EITO_Issue16

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

global_an

Τον τίτλο της πιο ισχυρής αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη -σε επίπεδο αξίας αγοράς- θα κρατήσει και το 2018, όπως και το 2019, η Μεγάλη Βρετανία, με τη Γερμανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τη Γαλλία στην τρίτη θέση.

Η αξία αγοράς ΤΠΕ της Μεγάλης Βρετανίας το 2018 διαμορφώθηκε σε €149 δις, ενώ για το 2019 το αντίστοιχο μέγεθος θα είναι €152 δις. Η γερμανική αγορά ΤΠΕ πέτυχε επίδοση €138 δις το 2018 με τον πήχη για το 2019 να μπαίνει στα €140 δις. Η τρίτη πιο δυναμική αγορά ΤΠΕ της Δυτικής Ευρώπης το 2018, η γαλλική, διαμορφώθηκε -σε αξία αγοράς- στα €102 δις, ενώ για το 2019 αναμένεται να βρεθεί στα €104 δις.

Οι επόμενες πιο ισχυρές βιομηχανίες ΤΠΕ της Δυτικής Ευρώπης είναι αυτή: της Ιταλίας με αξία €60 δις το 2018 και €61 δις το 2019, η Ισπανία με €46 δις πέρσι και €47 δις το 2019, η Ολλανδία με €37,7 δις το 2018 και €38 δις το τρέχον έτος, η Ελβετία με €29 δις τη χρονιά που πέρασε και €29,7 δις το 2019 και η Σουηδία με €25,6 δις το 2018 και €26 δις το 2019. Στην κατάταξη ακολουθούν το Βέλγιο - Λουξεμβούργο, η Δανία, η Νορβηγία και η Φινλανδία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, αν και διαθέτει τη μικρότερη σε αξία αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μόνο η Ρωσία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Ρουμανία έχουν μεγαλύτερα μεγέθη από την ελληνική.

Η αξία αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

σε δις €

*Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Υπηρεσίες. 
Πίνακας 1. Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δις €. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 1/2019.

Η παγκόσμια ψηφιακή αγορά κινείται εμφανώς στους ρυθμούς της λεγόμενης “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα), όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Επαυξημένη και η Εικονική Πραγματικότητα (Augmented/ Virtual Reality), το Internet of Things (IoT), το 3D Printing, η Ρομποτική, τα Wearables, το Blockchain, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς και τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems).

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να βρίσκεται πλέον, παγκοσμίως, στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής εταιρειών και οργανισμών, είναι σαφές ότι οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες θα συνεχίσουν να αυξάνονταιΟι συγκεκριμένες τεχνολογίες αποτελούν, πλέον, το επίκεντρο της ψηφιακής οικονομίας, καθώς όλες μαζί καθιστούν εφικτό ένα μέλλον, όπου τα πάντα θα είναι “έξυπνα”, ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την κοινωνία ως σύνολο.

Ταυτόχρονα, τεχνολογικές τάσεις, που συνδέονται με το “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα), όπως το Mobility (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το Cloud Computing (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα Big Data - Analytics και τα Social Networks, εισέρχονται πλέον σε μία νέα φάση εξέλιξης. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρούνται μονόδρομος, προκειμένου οικονομία και επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν νέα αξία μέσω καινούριων εταιρικών σχέσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων, υπηρεσιών.

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να βρίσκεται πλέον, παγκοσμίως, στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής εταιρειών και οργανισμών, είναι σαφές ότι οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Όλοι οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία, με στόχο την ψηφιακή ωριμότητα. Άλλωστε, η πλειοψηφία των φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει να έχει κατανοήσει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, με την τεχνολογία εξελίσσεται σε παράγοντα - “κλειδί” για το μέλλον.

Από την τεχνολογία θα εξαρτηθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τους περιορισμούς, που επιβάλλουν τα παλαιότερα συστήματα και οι διαδικασίες και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Αυτή η τάση αποτυπώνεται στα μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής και ειδικά σε κάποιους τομείς της, όπως το Λογισμικό, που αποτελεί θεμέλια λίθο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και οι Υπηρεσίες Πληροφορικής. Αναλυτικά, από τους επιμέρους τομείς της αγοράς Πληροφορικής, ο κλάδος Εξοπλισμού Πληροφορικής κινήθηκε με ανοδικό ρυθμό 5,2% το 2018 και διαμορφώθηκε στα €370,6 δις, ενώ για το 2019 θα ενισχυθεί εκ νέου κατά 0,8% φθάνοντας σε αξία αγοράς τα €373,5 δις.

