SEPEnews_Issue40

KPMG

sepenews40kpmg
Απώλειες αμοιβών και αύξηση ευθυνών για τα στελέχη των επιχειρήσεων

Στη δίνη της οικονομικής κρίσης βρίσκονται τα στελέχη των ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της πρώτης περιοδικής έρευνας της KPMG σχετικά με τις μισθολογικές αυξήσεις στην αγορά στελεχών το 2012 και τις εκτιμήσεις για το 2013. Οι απώλειες στις βασικές και τις μεταβλητές αποδοχές τους, καθώς και στις εταιρικές παροχές, είναι αντιστρόφως ανάλογες της ευθύνης που έχουν να διοικήσουν με επιτυχία, σε δύσκολες συνθήκες, τις επιχειρήσεις στις οποίες ηγούνται.

“Δεν έχει καταρρεύσει η αγορά των στελεχών στη χώρα. Όμως, μεγαλώνει το δείγμα των επιχειρήσεων που έχει αποφασίσει μηδενικές αυξήσεις για τα στελέχη τους. Μεγαλώνει το δείγμα των εταιρειών που έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μειώσεις αμοιβών και σε κατάργηση θέσεων εργασίας στις βαθμίδες στελεχών. Μικραίνει το δείγμα των εταιρειών που έχουν αποφασίσει αυξήσεις στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν”, τονίζει η κυρία Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια People Services της KPMG.

Μηδενικές αυξήσεις το 2012 και το 2013
Τα δεδομένα, τα οποία συνέλεξε η KPMG τον Ιούνιο του 2012, αφορούν δείγμα 116 εταιρειών από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς (φαρμακευτικός - αγροχημικός, τραπεζικός, αυτοκινήτου, λιανεμπορίου, υψηλής τεχνολογίας, καταναλωτικών προϊόντων, ασφαλιστικός). Τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:
• Το 66% των εταιρειών του δείγματος δεν έδωσε αυξήσεις σε καμία κατηγορία εργαζομένων για το 2012. Για το 2013 η πρόβλεψη για μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανέρχεται στο 35% του δείγματος.
• Οι κλάδοι, στους οποίους παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μηδενικών αυξήσεων, είναι του Λιανεμπορίου (88%), του Αυτοκινήτου (83%) και της Yψηλής Τεχνολογίας (70%).
• Η μέση αύξηση το 2012 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων) διαμορφώθηκε στο 0,7%, ενώ στο ίδιο ποσοστό κυμαίνεται και η πρόβλεψη για το 2013.
• Το 22% του δείγματος δήλωσε ότι έχει προχωρήσει το 2012 σε μειώσεις βασικών αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων.

Υπέρβαση και επαγγελματική επανατοποθέτηση
Σύμφωνα με την κυρία Παπατζήμου, “η κρίση δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των υπαλλήλων και των υψηλόβαθμων στελεχών. Από την αγορά λείπουν δεξιότητες και διοικητικές ικανότητες, τις οποίες αναζητούν οι εταιρείες. Το ελπιδοφόρο είναι ότι όλο και περισσότερες εταιρείες παρέχουν Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που αποχωρούν με απόφαση της εταιρείας. Η χώρα μας πλήττεται και από διαρθρωτική ανεργία. Είναι ανάγκη ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (man power planning). Είναι περίοδος διόρθωσης και υπερβάσεων σε όλα τα επίπεδα και από όλους”.

Μεγαλώνει το δείγμα των εταιρειών που έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μειώσεις αμοιβών και σε κατάργηση θέσεων εργασίας στις βαθμίδες στελεχών. Μικραίνει το δείγμα των εταιρειών που έχουν αποφασίσει αυξήσεις στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν

Το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον οδήγησε την KPMG στην πραγματοποίηση της περιοδικής έρευνας τον Ιούνιο 2012, λόγω της ραγδαίας αλλαγής των δεδομένων στην αγορά εργασίας. Αναμένεται η γενική έρευνα στο τέλος του έτους, προκειμένου να αποτυπωθεί συνολικά η εικόνα των αποδοχών και παροχών των στελεχών του ιδιωτικού τομέα της χώρας. Στη Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για το 2011 (με δείγμα 241 ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών) το 49% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις για το 2011 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Το 13% των εταιρειών προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Το 23% των εταιρειών, που παρέχουν πριμ απόδοσης είτε βάσειςς επίσημης πολιτικής, ή κατά περίπτωση, δεν χορήγησε πριμ το 2011 για τα αποτελέσματα του 2010 σε καμία από τις κατηγορίες των εργαζομένων τους. Το 8% των εταιρειών που παρέχουν ιδιωτική ασφάλεια ζωής και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων δήλωσαν, ότι σκοπεύουν να αλλάξουν το πρόγραμμά τους.

