EITO_Issue16

Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

europe

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Αν και αποτελεί μία από τις πλέον “ώριμες” τεχνολογικά αγορές του πλανήτη με αποτέλεσμα οι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι πιο υποτονικοί, η βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να διατηρεί θετικό πρόσημο. Η δυναμική των οικονομιών της περιοχής και η βελτίωση του αγοραστικού κλίματος μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών λειτουργεί ευνοϊκά για τον κλάδο ΤΠΕ.

Συνολικά, πάντως, η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη θα βρεθεί κι αυτή -όπως άλλωστε συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο- σε στάδιο μετάβασης με αξιοσημείωτες αλλαγές στη διάρθρωσή της.

Σε αυτές θα συντελέσει η μετατόπιση των δαπανών προς τις τεχνολογίες, που επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη θα βρεθεί κι αυτή -όπως άλλωστε συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο- σε στάδιο μετάβασης με αξιοσημείωτες αλλαγές στη διάρθρωσή της

Συγκεκριμένα, τεχνολογίες όπως: το Cloud Computing, το Mobility, τα Big Data Analytics, αλλά και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως, το Augmented Reality/ Virtual Reality, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το 5G, το IoT και η Ρομποτική, θα απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των ετήσιων δαπανών ΤΠΕ μέχρι το 2020.

Σε επίπεδο μεγεθών, η βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 2% το 2018, φθάνοντας σε αξία τα €685 δις, πορεία που θα παραμείνει σταθερή και το 2019 με ρυθμό ανάπτυξης 1,8% και αξία αγοράς τα €697,2 δις. Αμφότεροι οι πυλώνες της αγοράς, η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες, είχαν το 2018 και θα διατηρήσουν και το 2019 θετικό πρόσημο.

Η αξία αγοράς του κλάδου Πληροφορικής ενισχύθηκε το 2018 2,7%, υπερβαίνοντας τα €405 δις, ενώ για το 2019 η ανάπτυξη θα είναι 2,2%, φέρνοντας την αξία αγοράς στα €414 δις.

Η άνοδος της βιομηχανίας Πληροφορικής στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης προέρχεται από τις αυξημένες δαπάνες για Λογισμικό (ειδικά αυτών που σχετίζονται με το Cloud Computing και τις Λύσεις Ασφάλειας) και για Υπηρεσίες Πληροφορικής.

Στον αντίποδα, τόσο το 2018, όσο και το 2019, κατηγορίες, όπως ο Εξοπλισμός Πληροφορικής, κινούνται αρνητικά, κυρίως εξαιτίας της αναιμικής επίδοσης των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αναλυτικά, η αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη μειώθηκε κατά 1,6% το περασμένο έτος και θα περιοριστεί εκ νέου κατά 3,9% το 2019, διαμορφούμενη σε αξία στα € 68,5 δις και €65,8 δις αντίστοιχα.

Η αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μειώθηκε και το 2018 και θα συνεχίσει να πιέζεται και το 2019 με ρυθμούς της τάξης του 0,1% και 5,4% αντίστοιχα, με την πτώση να είναι ιδιαίτερα έντονη στην κατηγορία Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πιο ήπια σε αυτή των Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η μετατόπιση των επενδύσεων από τον Εξοπλισμό στο Λογισμικό και στις Υπηρεσίες Πληροφορικής αποτυπώνεται στα μεγέθη των δύο κατηγοριών. Οι τομείς Υπηρεσιών Πληροφορικής και των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2018 κατά 2,5% και 4,3% αντίστοιχα το 2018, με τις εκτιμήσεις για το 2019 να είναι επίσης θετικές και να κάνουν λόγο για άνοδο 2,3% και 4,1% αντίστοιχα.

Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής ανήλθε σε €232 δις το 2018 και θα προσεγγίσει τα €238 δις το 2019. Η αξία αγοράς Επιχειρηματικών Υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα €59 δις πέρσι και θα αγγίξει τα €62 δις φέτος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του κλάδου Πληροφορικής στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης θα είναι ο τομέας Λογισμικού, όπως συνέβη και το 2018, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Η αξία αγοράς Λογισμικού ενισχύθηκε κατά 6,1% το 2018 στα €104 δις, με το αντίστοιχο μέγεθος για το 2019 να ανέρχεται σε €111 δις, που συνιστά αύξηση 6%.

Πιο υποτονική σε σχέση με την αγορά Πληροφορικής θα είναι η πορεία της βιομηχανίας Τηλεπικοινωνιών στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης.

Οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ιδίως σε δίκτυα παλαιού τύπου (2G και 3G), βαίνουν σταθερές ή μειούμενες, ενώ, αντίθετα, οι επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων LTE και οπτικών ινών επηρεάζουν θετικά την αγορά. Και στην κατηγορία των συσκευών εμφανίζεται κόπωση, καθώς η περιοχή της Δυτικής Ευρώπης έχει τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που επηρεάζει σαφώς τους κύκλους αντικατάστασης των συσκευών. Ωστόσο, η έλευση του 5G αναμένεται να δημιουργήσει, από το 2019 και μετά, νέες ευκαιρίες για τους κατασκευαστές και για τα κανάλια διανομής.

Πάντως, αν και με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, η αξία αγοράς Τηλεπικοινωνιών διευρύνθηκε το 2018 στη Δυτική Ευρώπη και θα αυξηθεί και το 2019, με ποσοστά 1% και 1,1% αντίστοιχα. Η αξία της προσέγγισε τα €280 δις το 2018, ενώ το 2019 θα κινηθεί στα επίπεδα των €283 δις.

Από τους επιμέρους τομείς, οι Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών το 2018 ενισχύθηκαν οριακά 0,5%, ενώ το 2019 αναμένεται άνοδος 0,6%, με την αξία στα €206 δις το 2018 και στα €207 δις το τρέχον έτος.

Οι Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας θα έχουν την πιο έντονα ανοδική πορεία το 2019, ακολουθώντας διαδρομή αντίστοιχη με αυτή του 2018. Το περασμένο έτος η αξία αγοράς της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 4,5%, ενώ για το 2019 το πρόσημο θα είναι θετικό κατά 5,3%. Σε αξία αγοράς, αυτό μεταφράστηκε σε €59 δις πέρσι και θα ανέλθει σε €62 δις φέτος.

Θετική τροχιά διέγραψε και ο τομέας Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη, αυξανόμενος κατά 2,4% το 2018, για να διαμορφωθεί η αξία αγοράς σε € 74 δις, με την πρόβλεψη για το 2019 να κάνει λόγο για ανάπτυξη 2,5% και αξία αγοράς στα €76 δις


Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.

Κεντρική & Ανατολικη Ευρώπη

Ανοδική θα παραμείνει η πορεία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κατά το 2019, μετά από άλλη μια θετική χρονιά που ήταν το 2018.

Η αξία αγοράς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη διευρύνθηκε κατά 4% το 2018, με την αξία του να πλησιάζει τα €88 δις, ενώ για το 2019 η ανάπτυξη θα είναι κατά 2,2% με αξία αγοράς σχεδόν στα €90 δις. Και οι δύο πυλώνες της αγοράς, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, είχαν θετικό πρόσημο το 2018 και θα παραμείνουν σε αυτή την πορεία και το 2019.

Αναλυτικά, η αγορά Πληροφορικής ενισχύθηκε κατά 3,6% το 2018 και θα κερδίσει 4,1% το 2019, που σε αξία αγοράς μεταφράζεται σε €33 δις και σε €35 δις αντίστοιχα.

Η εξέλιξη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα είναι θετική το 2019, όπως και το 2018, καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης 1% φέτος έναντι 4,1% το 2018. Τη χρονιά που διανύουμε η αξία αγοράς Τηλεπικοινωνιών θα ανέλθει στα €55 δις, ενώ το 2018 διαμορφώθηκε σε €54 δις.Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία).
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.