SEPEnews_Issue41

WORLD ECONOMIC FORUM

sepenews41wef
Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας 2013

Το “Global Information Technology Report 2013” επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας στην επόμενη δεκαετία, μέσω του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας.

Οι αναλυτές του World Economic Forum επισημαίνουν, ευθαρσώς, πως, πλέον, η αναγνώριση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως μοχλού ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλού επιπέδου είναι διάχυτη παντού διεθνώς. Το ρίσκο των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθίσταται αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

Στην 64η θέση μεταξύ 144 χωρών η Ελλάδα στο ˝The Global Information Technology Report 2013˝

Η κατάταξη των χωρών στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας γίνεται με βάση τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (πολιτικό, κανονιστικό, επιχειρηματικό, καινοτομικό), Ετοιμότητα (υποδομές και ψηφιακό περιεχόμενο, οικονομική προσιτότητα, δεξιότητες), Χρήση (προσωπική, επαγγελματική, κυβερνητική) και Επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές). Την πρώτη δεκάδα των τεχνολογικά πιο προηγμένων και ψηφιακά διασυνδεδεμένων χωρών συμπληρώνουν, κατά σειρά οι: Φινλανδία, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, ΗΠΑ, Ταϊβάν, Κίνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2013 χώρες με υψηλές επιδόσεις στην ψηφιακή οικονομία μετρούν απώλειες, δείγμα της ύφεσης που πλήττει μέρος των οικονομιών με συνέπειες, όμως, διεθνώς. Η Κίνα έχασε 7 θέσεις, η Ρουμανία 8 θέσεις, η Σουηδία έχασε 2 θέσεις, η Δανία 4 θέσεις, ο Καναδάς 3 θέσεις, η Νέα Ζηλανδία 6 θέσεις, η Αργεντινή 7 θέσεις. Από την άλλη πλευρά, το Μεξικό ανέβηκε κατά 13 θέσεις, η Γεωργία κατά 23 θέσεις, η Χιλή κατά 5 θέσεις, το Ισραήλ και το Λουξεμβούργο, επίσης, ανέβηκαν κατά 5 θέσεις και το Καζακστάν κατά 12 θέσεις, Πίνακας 1.

xxx: Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.
Πίνακας 1. Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index (NRI) 2013, ανά χώρα. Πηγή: The Global Information Technology Report 2013, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2013 World Economic Forum


ΕΛΛΑΔΑ

Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, σύμφωνα με το Δείκτη Τεχνολογικής Ετοιμότητας. Η χώρα μας έχει ακόμη να διανύσει πολύ δρόμο προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική και τεχνολογικά έτοιμη, προκειμένου να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα πιστοποιεί τις θετικές εξελίξεις που μπορεί να δημιουργηθούν, εφόσον η χώρα αποκτήσει τεχνολογικό προσανατολισμό και υλοποιήσει βραχυπρόθεσμους στόχους στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας.

Ειδικότερα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 64η θέση μεταξύ 144 χωρών στην κατάταξη της μελέτης. Η βαθμολογία που απέσπασε η χώρα μας ήταν το 3,9 και η πτώση στις ετήσιες επιδόσεις της στην ψηφιακή οικονομία αντιστοιχεί σε 5 θέσεις, μιας και το 2012 κατείχε την 59η θέση μεταξύ 142 χωρών.

Διαχρονικά από το 2006 - 2007, οπότε και η Ελλάδα είχε βρεθεί στην 48η θέση μεταξύ 122 χωρών, η πορεία της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας είναι πτωτική. Το 2010 - 2011 η Ελλάδα βρέθηκε στην 64η θέση, ανέβηκε το 2012 στην 59η και για το 2013 το WEF την κατατάσσει ξανά στην 64η θέση, αδυνατώντας να διατηρήσει το πλεονέκτημα της ανόδου κατά την προηγούμενη χρονιά, Διάγραμμα 1.


Διάγραμμα 1. Κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας 2006 - 2013. Πηγή: The Global Information Technology Report 2013, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2013 World Economic Forum

Στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας Networked Readiness Index (NRI) πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται χώρες όπως το Καζακστάν (43η θέση), ο Μαυρίκιος (55η), το Μαυροβούνιο (48η), η Κροατία (51η), η Μάλτα (28η), η Τσεχία (42η), η Λιθουανία (32η), τα Μπαρμπάντος (39η), η Χιλή (34η) και η Λετονία (41η).

Οι αυξομειώσεις αυτές της Ελλάδας, όσον αφορά τις επιδόσεις της στην ψηφιακή οικονομία, δείχνουν αρρυθμία στην υιοθέτηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Ωστόσο, οι αναλυτές δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους, ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες σε σύγκριση με την προηγούμενη οικονομική χρήση, όπου το κύμα της κρίσης ήταν σφοδρό, σαρώνοντας στο πέρασμά του θέσεις εργασίας, χρηματοοικονομική σταθερότητα και προοπτική, ειδικά για τη νέα γενιά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες κάνουν ό,τι μπορούν για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στις δομές τους και τις οικονομίες τους.

