SEPEnews_Issue40

EDITORIAL - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΡΟΣ

sepenewsissue40_sirros
Αλλαγή νοοτροπίας με σύμμαχο την τεχνολογία

Η πενταετία της ύφεσης σίγουρα μας έκανε φτωχότερους, αλλά ελπίζω πως κατάφερε να μας κάνει και λίγο σοφότερους. Σήμερα είναι ίσως η ύστατη ώρα για να μπορέσουμε όλοι να μάθουμε από τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε και να χαράξουμε μια νέα πορεία. Αυτό που ίσως ακούγεται τετριμμένο, αλλά τελικά μπορεί να είναι πέρα για πέρα αληθινό είναι ότι καλούμαστε σήμερα να αλλάξουμε νοοτροπία.

Όλες οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας πηγάζουν κυρίως από το γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρχε η θέληση για αλλαγή, η όρεξη για να αφήσουμε πίσω μας ότι είχαμε μάθει και μας “βόλευε” για πολλά χρόνια.

Η αλλαγή αυτή όμως και ο νέος δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι, πρέπει να ξεκινήσει κατά κύριο λόγο από την Πολιτεία. Σε αυτήν τη νέα πορεία, που ελπίζω πως θα καταφέρουμε να ακολουθήσουμε, η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται για τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε όλες τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες στη διοίκηση του κράτους, που έχουν άμεσες και καταστροφικές επιπτώσεις - όπως διαπιστώσαμε την τελευταία πενταετία - στην ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα πάσχει από έναν αχανή Δημόσιο τομέα, που ποτέ δεν θα μπορέσει να εκσυγχρονιστεί εάν, πρωτίστως, δεν οργανωθεί με τη βοήθεια των εργαλείων, που προσφέρουν σήμερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι στόχοι της κυβέρνησης σήμερα για διαφάνεια, απλούστευση δομών και διαδικασιών, προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς της, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με ριζικές αλλαγές σε νοοτροπία και τακτικές και με βασικό σύμμαχο την τεχνολογία.

Η ψηφιακή τεχνολογία θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως στρατηγικό εργαλείο υλοποίησης όλων των δράσεων παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση, αλλά και ως δυναμικός κλάδος ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας

Όπως τονίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κύριος Κωστής Χατζηδάκης, στη συνέντευξή του στο τρέχον τεύχος, “αν θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή και να περάσουμε από την άμυνα στην επίθεση, θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας το καθεστώς της κρατικοδίαιτης ανάπτυξης των χρεών και των ελλειμμάτων. Να διαμορφώσουμε όλοι μας μια νέα κουλτούρα φιλική στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις”.

Αντίστοιχα, ο Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, κύριος Johannes Hahn, επισημαίνει πως “η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο μακροοικονομικό περιβάλλον, που θα προσελκύσει τους ξένους επενδυτές και τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα”.

Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γιώργο Γιαγλή, “ο κλάδος των νέων τεχνολογιών έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα, αν επενδύσει συστηματικά και με σχέδιο τόσο στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για τον εγχώριο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και στην ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου”.Η ψηφιακή τεχνολογία θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως στρατηγικό εργαλείο υλοποίησης όλων των δράσεων παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση, αλλά και ως δυναμικός κλάδος ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα, η χώρα μας μπορεί να διεκδικήσει μια σημαντική θέση στη διεθνή αγορά της ψηφιακής τεχνολογίας, αρκεί να πιστέψει σε αυτόν τον τομέα και να τολμήσει να βάλει υψηλότερα τον πήχη.

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από αδυναμία επαρκούς προσαρμογής στους ψηφιακούς καιρούς. Αυτό πρέπει να αλλάξει γρήγορα. Η ψηφιακή υστέρηση μπορεί να γίνει ευκαιρία. Μέσα από το πρίσμα αυτό, είναι εύλογο τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ αλλά όχι μόνο, να αξιοποιηθούν για να δώσουν νέες δυνατότητες και περισσότερες ευκαιρίες σε όσους μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή λύση στην κρίση. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2014 - 2020) οι θεματικοί στόχοι και οι επενδυτικές προτεραιότητες της Ε.Ε. αλλάζουν δραστικά σε σχέση με τις προηγούμενες. Οι προτεραιότητες αυτές είναι η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, η βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι η προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας εργατικού δυναμικού, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, η επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση, η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Για τον ΣΕΠΕ, το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη ξεκινά από την ίδια την Πολιτεία και για το λόγο αυτό, θεωρούμε ως ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας την έμπρακτη και ουσιαστική αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας, της σημασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η απευθείας συσχέτιση τους με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξάλειψη της διαφθοράς, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και εν τέλει, την έξοδο από την κρίση.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE
Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA

{{{ ArticleFiles }}}