SEPEnews_Issue42

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

sepenewsissue42_iobe
Ρεκόρ εξαετίας του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Ιούνιο 2014 στην Ελλάδα

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κατέγραψε υψηλό εξαετίας τον Ιούνιο του 2014 και δια­μορφώθηκε στις 103,7 μονάδες, που απο­τελεί την καλύτερη επίδοση από τον Απρί­λιο του 2008. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται για τέταρτο συνεχή μήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα των τε­λευταίων 4½ ετών, αντανακλώντας λιγότε­ρο απαισιόδοξες προβλέψεις για την οικονο­μική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώ­ρας. Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλί­ματος στην Ελλάδα τον Ιούνιο διατηρεί την πρόσφατη ανοδική τάση του και διαμορφώ­νεται στις 103,7 (από 99,1) μονάδες, στην κα­λύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2008.

Η απαισιοδοξία πολιτών και επιχειρήσεων για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηρι­ότητας στη χώρα συνεχώς αμβλύνεται: στις Υπηρεσίες καταγράφεται αισθητή ανάκαμ­ψη προσδοκιών, ενώ και στη Βιομηχανία, το Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές το κλί­μα επίσης βελτιώνεται.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται για τέταρτο διαδοχικό μήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα των τελευταίων 4½ ετών, αντανακλώντας λιγότερο απαισι­όδοξες προβλέψεις για την οικονομική κα­τάσταση των νοικοκυριών και της χώρας.

Η βελτίωση θα πρέπει να αποδοθεί στην ιδι­αίτερα θετική πορεία του τουρισμού που με τη σειρά της επηρεάζει διάφορους κλάδους της οικονομίας, ενώ στηρίζει εισοδηματικά μεγάλο πλήθος νοικοκυριών, κυρίως στην περιφέρεια, Διάγραμμα 1.


Διάγραμμα 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος Ε.Ε των 28 και Ελλάδα.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin, ΙΟΒΕ, 2014

Αναλυτικότερα:

• στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βρα­χυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής μετα­βάλλονται θετικά, με τις εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να κερδίζουν ήπια έδαφος και το δείκτη για τα αποθέματα να αποκλιμακώνεται.
• στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρή­σεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους ανακάμπτουν αισθητά, όπως και εκείνες για την τρέχουσα ζήτηση, με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να βελτιώνονται επίσης, αλλά ηπιότερα.
• στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμή­σεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αμβλύνο­νται, ενώ και οι προβλέψεις για τις βραχυ­πρόθεσμες προοπτικές τους βελτιώνονται, με το δείκτη των αποθεμάτων να κινείται ελαφρώς ανοδικά.
• στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρή­σεων βελτιώνονται ελαφρά, εξέλιξη ανά­λογη με εκείνη του δείκτη πρόβλεψης για την απασχόληση.
• στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προ­βλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο ενισχύονται σημαντικά, ενώ οι προθέσεις για αποταμίευση επιδεινώνονται ελαφρά, όπως συμβαίνει και με τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται για τέταρτο διαδοχικό μήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα των τελευταίων 4½ ετών, αντανακλώντας λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις

Βιομηχανία
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία κινείται ανοδικά και τον Ιούνιο, στις 99,9 (από 95,1) μονάδες, στα υψηλό­τερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών. Όλες οι βασικές μεταβλητές του δείκτη καταγρά­φουν μικρή βελτίωση τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις παραγγελιών και τρέχουσας ζή­τησης παραμένουν αρνητικές.

Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3 - 4 μήνες, ο σχετικός δείκτης επίσης κινείται ανοδικά, στις +26 (από +21) μονάδες, με το 36% (από 31%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και το 1/10 εκ νέου μείωσή της. Πτωτική είναι η τάση που καταγράφεται στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στη -1 μονάδα (από +3). Το 12% (από 17%) των επιχειρήσεων αναφέρει υψηλά και το 12% (από 14%) χαμηλά για την εποχή αποθέματα.

