕ και της Ψυχαγωγίας, των Τροφίμων και Ποτών (11%) και των Καταναλωτικών Αγαθών.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τα ΜΜΕ και την Ψυχαγωγία δηλώνουν σε ποσοστό 13% έτοιμες να προβούν στην πρόσληψη στελέχους για την κάλυψη της θέσης του CDO. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών (11%) και έπονται οι εταιρείες Καταναλωτικών Αγαθών (9%).

Πρωταγωνιστεί η Ευρώπη
Στην Ευρώπη η κινητικότητα, που αφορά τις προσλήψεις Επικεφαλής Ψηφιακής Τεχνολογίας, είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές: 13% στην Ευρώπη έναντι 7% στη Βόρεια Αμερική, 5% στη Νότια και Λατινική Αμερική, 3% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και 2% στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εκείνες, που, κατά κύριο λόγο, ηγούνται στις προσλήψεις στελεχών για την κάλυψη της θέσης του CDO.

Το ποσοστό των εταιρειών, που απασχολούν πάνω από 10.000 εργαζόμενους και οι οποίες έχουν ήδη διορίσει CDO κυμαίνεται μεταξύ 7% και 9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μικρότερες εταιρείες κυμαίνεται μεταξύ 1% και 3%, Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Ποσοστό επιχειρήσεων με θέση CDO σε σχέση με το σύνολο του προσωπικού. Πηγή: Financial Times, OneSource/ Avention, Strategy& analysis, PwC 2016

Καθυστέρηση
Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν καταφέρνουν να προσθέσουν στη διοικητική τους πυραμίδα τον ρόλο του Επικεφαλής Ψηφιακής Τεχνολογίας αρκετά έγκαιρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κινητικότητα στις προσλήψεις Επικεφαλής Ψηφιακής Τεχνολογίας εντείνεται μόλις τα τελευταία χρόνια.

Στις εταιρείες, όπου υπάρχει θέση Επικεφαλής Ψηφιακής Τεχνολογίας, πάνω από το 80% των στελεχών προσλήφθηκε από το 2012 και μετά. Από τους 86 CDO που εντόπισε η έρευνα, οι 31 διορίσθηκαν την περασμένη χρονιά, μια αύξηση που υποδηλώνει ότι όλο και περισσότερες κορυφαίες εταιρείες πιστεύουν στην ανάγκη διορισμού ενός ανώτερου στελέχους, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και θα έχει υπό την ευθύνη του τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών.

“Παρά την κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας, η πλειοψηφία των εταιρειών δεν έχει ακόμη αναθέσει σε ένα συγκεκριμένο στέλεχος την αρμοδιότητα να επιβλέπει τις ψηφιακές προσπάθειες που πραγματοποιούνται σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης. Αντίθετα, οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να διαχειριστούν την ψηφιακή αλλαγή σε επίπεδο λειτουργιών, γεωγραφικών τομέων και επιχειρησιακών μονάδων” σημειώνεται στη μελέτη.

Επαναπροσδιορισμός
Η έρευνα διαπιστώνει ότι το 40% των CDOs ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας (C-suite), με το γεγονός αυτό να υποδεικνύει ότι ο ρόλος της βαθμίδας C-suite επαναπροσδιορίζεται. Όσο για τις επαγγελματικές …καταβολές των στελεχών, που εξειδικεύονται στο νεοσύστατο ρόλο του CDO, αυτές σχετίζεται με το marketing (34%), τις πωλήσεις (17%) και την τεχνολογία (14%).

“Ο ρόλος του Επικεφαλής Ψηφιακής Τεχνολογίας είναι καινούργιος και σχετικά συγκεχυμένος, καθώς έχει δημιουργηθεί κάτω από συνθήκες πολύ διαφορετικές από εκείνες στις οποίες δημιουργήθηκαν οι ρόλοι του Επικεφαλής Πληροφοριών (CIO) και του Επικεφαλής Μάρκετινγκ (CMO). Ο ρόλος του CDO απαιτεί στην ουσία τη διακυβέρνηση της εταιρείας σε μια εποχή ριζικών ανατροπών σε όλες τις εκφάνσεις των εξωτερικών σχέσεων και των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας” αναφέρει η μελέτη, Διάγραμμα 3.


Διάγραμμα 3. Προηγούμενη θέση που κατείχε ο CDO. Πηγή: Financial Times, OneSource/ Avention, Strategy& analysis, PwC 2016

Επιτυχία 
Όσον αφορά τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας “ψηφιακός ηγέτης”, οι CDOs θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στους επιχειρηματικούς στόχους των εταιρειών τους. “Στόχος του κάθε CDO είναι να εμφυτεύσει την ψηφιακή ατζέντα τόσο βαθιά στον οργανισμό, ώστε να γίνει τρόπος ζωής για τον καθένα. Μόλις η ψηφιακή τεχνολογία ενσωματωθεί στις καθημερινές λειτουργίες των εταιρειών, το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι εάν χρειάζεται πλέον ένας τέτοιος ρόλος”, τονίζει η ίδια έρευνα.
{{{ ArticleFiles }}}