SEPEnews_Issue41

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΠΕ

activities

Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠΕ - Εκλογή αιρετών οργάνων
Την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, στο Ξενοδοχείο Athens Ledra Marriott. Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του ΣΕΠΕ, εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και η Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης της χρήσης 2012. Στους κύριους άξονες των αναφορών συμπεριλήφθηκαν οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο ΣΕΠΕ κατά την τελευταία κρίσιμη διετία, μέσω συνεχών επαφών με φορείς της πολιτείας και της αγοράς, αλλά και μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις διαβουλεύσεις που σχετίζονται με θέματα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, απευθυνόμενο στα μέλη του Συνδέσμου αναφέρθηκε στη στρατηγική του Συνδέσμου, η οποία στο επίκε­ντρο της έχει την ανάδειξη του κλάδου σε στρατηγική βιομηχανία για την ανάπτυξη και ανόρθωση της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ση­μειώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οι­κονομίας και την ουσιαστική στήριξη της Ελληνικής κοινωνίας, ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στη δυναμική παρέμβαση του ΣΕΠΕ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας και προβολής του κλάδου στις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η ενεργή εκπροσώπηση του ΣΕΠΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του DIGITALEUROPE, τον οργανισμό που διαμορφώ­νει το Πανευρωπαϊκό όραμα για τη ψηφιακή Ευρώπη, με την εκλογή του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΠΕ, κυρίου Γιάννη Σύρρου ως Μέλους του ΔΣ για την επόμενη διετία.

Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης σε σώμα των αιρετών οργάνων του ΣΕΠΕ, η σύνθεση των οποίων είναι η εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Δ.Σ.: Αναστάσιος Τζήκας, VELLUM
Α΄ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Γιάννης Θεοδωρόπουλος, SENSE ONE TECHNOLOGIES
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γιώτα Παπαρίδου, AGILTEC
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Κωτσής, INTRASOFT INTERNATIONAL
Ειδικός Γραμματέας: Βασίλης Ορφανός, GLOBO TECHNOLOGIES
Ταμίας: Αντώνης Τσιμπούκης, CISCO SYSTEMS
Μέλη Δ.Σ.: Γιώργος Καρανικολός, KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES, Μαρίκα Λάμπρου, SINGULARLOGIC, Θανάσης Πετμεζάς, cosmoONE HELLAS MARKETSITE

Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Δημήτρης Πλαγιάννης, MELLON TECHNOLOGIES
Μέλη: Γιάννης Γιαννίτσιος, DATACON, Τρύφων Σωτηρόπουλος, TECHNOPOLIS

Πειθαρχική Επιτροπή
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κατσάνος, INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μέλη: Δημήτρης Δάφνης, COSMOS CONSULTING, Δημήτρης Παπαϊωάννου, OKTABIT

Επιτροπές ΣΕΠΕ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ αποφάσισε τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών:

Επιτροπή “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης” με αντικείμενο θέματα Δημόσιου Τομέα
Στην επιτροπή συμμετέχουν στελέχη των παρακάτω επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΕ:
ALTEC INTEGRATION, BYTE COMPUTER, CISCO SYSTEMS, ERICSSON HELLAS, GLOBO TECHNOLOGIES, HEWLETT-PACKARD HELLAS, IKNOWHOW, INTRACOM TELECOM, INTRASOFT INTERNATIONAL, MELLON TECHNOLOGIES, ORACLE HELLAS, OTS, SINGULARLOGIC, SPACE HELLAS, UNISYSTEMS, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΤΕ.

Πρόεδρος της Επιτροπής: Λεωνίδας Αθανασίου, INTRASOFT INTERNATIONAL
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Βασιλειάδου – Χρήστου, HEWLETT-PACKARD HELLAS
Γραμματέας: Δημήτρης Παρίσης, SINGULARLOGIC

Επιτροπή “Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης”  με αντικείμενο θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Στην επιτροπή συμμετέχουν στελέχη των παρακάτω επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΕ:
ADACOM, ALTEC SOFTWARE, BE BUSINESS EXCHANGES, BYTE COMPUTER, DIS, EPSILON NET, INFORMATION SYSTEMS IMPACT, INTRASOFT INTERNATIONAL, MELLON TECHNOLOGIES, ORACLE HELLAS, RETAIL LINK, SINGULARLOGIC, SOFT ONE TECHNOLOGIES, VELLUM, ΕΛΜΗSYSTEMS.

Πρόεδρος της Επιτροπής: Αλέξης Δρυμιώτης
Αντιπρόεδρος: William Δράκος
Γραμματέας: Δημήτρης Πλαγιάννης

Επιτροπή “Συμβούλων ΤΠΕ” με αντικείμενο θέματα Συμβούλων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στην επιτροπή συμμετέχουν στελέχη των παρακάτω επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΕ:
ACCENTURE, BRIDGE IT, DATACON, DEXTERA CONSULTING, VELLUM, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ.

