SEPEnews_Issue41

Αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2013 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ Ελπίδες ανάκαμψης στο 2o εξάμηνο του 2013

sepenews41beta
Αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2013 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ Ελπίδες ανάκαμψης στο 2o εξάμηνο του 2013

Στο δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης εναποθέτουν τις ελπίδες ανάκαμψης οι αναλυτές της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής. Στο μεταξύ, το 1ο τρίμηνο 2013 έκλεισε με σημαντικά έκτακτα αποτελέσματα, ενώ παραμένει φτωχός ο απολογισμός των θετικών αποτελεσμάτων. Το 1ο τρίμηνο του 2013 ήταν ένα ακόμα αδύναμο τρίμηνο σε μια σειρά δέκα συνεχόμενων οριακών ή πολύ αρνητικών δημοσιευμένων τριμήνων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια ισχυρή σε διάρκεια και ένταση ύφεση, που αποδυναμώνει τα κεφάλαια τους και προσθέτει συνεχώς νέα μέλη στην ομάδα των ζημιογόνων εταιριών. Οι συνθήκες επιχειρηματικότητας παραμένουν τόσο δυσμενείς, που, πλέον, οι ζημιές κάνουν την εμφάνιση τους ακόμα και σε εταιρίες που δεν είχαν προηγούμενο συνεχόμενων ζημιών και ανήκουν στο κλαμπ των μεγάλων.

Όσοι σταθούν στην τελική γραμμή κινδυνεύουν να χάσουν την μεγάλη εικόνα, αφού όλο το θετικό αποτέλεσμα προέρχεται από την εμφάνιση των θετικών έκτακτων εγγραφών της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς.


Οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες θα έχουν κάποιες δυνατότητες αναχρηματοδοτήσεων και ο τουρισμός θα ενισχύσει ταμειακά την οικονομία

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από την επιβολή του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών από 20% σε 26%. Ο αναβαλλόμενος φόρος δεν είχε, ωστόσο, μόνο αρνητική επιρροή, αφού υπάρχουν εταιρίες που η αλλαγή του συντελεστή επέδρασε θετικά. Όπως και να έχει, οι εγγραφές αυτές δεν έχουν άμεση ταμειακή διάσταση και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επιφυλακτικά σε κάθε περίπτωση. Πολύ πιο αντιπροσωπευτικό της εικόνας που επικρατεί στις εισηγμένες επιχειρήσεις είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζει μείωση που ξεπερνάει το 23%.

Ο κύκλος εργασιών, λόγω εποχικότητας αλλά και κάμψης της ζήτησης στην οικονομία, είναι μειωμένος κατά 9% με τις ισχυρότερες μειώσεις να παρατηρούνται στη διαφημιστική δαπάνη (ΜΜΕ, εκδόσεις), τις κατασκευές, τις μεταλλουργικές εργασίες. Η σχέση μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιριών παρουσίασε μικρή βελτίωση, η οποία αποδίδεται στη συνεχιζόμενη έξοδο εταιριών από το ΧΑ λόγω προβλημάτων, διατηρώντας τον πλειοψηφικό λόγο υπέρ των ζημιογόνων εταιριών (64:36). Τέλος, το λειτουργικό περιθώριο παρουσιάζει σταθεροποίηση έναντι του 4ου τριμήνου του 2012. Σε επίπεδο καθαρού περιθωρίου, οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες έκαναν το χειρότερο ξεκίνημα από τότε που καθιερώθηκε η δημοσίευση με ΔΛΠ, αν και όπως έχει ήδη καταγραφεί, υπάρχει η στρέβλωση του αναβαλλόμενου φόρου.

Επιρροές
Τα μεγέθη του 1ου τριμήνου 2013 επηρέασαν:

  • Η υψηλή βάση σύγκρισης με το 1ο τρίμηνο του 2012.
  • Η συσσωρευμένη ύφεση στα τέσσερα τρίμηνα ήταν της τάξεως του 12%.
  • Η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών και η αναβαλλόμενη φορολογία.
  • H μετατόπιση των πασχαλινών πωλήσεων προς το 2ο τρίμηνο της χρήσης.
  • Η φορολογία των μικτών κερδών του ΟΠΑΠ με 30%.
  • Η μείωση της ζήτησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
  • Η μείωση των τελών τερματισμού στην εγχώρια αγορά, η οποία συρρίκνωσε τα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών εταιριών και η οποία είχε πλήρη εφαρμογή σε όλο το χρονικό εύρος του τριμήνου.