Η ήπια ανοδική πορεία της αγοράς του Εξοπλισμού Πληροφορικής συνδέεται με τις υποτονικές επιδόσεις της παγκόσμιας αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία κινήθηκε οριακά θετικά 0,4% το 2018, ενώ για το έτος που διανύουμε αναμένεται ανάπτυξη 2,6%.

Ο κλάδος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών -σε επίπεδο αξίας αγοράς- διαμορφώθηκε το περασμένο έτος σε €162,8 δις, με τις εκτιμήσεις για το 2019 να την τοποθετούν στα €166,9 δις. Στα επιμέρους τμήματα της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τόσο το 2018, όσο και το 2019, η στροφή προς το Mobility αποτυπώνεται στην ανοδική πορεία της αγοράς των Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και αντίστοιχα στην πτωτική πορεία της αγοράς των Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών καλούνται να διαφοροποιηθούν έναντι των παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας τους, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα στους πελάτες τους, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως είναι οι τηλεοπτικές ή/ και οι υπηρεσίες ΠληροφορικήςΣτην πρώτη περίπτωση, η αξία αγοράς Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αυξήθηκε, σε παγκόσμιο επίπεδο 2,1% το 2018 και αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω κατά 4,1% το 2019. Στην κατηγορία των Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η πτώση ήταν της τάξης του 3,3% το περασμένο έτος, ενώ για το 2019 η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω μείωση κατά 1%.

Η ταχύτητα με την οποία εισάγονται στην αγορά οι ψηφιακές τεχνολογίες και το διεθνές έλλειμμα στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες, ωθεί τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών Πληροφορικής, προκειμένου να καλύψουν το κενό που δημιουργείται. Αυτό λειτουργεί ευεργετικά για την παγκόσμια αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής, η οποία σταθερά αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 3% τα τελευταία χρόνια.

Και το 2018, η παγκόσμια αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής τήρησε αυτή την παράδοση, με την αξία αγοράς της να αυξάνεται 3,4%. Για το 2019 προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη 3,1%, με την αξία της αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής να κυμαίνεται στα €616,9 δις το 2018 και να αυξάνεται στα €636 δις το τρέχον έτος.

Ο τομέας Λογισμικού υποδέχεται τον μεγάλο όγκο επενδύσεων που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνολογική ολοκλήρωση.

Λειτουργώντας ως η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής, ο τομέας Λογισμικού “έτρεξε” με ρυθμό ανάπτυξης 7,3% το 2018, ενώ για το 2019 αναμένεται νέα άνοδος 7,5%. Η αξία της αγοράς Λογισμικού, σε παγκόσμιο επίπεδο, κινήθηκε στα €456 δις το περασμένο έτος, με τις εκτιμήσεις να την ανεβάζουν στα €490 δις για το 2019.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο ως βιομηχανία που παρακολουθεί τη μεταβολή στο περιβάλλον της αγοράς, όσο και ως βασική κινητήρια δύναμη της ψηφιακής μετάβασης.

Οι απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής οδηγούν επιχειρήσεις και πολίτες σε αυξημένες επενδύσεις και αγορές για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, ωθώντας την παγκόσμια βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών σε συνεχή άνοδο.

Πλέον, οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών καλούνται να διαφοροποιηθούν έναντι των παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα στους πελάτες τους, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως είναι οι τηλεοπτικές ή/ και οι υπηρεσίες Πληροφορικής.

Το αποτύπωμα αυτής της κινητικότητας φαίνεται ιδιαίτερα σε κάποιους υπο-τομείς της αγοράς, όπως ο Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, οι Συσκευές και οι Υπηρεσίες Δεδομένων. Για την ακρίβεια, ο κλάδος Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 6,7% το 2018, με αξία αγοράς €552,7 δις, ενώ για το τρέχον έτος η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω άνοδο της κατηγορίας κατά 4,9%, επίδοση που φέρνει την αξία της στα €580 δις. Θετικό ήταν το 2018 και θα παραμείνει και το 2019, το πρόσημο στον τομέα των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, που κατέγραψε αύξηση κατά 1,9% και αναμένεται να διευρυνθεί εκ νέου κατά 1,5% το 2019. Η αξία της αγοράς κινήθηκε στα επίπεδα του €1,265 τρις το 2018, ενώ για το 2019 υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει το €1,285 τρις.

Στυλοβάτης των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών είναι τα δεδομένα και συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας. Η αξία της συγκεκριμένης κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 6,1% το περασμένο έτος, υπερβαίνοντας τα €448 δις και θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 4,9% το 2019, αγγίζοντας τα €471 δις. Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για online υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα, είναι οι δύο παράγοντες που τροφοδοτούν τον τομέα των Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας.