EITO_Issue17

Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

eito_greece2

Έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης πέτυχε το 2018 η ελληνική αγορά Πληροφορικής. Για την ακρίβεια η Ελλάδα είχε την έκτη καλύτερη επίδοση: Ιρλανδία 8,2%, Σουηδία 6,1%, Ολλανδία 5,6%, Νορβηγία 5,2%, Μεγάλη Βρετανία 4,5% και Ελλάδα 4,4%. Ακολούθησαν η Γερμανία με 3,7%, η Γαλλία με 2,9%, η Ισπανία με 2,2% και η Ιταλία με 1,6%.

Μετά από χρόνια συνεχούς μείωσης των δαπανών για την Πληροφορική και επένδυσης σε Εξοπλισμό Πληροφορικής μόνο όταν αυτό ήταν απαραίτητο, το 2018 η ζήτηση από πλευράς μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων αυξήθηκε στην Ελλάδα και ειδικά σε κάποιες προϊοντικές κατηγορίες, όπως οι Servers, όπου διαπιστώθηκε άνοδος πωλήσεων κατά 33%. Οι πωλήσεις στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κινήθηκαν επίσης ανοδικά, αυξανόμενες κατά 9,6% το 2018.

Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα αναμένεται το 2019, να εμφανίσει άνοδο 3,6% και η αξία αγοράς να αγγίξει τα €1,856 διςΗ αύξηση των δαπανών για Λογισμικό και Υπηρεσίες παρέμεινε πιο υποτονική, καθώς οι εταιρικοί προϋπολογισμοί συνέχισαν να βρίσκονται υπό πίεση. Στην περίπτωση του Λογισμικού, το 2018 παρατηρήθηκε επιβράδυνση της ανάπτυξης από 5% το 2017 σε 3,9%. Στο μεταξύ, η εικόνα των δαπανών για Υπηρεσίες ήταν ελαφρώς καλύτερη το 2018, με την ανάπτυξη να διαμορφώνεται στο 3,4%, ενώ στην αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής, στην Ελλάδα, το 2018 το πρόσημο ήταν θετικό κατά 6,4%.

Για το 2019 και το 2020, η ελληνική αγορά Πληροφορικής θα ακολουθήσει το γενικότερο κανόνα, που θέλει τις Υπηρεσίες Πληροφορικής και το Λογισμικό να κινούνται ανοδικά, ενώ η εικόνα στην αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής θα είναι ανάμεικτη με θετικό πρόσημο την τρέχουσα χρήση και αρνητικό την επόμενη.

Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κινείται και αυτή σταθερά σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού και επιταχύνει τις προσπάθειές της, ώστε να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε επίπεδο ψηφιοποίησης. Η προσπάθεια αυτή αφορά καταρχήν τις επιχειρήσεις, που κινούνται προς ένα ψηφιακό μέλλον και ευθυγραμμίζονται με τις παγκόσμιες τάσεις σε επίπεδο ψηφιακών τεχνολογιών, σε μία προσπάθεια να αλλάξουν το επιχειρηματικό μοντέλο και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων.

Η ψηφιοποίηση αφορά και τους ίδιους τους πολίτες, που αξιοποιούν με μεγαλύτερη ένταση τις ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να βελτιώσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους επίπεδο. Αλλά και το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο κινείται στην οδό του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, να μειώσει τη γραφειοκρατία και τα λειτουργικά κόστη.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το πρόσημο στην αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής στην Ελλάδα, το 2019, θα είναι θετικό κατά 3,8%, με την αξία του τομέα να ανέρχεται σε €553 εκατ. Για το 2020, ωστόσο, αναμένεται μια αντιστροφή αυτής της τάσης με μείωση των σχετικών δαπανών κατά 4,5% και την αξία της αγοράς στα €528 εκατ. Οι επιδόσεις του Εξοπλισμού Πληροφορικής συνδέονται - σε μεγάλο βαθμό - με την πορεία των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Εντούτοις, μετά από μια υγιή ανάπτυξη το 2018, η αγορά των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα αυξηθεί περαιτέρω το 2019, συμβάλλοντας στο θετικό πρόσημο της συνολικής αγοράς Εξοπλισμού. Οι συνολικές αποστολές υπολογιστών θα αυξηθούν κατά 9,6% το 2019, ενώ η πτώση τους κατά 3,9% το 2020 επίσης θα επηρεάσει αυτήν τη φορά αρνητικά τη συνολική εικόνα του Εξοπλισμού. Το 2019, η αξία της ελληνικής αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των €281 εκατ., ενώ το επόμενο έτος θα κινηθεί στα επίπεδα των €270 εκατ.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι επιμέρους κατηγορίες της αγοράς (Φορητοί και Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση) θα καταγράψουν θετικό πρόσημο το 2019, για να γυρίσουν σε αρνητικό αποτέλεσμα το 2020. Σε επίπεδο όγκου, οι πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 0,7% το 2019 και κατά 1,2%. Αναλυτικά, στην ελληνική αγορά αναμένεται να διατεθούν φέτος 449.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέγεθος που θα περιοριστεί στις 443.000 τεμάχια το 2020. Στην κατηγορία των Tablets τόσο το τρέχον έτος, όσο και το επόμενο, ο ρυθμός θα είναι αρνητικός με την αξία της αγοράς να μειώνεται κατά 4,7% και 0,6%, αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, στις υπόλοιπες κατηγορίες του Εξοπλισμού Πληροφορικής η εικόνα θα είναι μάλλον αρνητική για τη διετία 2019-2020. Μετά από μια ισχυρότατη επίδοση το 2018, οι πωλήσεις Servers θα περιοριστούν φέτος κατά 3,9%, ενώ το πρόσημο θα είναι πιο έντονα αρνητικό το 2020, όταν η αξία θα υποχωρήσει κατά 4,4%. Σε απόλυτα μεγέθη, αυτό μεταφράζεται σε αξία αγοράς €60 εκατ. το 2019 και €57 εκατ. το 2020. Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για Servers αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το ήμισυ των αντίστοιχων πριν από δέκα χρόνια, πριν από το ξέσπασμα της παγκόσμιας και της εγχώριας οικονομικής κρίσης.

Αλλά και στα Συστήματα Αποθήκευσης, η εικόνα θα είναι αρνητική με πτώση κατά 2,9% το τρέχον έτος, ενώ η αγορά θα υποχωρήσει εκ νέου και μάλιστα κατά 9% το 2020, που σε όρους αξίας διαμορφώνει την κατηγορία στα €23 εκατ. και €21 εκατ. αντίστοιχα. Καθοδική θα είναι η πορεία των πωλήσεων και στην ελληνική αγορά Multifunction Printers (MFP), όπου η επιβράδυνση θα είναι της τάξης του 3,6% το 2019 και 6,8% το επόμενο έτος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων να συμβαδίσουν με τους Ευρωπαίους και τους διεθνείς ανταγωνιστές τους σε επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας καθοδηγεί τις επενδύσεις σε Υπηρεσίες Πληροφορικής και τις διατηρεί σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Το 2019, η ελληνική αγορά Υπηρεσιών ΙΤ αναμένεται να διευρυνθεί κατά 3,4%, ενώ και το 2020 το πρόσημο θα είναι θετικό κατά 3,5%, με τις εκτιμήσεις αυτές να ανεβάζουν την αξία του τομέα σε €1,005 δισ. φέτος και €1,040 δισ. το επόμενο έτος.

Η πορεία εκτιμάται ότι θα είναι ανοδική σε όλες τις επιμέρους προϊοντικές κατηγορίες των Υπηρεσιών Πληροφορικής (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & Business Process Outsourcing), οι οποίες, χωρίς καμία εξαίρεση, θα κινηθούν ανοδικά - αν και σε κάποιες περιπτώσεις οριακά - τόσο το 2019, όσο και το 2020.

Ο ευρύτερος δημόσιος Τομέας και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα το 2018 και θα κρατήσουν αυτόν το ρόλο και τη διετία 2019-2020. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Αυτοί οι τομείς θα συνεχίσουν να οδηγούν τις δαπάνες στην αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς οι κλάδοι αυτοί, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μετασχηματίζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, ώστε να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις ευκαιρίες της αγοράς. Παράλληλα, εστιάζουν στις επενδύσεις σε Υπηρεσίες Πληροφορικής, ώστε να βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους αποδοτικότητα, ειδικά μέσω του αυτοματισμού.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Αν και πιο αργή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η πορεία της ελληνικής αγοράς Λογισμικού είναι σταθερά ανοδική, αντικατοπτρίζοντας την ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα. Η αγορά Λογισμικού στην Ελλάδα θα ενισχυθεί 3,7% το 2019, ενώ για το 2020 η ανάπτυξη θα είναι της τάξης του 3,6%. Η δε αξία της αγοράς εκτιμάται στα €298 εκατ. φέτος και στα €308 εκατ. το 2020.

Από τις επιμέρους προϊοντικές κατηγορίες του Λογισμικού, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης θα γνωρίσουν το 2019 οι Εφαρμογές (Applications), με ρυθμό ανάπτυξης 5,6% το 2019 και 5,2% το 2020. Στην κατηγορία Applications Development & Delivery (AD&Dη) η ανάπτυξη θα είναι κατά 2,1% το 2019 και κατά 2,3% το 2020, ενώ στην κατηγορία System Infrastructure Software (SIS) οι ρυθμοί θα είναι ανοδικοί κατά 2,2% και κατά 1,9% τη διετία 2019-2020. Πάντως, αν και θετική, η ανάπτυξη στην ελληνική αγορά Λογισμικού προβλέπεται ότι θα παραμείνει πιο αργή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα επόμενα χρόνια.