EITO_Issue17

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

eito_global3

Θετικό πρόσημο θα καταγράψει η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2019 και το 2020, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Μάλιστα, η βιομηχανία ΤΠΕ θα κινηθεί ανοδικά σε διεθνές επίπεδο, παρά τις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και παρά την οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα σε επιμέρους γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη.

Το 2020, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να διευρυνθεί 3,3% και να κινηθεί στα €3,310 τριςΤο 2019, η αξία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ θα διευρυνθεί κατά 2,8% σε σχέση με το 2018, ενώ για το 2020, η βιομηχανία τεχνολογίας θα γνωρίσει νέα ανάπτυξη, η οποία ποσοστιαία θα είναι της τάξης του 3,3%. Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία αγοράς τοποθετείται στα επίπεδα των €3,204 τρις το 2019, ενώ το 2020 το αντίστοιχο μέγεθος εκτιμάται σε €3,310 τρις.

Το πρόσημο στην αγορά ΤΠΕ ήταν θετικό τόσο το 2017, οπότε διευρύνθηκε κατά 4% και ανήλθε σε €2,999 τρις 2018, όσο και το 2018 οπότε σημειώθηκε ανάπτυξη 3,9% με την αξία της βιομηχανίας να διαμορφώνεται στα €3,116 τρις. Η συνεχής ανοδική πορεία της βιομηχανίας ΤΠΕ, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογραμμίζει, στην πράξη, τη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ικανότητας του να αλλάζει τα δεδομένα σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, παράγοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους.

Η δυναμική, που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία, αντικατοπτρίζεται και στους δύο πυλώνες του κλάδου, την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι, θα εμφανίσουν βελτιωμένες επιδόσεις τόσο το 2019, όσο και το 2020, όπως άλλωστε συνέβη και τη διετία 2017 - 2018. Η αξία της αγοράς Πληροφορικής αναμένεται να σημειώσει άνοδο το 2019, η οποία ποσοστιαία θα είναι της τάξης του 4,1%, για να καταγράψει νέα περαιτέρω αύξηση 3,8% το 2020. Σε απόλυτα μεγέθη αξία της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής υπολογίζεται στο €1,468 τρις το 2019 και στο €1,525 τρις το 2020.

Με πιο αργούς, αλλά σαφώς θετικούς ρυθμούς θα κινηθεί και ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος αναμένει αύξηση 1,7% το 2019, γεγονός που θα φέρει την αξία του στα επίπεδα του1,735 τρις. Το 2020 η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών θα διευρυνθεί εκ νέου, αυτή τη φορά κατά 2,9%, με την αξία της να ανέρχεται σε € 1,785 τρις.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1. 

*Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services.

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2019.

Οι παγκόσμιες δαπάνες για ΤΠΕ θα συνεχίσουν τόσο το 2019, όσο και το 2020, να μετατοπίζονται σαφώς προς το λεγόμενο “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) και προς τις νέες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες διαδραματίζουν το ρόλο του επιταχυντή της καινοτομίας. Την αγορά ΤΠΕ θα τροφοδοτήσουν τη διετία 2019 - 2020 -κατά κύριο λόγο- τα εθνικά κυβερνητικά προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι δράσεις των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ψηφιακής τους ωριμότητας.

Οι επιχειρηματικές και οι δαπάνες του δημοσίου τομέα είναι εκείνες, που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη στην αγορά ΤΠΕ, καθώς, στον αντίποδα, οι δαπάνες από πλευράς καταναλωτών θα είναι πιο περιορισμένες, κυρίως, λόγω του κορεσμού στην αγορά των συσκευών. Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι κρατικοί φορείς, παγκοσμίως, έχουν αναγνωρίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως το βασικό στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν, για να επιτύχουν, οι μεν πρώτες την επιβίωσή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι δε δεύτεροι υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Υπό αυτό το σκεπτικό κράτη και επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο, έχουν επιδοθεί σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου, ώστε να κερδίσουν αυτό το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι, παγκοσμίως, το 2019 σε όλες τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη που εξετάζονται, η βιομηχανία ΤΠΕ θα εμφανίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο παγκόσμιος χάρτης της βιομηχανίας ΤΠΕ δεν θα έχει κανένα αρνητικό πρόσημο το 2019, καθώς συνολικά και στις 35 περιοχές, που εξετάζονται, η πορεία της αγοράς ΤΠΕ θα είναι ανοδική. Για το 2020, το μόνο αντίθετο σήμα από τις 35 αγορές θα δώσει η Ιαπωνία, η οποία θα εμφανίσει αρνητικό πρόσημο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τον ρόλο του παγκόσμιου πρωταθλητή αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς, που είχε και το 2018 πετυχαίνοντας ρυθμό ανάπτυξης 12%, θα επιβεβαιώσει και το 2019, όπως και το 2020, η Ινδία. Η αξία της βιομηχανίας ΤΠΕ στην περιοχή αναμένεται να διευρυνθεί 8,7% το 2019, ενώ για το 2020 αναμένεται νέα άνοδος κατά 7,9% (τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Business Consulting & Business Process Outsourcing Services). Το πρόγραμμα “Digital India”, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εθνικών ψηφιακών υποδομών, στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην καθολική ψηφιακή παιδεία, στην αυξημένη υιοθέτηση του 3nd Platform και των αναδυόμενων τεχνολογιών, είναι οι βασικοί παράγοντες, που θα διατηρήσουν τις επενδύσεις σε ΤΠΕ σε υψηλά επίπεδα στην Ινδία.