Η συνέχεια
Δεν αναμένονται δραματικές αλλαγές προς το καλύτερο για το άμεσο μέλλον, καθώς οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν ιδιαίτερα σφιχτές και ακριβές για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Βέβαια αν και κάποιες εταιρίες άνοιξαν το δρόμο προς τις αγορές με αλμυρό επιτόκιο, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών δεν έχει τη δυνατότητα ακόμα και αυτής της ακριβής χρηματοδότησης. Το 2ο τρίμηνο θα έχει τις πασχαλινές πωλήσεις, τις πρώτες εισροές της τουριστικής περιόδου, λιγότερα έκτακτα και καθόλου αναβαλλόμενη φορολογία. Επομένως, στην καλύτερη περίπτωση, θα πρέπει να αναμένεται το 1ο εξάμηνο να κινηθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, όχι όμως σημαντικά διαφοροποιημένα από το πρώτο.

Από αυτό το σύνολο των εταιρειών, οι 75 ήταν κερδοφόρες και οι 139 ζημιογόνες.
Από τις 75 κερδοφόρες οι 28 εμφάνισαναύξηση κερδών, οι 26 μείωση κερδών και οι 21 επέστρεψαν σε κέρδη

Ίσως στο 9μηνο η εικόνα της κερδοφορίας να έχει αποκτήσει ένα ισχυρότερο momentum, καθώς εντός των θερινών μηνών θα ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα, οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες θα έχουν κάποιες δυνατότητες αναχρηματοδοτήσεων και ο τουρισμός θα έχει ενισχύσει ταμειακά την οικονομία.

Απαιτείται επιλεκτική συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τη στάση στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό, ώστε η ελληνική αγορά να αποτελεί ένα καλάθι επιλογών από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Η έλλειψη ορατότητας στον τραπεζικό κλάδο δεν δίνει, επί του παρόντος, κάποιο δυνατό κίνητρο θέσης, ωστόσο το στοίχημα της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε δυνητικά να παιχθεί μερικώς μέσα από τις τραπεζικές μετοχές.

Αποτελέσματα
Συνολικά, το τμήμα ανάλυσης της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής επεξεργάστηκε 214 ισολογισμούς. Από αυτό το σύνολο των εταιρειών, οι 75 ήταν κερδοφόρες και οι 139 ζημιογόνες. Από τις 75 κερδοφόρες οι 28 εμφάνισαν αύξηση κερδών, οι 26 μείωση κερδών και οι 21 επέστρεψαν σε κέρδη. Από τις 139 ζημιογόνες οι 55 εμφάνισαν αύξηση ζημιών, οι 58 μείωση ζημιών και οι 26 επέστρεψαν σε ζημιές.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €17,2 δις μειωμένος κατά 9%, τα ΕΒΙΤDΑ στα €1,3 δις μειωμένα κατά 23,6% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €6,5 δις αυξημένα κατά 643,6%.

Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ - όλων των κλάδων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 3μηνο του 2013, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 2013


Επίσης ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός πως λιγότερα από ποτέ είναι φέτος το καλοκαίρι τα κέρδη για τους μετόχους των εισηγμένων εταιρειών από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου, καθώς οι μεγάλες ζημίες, λόγω της ύφεσης το 2012, αλλά και οι ανάγκες για διατήρηση της ρευστότητας δεν επιτρέπουν στις περισσότερες επιχειρήσεις να επιβραβεύσουν τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Συνολικά, ο Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 1ο τρίμηνο του 2013 σημείωσε μείωση Κύκλου Εργασιών κατά 6,6% και διαμορφώθηκε στα €2,052 δις έναντι €2,198 δις το 1ο τρίμηνο του 2012. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €491,5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,7% από €532,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας επίσης παρουσίασαν μείωση κατά 46,9% φτάνοντας τα €157,03 εκατ. έναντι €295,6 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2012. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 3μηνο του 2013
Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 2013


Στην Πληροφορική, ο Κύκλος Εργασιών το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €411,6 εκατ. από €404,6 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 - με αύξηση 1,7%. Τα EBITDA έφτασαν στα €60,1 εκατ. από €47,5 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2012 - με αύξηση κατά 26,5%. Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας εμφάνισαν οι εισηγμένες εταιρείες της κατηγορίας πληροφορικής, που έφτασαν τα €2,04 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2012 αυξημένα κατά 50,3%.

Στις Τηλεπικοινωνίες, ο Κύκλος Εργασιών το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €1,2 δις από €1,3δις - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 - με μείωση 11%. Τα EBITDA μειώθηκαν επίσης κατά 11,9% και έφτασαν στα €400,9 εκατ. από €455,1 εκατ., σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν μείωση κατά 47,6% και διαμορφώθηκαν στα €153,8 εκατ. έναντι €293,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Στην κατηγορία Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, ο Κύκλος Εργασιών το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα €87,5 εκατ. έναντι €89,4 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 - με μείωση 2,1%.

Τα EBITDA έφτασαν στα €3,03 εκατ. έναντι €3,12 εκατ. με μείωση 2,8%. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €1,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 65,3% έναντι €795 χιλ. το 1ο τρίμηνο του 2012.

{{{ ArticleFiles }}}