Ο δείκτης δεν αντικατοπτρίζει, απλώς, την τεχνολογική υποδομή μιας χώρας και το βαθμό διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά και τη δυνατότητα η υπεραξία της τεχνολογίας να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα της πραγματικής οικονομίας και της καλύτερης λειτουργίας του κράτους, μέσα από τη δημιουργία καινοτομιών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ενός νέου αναπτυξιακού και οικονομικού προφίλ.

Η τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας του 21ου αιώνα απαιτεί χρηματοδότηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση τεχνολογικών έργων μακροχρόνιας εμβέλειας, τα οποία θα στοχεύουν στη διάθεση καινοτόμων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να είναι ο αποφασιστικός μοχλός για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να αλλάξει τη μορφή της ελληνικής οικονομίας, με πολύ σημαντικές κοινωνικές συνέπειες. Τα αποτελέσματα αυτά, όμως, θα φανούν εφόσον ξεπεραστούν τα εγγενή προσκόμματα στη διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε βασικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Η Ελλάδα, για το 2013, αναφορικά με τον άξονα Περιβάλλον κατατάσσεται στην 87η θέση, ως προς τον άξονα Ετοιμότητα στην 47η θέση, ως προς τη Χρήση καταλαμβάνει την 68η θέση και ως προς τις Επιπτώσεις την 82η θέση, Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Ελλάδα, Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας 2013. Πηγή: The Global Information Technology Report 2013, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2013 World Economic Forum

Νομικό σύστημα, προβλήματα στην επιχειρηματικότητα και την έναρξη επιχειρήσεων, υψηλό κόστος των παρεχόμενων τεχνολογικών υπηρεσιών, η μη σύγχρονη ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, ο χαμηλός δείκτης καινοτομίας και η χαμηλή επίδραση των τεχνολογιών στην πραγματική οικονομία, την κοινωνία και την κυβέρνηση είναι τα μειονεκτήματα της Ελλάδας, που ρίχνουν τις επιδόσεις της στην ψηφιακή οικονομία.

Σχετικά με την ψηφιακή ετοιμότητα της Ελλάδας, στα αδύνατα σημεία της χώρας συμπεριλαμβάνεται το υψηλό κόστος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την απουσία στρατηγικής και κατάλληλων ρυθμίσεων από την ελληνική πολιτεία στην προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη χαμηλή διείσδυση του Internet και της ευρυζωνικότητας και την απουσία ψηφιακού περιεχομένου. Στα ισχυρά σημεία της χώρας, είναι το ποσοστό των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διείσδυση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, η διαθεσιμότητα μηχανικών κ.ά.

Η αναγνώριση των ΤΠΕ, ως μοχλού ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλού επιπέδου, είναι διάχυτη παντού διεθνώς

Για το 2013, “σε όρους δημιουργίας καλύτερων αποτελεσμάτων από τις εθνικές επενδύσεις σε ΤΠΕ, η χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της στο σύστημα καινοτομίας και να βελτιώσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος”.

Ο πυλώνας της καινοτομίας είναι καίριος, δεδομένου ότι η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία δημιουργεί περισσότερες αποδόσεις στους υπόλοιπους πυλώνες του δείκτη ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας εν προκειμένω της ελληνικής.

Η καινοτομία είναι σημαντική στην οικονομία της γνώσης. Προϋποθέτει τη δημιουργία δομών συνεργασίας των επιχειρήσεων με τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), τη χρήση τεχνολογιών από το δημόσιο τομέα, τις επιχειρηματικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, την εφεύρεση νέων προϊόντων και τη διαθεσιμότητα επιστημόνων. Επιπλέον εξετάζει τις προμήθειες της κυβέρνησης για εξελιγμένα τεχνολογικά προϊόντα, την ποιότητα των επιστημονικών ινστιτούτων έρευνας, τη διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών και τέλος τον αριθμό ευρεσιτεχνιών ανά 100.000 κατοίκους. Σε αυτό το επίπεδο η Ελλάδα οφείλει να επιμείνει και να προσπαθήσει, Πίνακας 2.


PPP1: Purchasing power parity
Σημείωση: Η βαθμολογία είναι σε κλίμακα από 1: χειρότερη επίδοση έως 7: καλύτερη επίδοση, διαφορετικά υπάρχει η ένδειξη με αστερίσκο (*) ανά περίπτωση.
Πίνακας 2. Ανάλυση Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας για την Ελλάδα, Πηγή: The Global Information Technology Report 2013, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2013 World Economic Forum

{{{ ArticleFiles }}}