SEPEnews_Issue43

EDITORIAL - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΡΟΣ

sirros

Κανείς δεν αµφισβητεί ότι η εξαετία που πέρασε ήταν δύσκολη και κρίσιµη για τη χώρα, αλλά και την οικονοµία και κοινωνία. Η κρίση ωστόσο σηµαίνει για όλους µας ευκαιρία, ευκαιρία για απαλλαγή από όλες τις παθογένειες που οδήγησαν τη χώρα µας στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα. Εξίσου σηµαντική και κρίσιµη θα είναι η επόµενη διετία, αποτελώντας πρόκριµα για το µέλλον.

Αυτό που προέχει, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική στιγµή, είναι να συνειδητοποιήσουµε όλοι την κρισιµότητα των στιγµών για τη χώρα και την κοινωνία και να δουλέψουµε όλοι µαζί προς την σωστή κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει χρόνος τόσο για να καθυστερήσουµε όσο και για να αναλωθούµε στο τι έγινε, τι δεν έγινε και τι θα µπορούσε να γίνει.

Έμφαση στην τεχνολογία είναι η απάντηση στην κρίση, αφού βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, επιβάλλει τη διαφάνεια και δημιουργεί απασχόλησηΜε το βλέµµα στο µέλλον λοιπόν, έχουµε την ευκαιρία να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον αισιοδοξίας, που θα εµπνέει και θα εµπνέεται από τις ιδιαίτερες δυνατότητες και ικανότητες που διαθέτει ο τόπος µας και οι άνθρωποι του. Έχοντας λοιπόν στο µυαλό µας πως από την αρχή της ύφεσης µέχρι το κρίσιµο αυτό διάστηµα παραµένουν σταθερά τα ερωτήµατα “τι παράγουµε;”, και “σε τι µπορούµε να είµαστε πραγµατικά καλοί;” σε οποιονδήποτε καταµερισµό στην Ε.Ε., σε οποιοδήποτε πλαίσιο άσκησης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας.

Σε αυτό το ερώτηµα, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας απαντάει ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ο τοµέας στον οποίο αποδεδειγµένα είµαστε πολύ καλοί, καθώς το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό αλλά και η διεθνής τεχνογνωσία των επιχειρήσεων διαµορφώνει έναν ισχυρό και δυναµικό κλάδο µε υψηλή προστιθέµενη αξία για την οικονοµία. Ως εκ τούτου η ενσωµάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, οι ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες, η συνδεσιµότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού είναι τοµείς, που η Ελλάδα οφείλει να επισπεύσει, προκειµένου να αποκτήσει ψηφιακό στρατηγικό πλεονέκτηµα.

Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός του ΣΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια, από το 1995, η διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλο το φάσµα της παραγωγικής Ελλάδας. Γιατί η έµφαση στην τεχνολογία είναι η απάντηση στην κρίση, αφού βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, επιβάλλει τη διαφάνεια και δηµιουργεί απασχόληση. Πρέπει να προχωρήσουµε γρήγορα όλοι µαζί στη µεγάλη τεχνολογική αλλαγή, που θα µετασχηµατίσει τη χώρα και θα δηµιουργήσει την ψηφιακή Ελλάδα, αλλάζοντας το παραγωγικό µοντέλο.

Ειδικά στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν δοµικό στοιχείο της ελληνικής οικονοµίας. Μαζί µε τον τουρισµό και τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, συνιστούν, εκτός από καταλύτη, στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, ενώ οι επιχειρήσεις - µέλη του ΣΕΠΕ βρίσκονται στην καρδιά της οικονοµίας, της έρευνας και της καινοτοµίας. Η αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην επιχειρηµατικότητα των τοµέων που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας - τουρισµός, ναυτιλία- αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους - αγροτική παραγωγή, ενέργεια, κ.α., µπορεί να ξανακερδίσει την εµπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών και να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη, παραγωγικότητα και εξωστρέφεια. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να αναδειχθεί σε πόλο προσέλκυσης επενδύσεων, γεγονός που συνεπάγεται τη δηµιουργία χιλιάδων υψηλά εξειδικευµένων θέσεων εργασίας, που θα αντιστρέψουν το φαινόµενο “φυγής µυαλών”, προάγοντας τις παραγωγικές δυνάµεις της και αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου επιστηµονικό ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει.

Από την πλευρά του ΣΕΠΕ µάχεται διαχρονικά για το ψηφιακό πλεόνασµα που µπορεί να παράγει η χώρα. Και το µόνο σίγουρο είναι πως θα συνεχίσουµε να συµβάλλουµε δυναµικά στο σχεδιασµό µίας ψηφιακής και ανταγωνιστικής οικονοµίας, µίας σύγχρονης Ελλάδας.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE
Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA
{{{ ArticleFiles }}}