EITO_Issue18

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

global_1

Αρνητικές επιπτώσεις στη παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει η πανδημία του COVID-19. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κεντρικό ρόλο τόσο στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, όσο και στα σχέδια ανάκαμψης της επόμενης ημέρας. Ωστόσο, η οικονομική αβεβαιότητα και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, που προκαλεί η πανδημία, συμπιέζουν τους οικογενειακούς και εταιρικούς προϋπολογισμούς, γεγονός που επηρεάζει τις επενδύσεις σε ΤΠΕ.

Το 2020, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να υποχωρήσει κατά 2,5% και να διαμορφωθεί στα €3,526 τρις

Αυτή η εικόνα θα αποτυπωθεί στα μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, η οποία θα κινηθεί πτωτικά το 2020 σχεδόν σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς θα υποχωρήσει κατά 2,5% έναντι του 2019 και θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των €3,526 τρισ. από €3,615 τρισ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αρνητική πορεία το 2020 θα σπάσει τη θετική συνέχεια ανόδου των τελευταίων ετών: το 2019 ο κλάδος κινήθηκε ανοδικά 3,6%, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε διευρυνθεί 4,5%.

Παρά την καθοδική πορεία του 2020, ελέω της πανδημίας, η βιομηχανία ΤΠΕ θα πρωταγωνιστήσει στις επενδύσεις της post COVID-19 εποχής, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως καταλύτη για την παγκόσμια οικονομία, πρωταγωνιστώντας στα σχέδια ανάκαμψης της διεθνούς αγοράς. Αυτή η δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού να αλλάζει τα δεδομένα σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, παράγοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους, θα αποτυπωθεί στα μεγέθη του κλάδου το 2021.

Το 2021 η αγορά θα κινηθεί ανοδικά κατά 3,5% έναντι του 2020, με την αξία της αγοράς να ανέρχεται σε €3,649 τρισ. Η πανδημία αναμένεται να επιταχύνει τη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας στην ψηφιακή εποχή, με την καινοτομία να καθίσταται πιο απαραίτητη ανάγκη από ποτέ.

Ως αποτέλεσμα, η τάση θα συνεχίσει να είναι ανοδική και τα επόμενα χρόνια, οπότε ο κλάδος θα κατακτήσει ένα μοναδικό ορόσημο, επιβεβαιώνοντας την καταλυτική επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2023, θα παράγεται ψηφιακά.

Η οικονομική αβεβαιότητα, που συνοδεύει την παγκόσμια υγειονομική κρίση, δεν θα αφήσει αλώβητο κανέναν από τους δύο πυλώνες του κλάδου, την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Και οι δύο επιμέρους τομείς θα βρεθούν το 2020 σε αρνητική τροχιά, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα, που προκαλεί η κρίση του νέου κορωνοϊού, μετατοπίζει το ενδιαφέρον πολιτών και επιχειρήσεων στις απολύτως απαραίτητες αγορές και επενδύσεις.

Το 2020, η αξία της αγοράς Πληροφορικής αναμένεται να σημειώσει πτώση κατά 2,7% και να κατέλθει στα €1,865 τρισ. Τόσο το 2019, όσο και το 2018, η αγορά κινήθηκε σε θετικό έδαφος, κερδίζοντας ποσοστιαία 7,4% και 7% αντίστοιχα. Και ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών θα βρεθεί φέτος στη σκιά του COVID-19 και θα υποστεί μείωση, υποχωρώντας κατά 2,1% στα €1,661 τρισ. (η αγορά είχε σημειώσει οριακή μείωση κατά 0,3% το 2019 και άνοδο κατά 2% το 2018).

Αυτή η εικόνα θα γίνει σαφής το 2021, οπότε τόσο ο κλάδος Πληροφορικής, όσο και Τηλεπικοινωνιών, θα δουν τη δυναμική τους να επανακάμπτει. Η αγορά Πληροφορικής θα ενισχυθεί κατά 3,2% το 2021 έναντι του 2020, με την αξία της να ανέρχεται σε €1,923 τρισ. Αντίστοιχα, ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών θα καταγράψει άνοδο 3,8%, φθάνοντας το € 1,725 τρισ.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα πραγματικότητα, που δημιουργεί ο COVID-19, αποτελώντας το θεμέλιο της ανάκαμψης για την επόμενη ημέρα.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2020.

Τα αρνητικά πρόσημα θα αποτελούν το 2020, τη συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου χάρτη της βιομηχανίας ΤΠΕ. Και στις 35 περιοχές που εξετάζονται, η αγορά ΤΠΕ θα αποδυναμωθεί σε σχέση με το 2019.

Μοναδικές εξαιρέσεις θα είναι αυτές της Βραζιλίας, της Κίνας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας, όπου η αγορά ΤΠΕ, παρά τις πρωτοφανείς παγκόσμιες συνθήκες, θα συνεχίσει να μεγεθύνεται (έστω και με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά 1,2%, 1,5%, 1,3% και 0,8% αντίστοιχα).

Πάντως, αν και ο χάρτης το 2020 κυριαρχείται από τα αρνητικά πρόσημα, η εικόνα δεν είναι τόσο δυσμενής, καθώς -στις περισσότερες αγορές του πλανήτη- η πτώση θα είναι σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά.

Πολίτες, επιχειρήσεις, αλλά και η δημόσια διοίκηση στρέφονται σε νέα, ψηφιακά, μοντέλα λειτουργίας, προκειμένου να κερδίσουν το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμούΗ συγκράτηση της πτώσης αποδεικνύει ότι, παρά την υγειονομική και οικονομική κρίση, οι δαπάνες για την ψηφιακή τεχνολογία έχουν καταστεί, πλέον, ανελαστικές και άρα επιβεβλημένες και ίσως, σε κάποιες περιπτώσεις, αναπόφευκτες. Πολίτες, επιχειρήσεις, αλλά και η δημόσια διοίκηση στρέφονται σε νέα, ψηφιακά, μοντέλα λειτουργίας, προκειμένου να κερδίσουν το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας.