Η Βραζιλία θα καταγράψει, από την πλευρά της φέτος, το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ, παγκοσμίως, πετυχαίνοντας ανάπτυξη 6,8%, η οποία, πάντως, θα περιοριστεί στο 1,4% το 2020. Η τρίτη καλύτερη επίδοση, παγκοσμίως, θα είναι αυτή της Ρωσίας με ανάπτυξη 6% το 2019 και μόλις 3,3% το 2020. Ακολουθεί - ως σύνολο - η αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με ρυθμό ανάπτυξης 4,5% το 2019 και 2,6% το 2020, με την Κίνα να έπεται, καθώς η αξία της αγοράς ΤΠΕ στην περιοχή θα διευρυνθεί κατά 3,3% το 2019, για να επιταχυνθεί κατά 7,9% το 2020.

Η Δυτική Ευρώπη θα εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ 2,5% το 2019 και 2% το 2020, ενώ οι ΗΠΑ θα υπολείπονται σε ρυθμό ανάπτυξης με επίδοση 2,4% και 3,2%, αντίστοιχα.

Σε απόλυτα μεγέθη η μεγαλύτερη αγορά για τη βιομηχανία ΤΠΕ στον πλανήτη τόσο το 2019, όσο και για το 2020, θα είναι αυτή των ΗΠΑ. Η αξία της θα διαμορφωθεί φέτος στα €989 δισ., ενώ για το 2020 το αντίστοιχο μέγεθος θα είναι €1,021 τρις (τα ποσά δεν περιλαμβάνουν Business Consulting & Business Process Outsourcing Services). Τα αυξανόμενα επιτόκια και η πιθανή συνέχιση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις κρατικές και εταιρικές επενδύσεις και να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με μια διόρθωση των δαπανών σε επίπεδο Hardware και μια επίπεδη αγορά Τηλεπικοινωνιών, είναι οι λόγοι που θα κρατήσουν την αγορά των ΗΠΑ σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τη διετία 2019-2020. Τα επόμενα τρία χρόνια, οι δαπάνες για ΤΠΕ στις ΗΠΑ θα επικεντρωθούν, κυρίως, στο Λογισμικό. Ειδικότερα, η αγορά του Software θα αυξηθεί τουλάχιστον δύο φορές ταχύτερα από τη συνολική αγορά Πληροφορικής, καθώς οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επενδύουν στη διαδικασία της ψηφιοποίησης, για να υποστηρίξουν λειτουργίες και διαδικασίες σε τομείς, όπως οι επιχειρηματικές εφαρμογές, τα data analytics, το IoT, το AI και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η Δυτική Ευρώπη, στο σύνολο της, θα είναι σε απόλυτα μεγέθη η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου - από πλευράς αξίας - για τη βιομηχανία ΤΠΕ, με επίδοση €705 δισ. το 2019 και €719 δισ. το 2020. Την τρίτη θέση της κατάταξης με τις πιο δυναμικές σε αξία αγορές του κόσμου για ΤΠΕ θα καταλάβει το 2019 η Κίνα, όπου η βιομηχανία θα κινηθεί στα επίπεδα των €409 δισ., για να αυξηθεί περαιτέρω στα €442 δισ. το 2020. Η εθνική στρατηγική της Κίνας για την αγορά ΤΠΕ στηρίζεται στην ενίσχυση της ανάπτυξης τομέων, όπως το IoT, το FinTech, η ρομποτική, το AI, οι υπηρεσίες Mobility, τα Data Analytics και οι υπηρεσίες Cloud Computing. Επιπλέον, η φιλοδοξία της κυβέρνησης να καταστήσει την Κίνα παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στα ολοκληρωμένα τεχνολογικά συστήματα και στις τεχνολογίες επόμενης γενιάς (για παράδειγμα 5G), θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη αύξηση των δαπανών ΤΠΕ στην περιοχή.

Στο μεταξύ, στην τέταρτη θέση της λίστας των αγορών με την πιο ισχυρή - σε απόλυτα μεγέθη - βιομηχανία ΤΠΕ για το 2019 και το 2020 θα βρεθεί η Ιαπωνία, ενώ την πέμπτη θέση θα κατακτήσει, για τη διετία 2019-2020, η Μεγάλη Βρετανία.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της αγοράς ανά χώρα, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2019.