Πρόεδρος της Επιτροπής: Αριστόδημος Θωμόπουλος, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κατσάνος, ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ
Γραμματέας: Γιάννης Ρόβης, VELLUM

Επιτροπή “Ψηφιακής Οικονομίας” με αντικείμενο θέματα Ιδιωτικού Τομέα
Στην επιτροπή συμμετέχουν στελέχη των παρακάτω επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΕ:
BYTE COMPUTER, CISCO SYSTEMS, COSMOS CONSULTING, CYTA HELLAS, DATACON, DIS, EPSILON NET, GLOBO TECHNOLOGIES, GOOGLE HELLAS, INTE*LEARN, INTRASOFT INTERNATIONAL, ORACLE HELLAS, SINGULARLOGIC, SOFT ONE TECHNOLOGIES, SPACE HELLAS, VELLUM, ΕΛΜΗSYSTEMS

Πρόεδρος της Επιτροπής: Γιάννης Γιαννίτσιος, DATACON
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος, Κουτρούπης, ΕΛΜΗSYSTEMS
Γραμματέας: Ανδρέας Διαμαντέας, INTRASOFT INTERNATIONAL

4 Ιουλίου 2013, 3ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 στο Αμφιθέατρο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το Greek ICT Forum της Teamworks, διοργάνωσε την 3η ετή­σια συνάντηση των πολιτικών, θεσμικών, επιχειρηματικών και στελεχιακών παραγόντων με βασικό θεματικό άξονα “Ηλεκτρονική Διακυβέρ­νηση: Ξεπερνώντας τα @διέξοδα της Γραφειοκρατίας και της @δράνειας”, υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ.

Αυτή η πρωτοβουλία του Greek ICT Forum έχει εξελιχθεί σε ένα νέο δι­ακριτό Συνέδριο με στόχο να αποτελέσει βήμα ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων από όλους τους πολιτικούς, θεσμικούς και επαγγελ­ματικούς φορείς ως “σημείο αναφοράς” στον χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Έχει πετύχει να συνθέσει τις πολιτικές, θεσμικές, τεχνολογικές, διαχει­ριστικές και επιχειρηματικές διαστάσεις του μεγάλου τομέα στον οποίο στηρίζεται μεγάλο μέρος της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώρας.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχε η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ.

10 Ιουλίου 2013, Business IT Excellence Awards 2013

Σε μια φαντασμαγορική γιορτή της τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, η τελετή απονομής των βραβείων Business IT Excellence (BITE) Awards 2013. Στην τελετή, όπου συμμετείχαν πλέον των 250 στελεχών της αγοράς, αξιωματούχοι της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρουσιάστηκαν και βραβεύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές αξιοποίη­σης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, που θεσμοθέτησε το περιοδικό netweek της Boussias Communications με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Eπιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συνεργασία του ΣΕΠΕ.

Oι αποφάσεις της επιτροπής στηρίχθηκαν σε αντικειμενικά στοιχεία και αναλυτική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα να προβληθούν πρωτοβουλίες που εμπεριέχουν στοιχεία, όπως η καινοτομία, η αποτελεσματικότητα, η ευθυγράμμιση της Πληροφορικής με την επιχειρηματική στρατηγική, η συμβολή στην εθνική οικονομία και η κοινωνική ευαισθησία, αξίες που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, κ. Αναστάσιος Τζήκας, κατά το χαι­ρετισμό του στην εκδήλωση, υπογράμμισε το γεγονός ότι με την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις και την καινοτομία, που διακρί­νουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και οι Τεχνολογίες Πλη­ροφορικής και Επικοινωνιών πρέπει να καταστούν ένας βασικός Πυλώνας Ανάπτυξης της Οικονομίας.

Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές της βραδιάς οι κ.κ.: Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Δι­ακυβέρνησης, Σωκράτης Κάτσικας, τ. Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και νυν Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Παιδείας, Αναστάσιος Τζήκας, Πρό­εδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Νίκος Χριστοδούλου, Πρόεδρος ΔΣ του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ, Νίκος Φαλδαμής, Πρόεδρος της HePIS, Ξενοφών Λιαπάκης, Πρόεδρος του Hellenic CIO Forum, Μάριος Χασάπης, Αντιπρόεδρος του ΡΜΙ Greece Chapter, Γιώρ­γος Ράικος, Γραμματέας ΔΣ του ISACA Athens Chapter, Αλέξης Δαυίδ, ex-officio μέλος του ΕΙΠ/ ΕΕΔΕ, Μιχάλης Μωραΐτης, Μέλος των ΔΕ των Hellenic CIO Forum και ΕΙΠ/ΕΕΔΕ, Κρικόρ Μαρουκιάν, Μέλος του itSMF Hellas, Aγγελική Πουλυμενάκου, Μέλος του Δ.Σ. του HeAIS και Γεώρ­γιος Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN.

{{{ ArticleFiles }}}