EITO_Issue18

Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

eito_2

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι δαπάνες Πληροφορικής το 2020 θα είναι χαμηλότερες απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν, ενώ για το 2021, το ποσοστό αυτό μειώνεται μεν, αλλά στο διόλου ευκαταφρόνητο 24%. Στον αντίποδα, ένα ποσοστό της τάξης του 22% - 24% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη εκτιμά ότι οι δαπάνες Πληροφορικής θα είναι υψηλότερες το 2020 απ’ ό,τι αναμενόταν αρχικά, ποσοστό που για το 2021 υπερβαίνει το 30%.

Επιχειρήσεις και οργανισμοί θα συνεχίσουν να επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους και να λάβουν θέση για την επόμενη ημέρα της ανάκαμψηςΠροφανώς, η εντεινόμενη οικονομική αβεβαιότητα, που προκαλεί ο COVID-19, θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ το 2020, ωστόσο, η πτώση της αγοράς ΤΠΕ θα είναι ποσοστιαία μικρότερη από την αναμενόμενη επιδείνωση του ΑΕΠ της περιοχής. Επιπλέον, ο κλάδος αναμένεται να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2021 και μετά.

Επιχειρήσεις και οργανισμοί θα συνεχίσουν να επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους και να λάβουν θέση για την επόμενη ημέρα της ανάκαμψης. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές δαπάνες για ΤΠΕ στην Ε.Ε. των27 εκτιμάται ότι θα μειωθούν μεν, αλλά σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα κατά 3,4% το 2020.

Για το τρέχον έτος, τα έσοδα όλων των επιμέρους τμημάτων της αγοράς ΤΠΕ στην ΕΕ-27 θα συμπιεστούν. Στην κατηγορία του Εξοπλισμού Πληροφορικής, η πτώση θα είναι της τάξης του 3,3% έναντι του 2019, στις Υπηρεσίες Πληροφορικής το πρόσημο θα είναι αρνητικό κατά 5,5%, ενώ στον τομέα του Λογισμικού αναμένεται μείωση κατά 3,4%.

Ένα από τα ελάχιστα φωτεινά σημάδια θα δώσει - το 2020 - η αγορά των επιχειρηματικών υποδομών, δηλαδή οι Servers και το Storage, με τις πωλήσεις να βρίσκονται σε άνοδο. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες επενδύσεις, κυρίως, για τη μετάβαση σε υπηρεσίες cloud.

Στο μεταξύ και η κατηγορία του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα υποχωρήσει φέτος ποσοστιαία με έναν ρυθμό της τάξης του 1,3%, αλλά και ο κλάδος των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας θα κινηθεί πτωτικά κατά 3,4%.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ θα επιστρέψει σε θετικό πρόσημο το 2021, με την αξία της αγοράς να ενισχύεται κατά 1,1%. Τα περισσότερα αρνητικά πρόσημα στην αγορά ΤΠΕ της Ε.Ε.-27 θα επανέλθουν σε θετικό έδαφος το 2021.

Η κατηγορία του Εξοπλισμού Πληροφορικής αναμένεται να διευρυνθεί κατά 6% έναντι του 2020, ενώ και ο τομέας του Λογισμικού θα ενισχυθεί σε ποσοστό 2,7%. Πάντως, οι Υπηρεσίες Πληροφορικής θα διατηρήσουν την αρνητική τους επίδοση και το 2021, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,3%, ενώ και οι Υπηρεσίες Τηλεφωνίας θα χάσουν άλλο ένα 0,8% το 2021. Αντίθετα, άνοδος αναμένεται στις πωλήσεις της κατηγορίας Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, με την αξία του τομέα να ενισχύεται 4,8% το 2021.

Τόσο το 2021, όσο και το 2022, η ανάκαμψη των δαπανών θα προέλθει από τις επενδύσεις σε υπολογιστές/ tablets και κινητά τηλέφωνα, καθώς και από τις επενδύσεις σε δίκτυα επιχειρήσεων, λογισμικό και υπηρεσίες για την υποστήριξη του cloud computing.

Οι αλλαγές στην αγορά ΤΠΕ της ΕΕ των 27 εκτός από ποσοτικές θα είναι και ποιοτικές την περίοδο 2021-2022, καθώς οι δαπάνες μετατοπίζονται από τα παραδοσιακά τμήματα στις τεχνολογίες, που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στα δε παραδοσιακά τμήματα της αγοράς, οι δαπάνες επικεντρώνονται περισσότερο σε κυκλικές αντικαταστάσεις και αναβαθμίσεις.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τεχνολογίες, όπως το Mobility, το Cloud και τα Big Data/Analytics. Ταυτόχρονα, οι ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές στρέφονται προς τις λεγόμενες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η επαυξημένη/εικονική πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, το 5G, το IoT και η ρομποτική.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των ετήσιων δαπανών ΤΠΕ έως το 2022, καθώς όλο και περισσότεροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί σχεδιάζουν και εφαρμόζουν λύσεις για τη βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών πληροφορικής. Στόχος είναι να υποστηρίξουν τις αλλαγές στον χώρο της εργασίας και να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν με πελάτες και προμηθευτές.

Ενδεικτική αυτής της μετατόπισης των επενδύσεων προς τις αναδυόμενες τεχνολογίες, είναι η πορεία των δαπανών που θα κατευθυνθεί σε αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, οι δαπάνες σε τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας θα διευρυνθούν κατά 137,4% το 2020 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και θα κινηθούν έντονα ανοδικά και το 2021, αυξανόμενες κατά 146,3%.

Έντονα θετικό θα είναι το πρόσημο και όσον αφορά τις δαπάνες στην τεχνολογία του Blockchain, όπου αναμένεται άνοδος κατά 63,6% τόσο το 2020, όσο και το 2021. Αύξηση των δαπανών στην Ε.Ε. των 27 αναμένεται και στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, με την αύξηση να είναι ποσοστιαία της τάξης του 37,9% για το τρέχον έτος και 31,8% το επόμενο.

Ανοδική τροχιά θα διαγράψουν και οι δαπάνες στην τρισδιάστατη εκτύπωση, με τη αξία του τομέα να διευρύνεται κατά 15,3% το 2020 και κατά 15,1% το 2021. Στο μεταξύ, οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνολογία του Internet of Things θα αυξηθούν κατά 15,3% το 2020, ενώ για την επόμενη χρονιά αναμένεται νέα άνοδος κατά 11%.

Το 2020, οι δαπάνες για cloud computing προβλέπεται να διευρυνθούν κατά 7,3% και να σημειώσουν νέα άνοδο κατά 8,4% το 2021. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες ρομποτικής θα αυξηθούν κατά 9,3% και 9,4% το 2020 και 2021, αντίστοιχα στην ΕΕ-27.

Στο μεταξύ, οι δαπάνες για την ψηφιακή ασφάλεια θα είναι φέτος ενισχυμένες κατά 11,6%, με την άνοδο για το 2021 να κυμαίνεται ποσοστιαία στο 10,4%. Επίσης, οι επενδύσεις που αφορούν τα κοινωνικά δίκτυα (social media) θα ενισχυθούν κατά 10,6% και κατά 11% την τρέχουσα χρήση και την επόμενη αντίστοιχα.

Από τις λεγόμενες αναδυόμενες τεχνολογίες, μόνο αυτή που σχετίζεται με το Mobility θα δει μια μείωση δαπανών κατά 6,3% το 2020, πριν περάσει σε θετικό πρόσημο 3,6% το 2021.