Οι τάσεις στους δείκτες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι μικτές: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές το τελευταίο τρίμηνο κερδίζουν έδαφος (+5 από -4 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο), ενώ αντίθετα οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού (-21 από -15 μονάδες ο δείκτης) και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες (+25 από +27 μονάδες) επιδεινώνονται ελαφρώς.

Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση μεταβάλλεται θετικά, φθάνοντας στις -2 (από -9) μονάδες, με το 8% των επιχειρήσεων να προβλέπουν ενίσχυση της απασχόλησης εντός του προσεχούς τριμήνου και το 10% (από 18%) πτώση της.

Σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επι­χειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστη­ριοποιούνται, οι εκτιμήσεις βελτιώνονται σε σχέση με τη μέτρηση Μαρτίου ως προς την ελληνική αγορά (+16 από +10 μονάδες ο δείκτης) και την Ε.Ε. (+9 από +3 μονάδες το ισοζύγιο.

Λιανικό Εμπόριο
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο διαμορφώνεται τον Ιούνιο σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του Μαΐου, στις 94,4 μονάδες (από 86,2) και αισθητά μεγαλύτερο από ό,τι πριν ένα χρόνο (73,9 μονάδες). Οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους ανακάμπτουν, με τα αποθέματα να εμφανίζονται ελαφρώς διογκωμένα για την εποχή. Σε κλαδικό επίπεδο, οι προσδοκίες βελτιώνονται σε όλους τους εξεταζόμενους κλάδους, εκτός των Οχημάτων - Ανταλλακτικών.

Αναλυτικά, οι αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους αμβλύνονται, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις -2 (από -19) μονάδες και το 40% (από 44%) των επιχειρήσεων να αναφέρει χαμηλές πωλήσεις. Κατ’ αντιστοιχία, ο δείκτης προβλέψεων για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόμενο τρίμηνο κερδίζει 18 μονά­δες, κινούμενος στις +19 μονάδες, στην κα­λύτερη επίδοση των τελευταίων 4½ ετών. Αι­σθητή άνοδος καταγράφεται στις προβλέψεις για την απασχόληση (+42 από +3 μονάδες ο δείκτης), ενώ τέλος, στις τιμές, ο σχετικός αρ­νητικός δείκτης για τη βραχυπρόθεσμη εξέ­λιξή τους αυξάνεται στη -1 μονάδα (από -14), με το 76% των επιχειρήσεων να αναμένει εκ νέου σταθερότητα το επόμενο διάστημα.

Σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις βελτιώνονται σε σχέση με τη μέτρηση Μαρτίου ως προς την ελληνική αγορά

Υπηρεσίες
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κινείται ανοδικά τον Ιούνιο σε σχέση με το Μάιο, φθάνοντας στις 94,2 (από 84,2) μονάδες, στην καλύτερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών. Από τις συνιστώσες του δείκτη, η βελτίωση στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και τη ζήτηση των επιχειρήσεων συνοδεύεται από ήπια άνοδο και στις προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης ζήτησης.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων κινείται ανοδικά, στις +17 (από +3) μονάδες, εξέλιξη ανάλογη με αυτή στο ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τη ζήτηση του τρέχοντος τριμήνου (στις +16 από -3 μονάδες). Αλλά και στις προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου καταγράφεται, επίσης, θετική μεταβολή, με το σχετικό δείκτη να κερδίζει 4 μονάδες (στις +20 μονάδες) και το 27% των επιχειρήσεων του τομέα να αναμένει εκ νέου άνοδο της ζήτησης, έναντι του 7% (από 12%) που προβλέπει πτώση της.

Από τις υπόλοιπες, το 1/3 επισημαίνει την ανε­πάρκεια ζήτησης ως βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία του, το 1/4 την ανεπάρκεια κεφα­λαίων κίνησης και το 12% παράγοντες όπως η οικονομική ύφεση, η καθυστέρηση εισπρά­ξεων Δημοσίου, η υψηλή φορολογία, η ανε­πάρκεια ρευστότητας, ο έντονος ανταγωνι­σμός, η υψηλή γραφειοκρατία κ.α..

{{{ ArticleFiles }}}