Για τις εταιρείες που έδωσαν αυξήσεις, οι συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν το 2011 κινήθηκαν στο 2,3% κατά μέσο όρο, ενώ για το 2012 οι συνολικές αυξήσεις προβλεπόταν να κινηθούν στο 2,4% κατά μέσο όρο. Με βάση τα στοιχεία των Γενικών Ερευνών της KPMG για τις αποδοχές και τις παροχές των στελεχών στην Ελλάδα από το 2008 μέχρι και το 2011, παρατηρείται πως το ποσοστό των εταιρειών που κατήργησαν θέσεις εργασίας το 2008 ήταν στο 18%, το 2009 εκτοξεύτηκε στο 30% και το 2011 έφτασε το 45%.

Αμοιβές στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας
Ειδικότερα στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας, η KPMG για 138 γενικές και 27 εξειδικευμένες κλαδικές θέσεις εργασίας, σε δείγμα 22 εταιρειών και 5.705 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά, επεσήμανε πως:
• Το 62% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Για τις εταιρείες που έδωσαν αύξηση σε όλες ή τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση συνολική αύξηση για το 2011 ανήλθε σε 1,9%. Τα ποσοστά των αυξήσεων, που προβλέπονται για το σύνολο του 2012, κινούνται στο 2,2% κατά μέσο όρο.
• Το 19% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2010 ή το 2011. Σε μία περίπτωση οι μειώσεις θα είναι μόνιμες, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ισχύς τους θα είναι από 6 έως 12 μήνες.
• To 52% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, κατά το έτος 2010 ή το 2011, σε μείωση θέσεων εργασίας κυρίως λόγω μείωσης εργασιών. Κατά το έτος 2010, καταργήθηκαν 215 θέσεις εργασίας, στις οποίες απασχολούνταν κατά κύριο διοικητικοί υπάλληλοι. Μέσα στο 2011 οι εταιρείες του δείγματος δήλωσαν ότι θα καταργούσαν 143 θέσεις εργασίας, κυρίως από το διοικητικό προσωπικό.
• Το ποσό, που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης για το έτος 2010, ανήλθε στο 5,4% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο του 2009, Διάγραμμα 1.


Διάγραμμα 1. Μεταβλητές αποδοχές ως % των βασικών αποδοχών, Πηγή: Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για τον κλάδο Υψηλής Τεχνολογίας για το 2011, KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, 2012
Ηλεκτρονικά μέσα και ανεύρεση εργασίας
Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων από τη βάση δεδομένων του, που διεξήγαγε το site ανεύρεση εργασίας της KPMG www.justjobs.gr, τα στελέχη των επιχειρήσεων συνέχισαν και το διάστημα του Αυγούστου να αναζητούν εργασία με σχεδόν αμείωτο ενδιαφέρον σε σχέση με άλλους μήνες. Η αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης τον Αύγουστο, ως ποσοστό στο σύνολο των αναζητήσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου, αυξήθηκε κατά 14% το 2012 από το 2011, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009, όπου η κρίση στην αγορά εργασίας ήταν πιο περιορισμένη, αυξήθηκε κατά 25%. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πρόσβαση στο site www.justjobs.gr μέσω κινητών τηλεφώνων τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα στοιχεία του www.justjobs.gr αποτυπώνουν, ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων ενδιαφέρονται πια για καλές θέσεις εργασίας, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής βάσης της εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα στελέχη το 2012 ζητούν να ενημερώνονται για νέες θέσεις εργασίας με πολύ μικρές ποσοστιαίες αποκλίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (η Αττική συγκεντρώνει το 14%, ενώ καμία γεωγραφική περιοχή δεν συγκεντρώνει ποσοστό αναζητήσεων μικρότερο από 4%).

Συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία με εκείνα του 2008, παρατηρείται ότι οι αντίστοιχες αναζητήσεις, τότε, αποτύπωναν σε μεγάλο βαθμό τη γεωγραφική κατανομή στην απασχόληση με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στην επιχειρηματική “Μέκκα” της χώρας μας, την Αθήνα, η οποία συγκέντρωνε το 75% των αναζητήσεων. Η δεύτερη σε προτιμήσεις, η Θεσσαλονίκη, συγκέντρωνε μόλις το 10%.

Ενδιαφέρον αποτελεί ακόμη το γεγονός, ότι ενώ οι επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα τους τελευταίους επτά μήνες, αναζητούν στελέχη στους χώρους των πωλήσεων, της οικονομικής διαχείρισης και της πληροφορικής, τα στελέχη που ενδιαφέρονται να προσφέρουν την εργασία τους σε νέο εργοδότη είναι, κυρίως, τραπεζικά και ακολουθούν τα στελέχη, που προέρχονται από τη διαφήμιση και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενώ σημαντική είναι και η προσφορά εργασίας των στελεχών logistics.

Μεγαλύτερη απόκλιση στην προσφορά και στη ζήτηση παρατηρείται στο χώρο της πληροφορικής, όπου η προσφορά και ειδικότερα στις θέσεις υψηλής εξειδίκευσης στο χαμηλό και μεσαίο επίπεδο είναι πολύ περιορισμένη, με αποτέλεσμα σε αυτό το χώρο οι εργοδότες να μην ικανοποιούν εύκολα τις ανάγκες τους.

{{{ ArticleFiles }}}