Τη μικρότερη ποσοστιαία πτώση της αγοράς ΤΠΕ θα εμφανίσει το 2020 η Ελβετία, με αρνητικό πρόσημο μόλις 1,7%, ενώ τη μεγαλύτερη η Ρωσία με 11,4%. Σημαντικά ποσοστά μείωσης θα παρουσιάσουν, επίσης, η Ινδία και η Ρουμανία με 6,8% και οι δύο χώρες. Το 2019, όπως και το 2018, η Ινδία είχε το ρόλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ, πετυχαίνοντας άνοδο κατά 8,7% και 12%, αντίστοιχα.

Η αξία αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα παρουσιάζεται στον Πίνακα  1.

Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δισ. €. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2020.

Από το 2021, η εικόνα στον παγκόσμιο χάρτη της βιομηχανίας ΤΠΕ θα αρχίσει να μεταβάλλεται, με τα αρνητικά πρόσημα να δίνουν τη θέση τους σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από τις 35 αγορές μόνο οι οκτώ, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Κροατία, η Σλοβακία και η Ρουμανία, θα παραμείνουν σε αρνητικό έδαφος, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες η βιομηχανία ΤΠΕ θα επιστρέψει σε ανάπτυξη.

Η μεγαλύτερη (από πλευράς αξίας αγοράς) βιομηχανία ΤΠΕ στον πλανήτη για το 2020 και το 2021, θα είναι η αγορά των ΗΠΑ. Η αξία αγοράς της θα διαμορφωθεί το 2020 στο €1,239 τρισ., καταγράφοντας πτώση κατά 1,9%, ενώ το 2021 αναμένεται να φτάσει το €1,280 τρισ. με αύξηση 3,3%. Η βιομηχανία ΤΠΕ στις ΗΠΑ κινήθηκε έντονα ανοδικά κατά 4,5% το 2019 και διαμορφώθηκε στα 1,263 τρισ., όπως και το 2018 είχε θετικό πρόσημο κατά 6,2%.

Τη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τις πιο δυναμικές -σε απόλυτη αξία- αγορές ΤΠΕ του κόσμου θα καταλάβει τόσο το 2020, όσο και την επόμενη χρονιά, η Κίνα. Η αξία της βιομηχανίας θα ανέλθει το 2020 στα €384,7 δισ., ενώ το 2021 θα κινηθεί στα €413,4 δισ., καταγράφοντας αύξηση 1,5% φέτος και 7,5% την επόμενη χρονιά.

Πάντως, οι δύο παγκόσμιες υπερδυνάμεις της βιομηχανίας ΤΠΕ, ΗΠΑ και Κίνα, απασχολούν όλο και πιο έντονα την αγορά λόγω της μεταξύ τους εντεινόμενης ρήξης, η οποία έχει έντονη τεχνολογική διάσταση.

Στην τρίτη θέση της λίστας των αγορών με την πιο ισχυρή - σε απόλυτα μεγέθη - βιομηχανία ΤΠΕ για το 2020 και το 2021 θα βρεθεί η Ιαπωνία, με την αξία αγοράς τεχνολογίας να φθάνει τα €225,2 δισ. φέτος, ενώ θα ανέλθει σε €228,3 δισ. το 2021. Το πρόσημο του κλάδου θα είναι αρνητικό κατά 5,6% φέτος, ενώ του χρόνου η αγορά θα περάσει σε ανάπτυξη με ρυθμό 1,4%.

Η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά των ΤΠΕ, παγκοσμίως, θα είναι η Μεγάλη Βρετανία για το 2020 με την αξία αγοράς να υποχωρεί, πάντως και να διαμορφώνεται σε €151,6 δισ. μειωμένη κατά 3,2% το 2020. Το 2021, η αγορά αναμένεται να έχει ανάπτυξη 0,5% φθάνοντας τα €152,4 δισ.

Την πρώτη δεκάδα της λίστας με τις πιο ισχυρές αγορές ΤΠΕ, παγκοσμίως, συμπληρώνουν η Γερμανία στην 5η θέση, η Γαλλία στην 6η, η Βραζιλία στην 7η, η Ινδία στην 8η, ενώ ακολουθούν Ιταλία και Ισπανία.

Η αξία αγοράς ΤΠΕ της Γερμανίας θα διαμορφωθεί στα €140,3 δισ. το τρέχον έτος και θα προσεγγίσει τα €142,5 δισ. το 2021. Η αξία αγοράς ΤΠΕ της Γαλλίας θα κινηθεί στα €105,3 δισ. το 2020 και €105,8 δισ. το 2021.

Από τις επόμενες πιο ισχυρές αγορές ΤΠΕ, παγκοσμίως, αυτή της Βραζιλίας, θα κινηθεί στα €75,1 δισ. το 2020 και στα €80,1 δισ. το 2021, ενώ ακολουθούν η Ινδία με €71,5 δισ. φέτος και €80,2 δισ. την επόμενη χρονιά.

Η αξία αγοράς ΤΠΕ της Ιταλίας θα παραμείνει στάσιμη στα €57,9 δισ. τόσο το 2020, όσο και το επόμενο έτος, ενώ η αξία αγοράς ΤΠΕ της Ισπανίας θα κινηθεί στα επίπεδα των €44,7 δισ. φέτος και των €44,8 δισ. το 2021. 

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της αγοράς ανά χώρα, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2020.