EITO_Issue15

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

global2

Η Μεγάλη Βρετανία θα είναι η ισχυρότερη -σε επίπεδο αξίας αγοράς- οικονομία για τη βιομηχανία ΤΠΕ στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης για το 2018, όπως άλλωστε και για το 2019, με τη Γερμανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τη Γαλλία στην τρίτη θέση. Συγκεκριμένα, η αξία αγοράς ΤΠΕ της Μεγάλης Βρετανίας θα διαμορφωθεί στα € 149 δις το 2018 και στα €151,6 δις το 2019.

Η αξία της γερμανικής αγοράς ΤΠΕ θα κινηθεί στα €137 δις το 2018 και στα €139,2 δις το 2019.

Η τρίτη σε μέγεθος δυτικοευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ -σε απόλυτα μεγέθη- για το 2018, Γαλλία να ανέρχεται σε €102,5 δις το 2018 και στα €104,3 δις το 2019.

Την κατάταξη των χωρών με την ισχυρότερη αξία αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη συμπληρώνουν η Ιταλία με €60,1 δις το 2018 και €61,2 δις το 2019 , η Ισπανία με €46,2 δις φέτος και €46,9 δις το 2019, η Ολλανδία με €37,7 δις το 2018 και €38,5 δις το επόμενο έτος, η Ελβετία με €29,2 δις για το τρέχον έτος και €29,8 δις το 2019, η Σουηδία με €25,3 δις το 2018 και €26 δις το 2019. Ακολουθεί, το Βέλγιο - Λουξεμβούργο με €18,9 δις το 2018 και €19,2 δις το 2019 και η Δανία με €15,6 δις φέτος και €16 δις το 2019.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αν και διαθέτει τη μικρότερη σε αξία αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, μόνο η Ρωσία, η Πολωνία και η Τσεχία έχουν μεγαλύτερα μεγέθη αξίας αγοράς ΤΠΕ έναντι της ελληνικής αγοράς στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η αξία αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.


*Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Υπηρεσίες.
Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δις €. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.

Οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρούνται μονόδρομος προκειμένου οικονομία και επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να δημιουργήσουν νέα αξία μέσω καινούριων εταιρικών σχέσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σε επίπεδο μεγεθών, η αγορά Πληροφορικής θα ενισχυθεί 3,8% το 2018, με την αξία της αγοράς να ανέρχεται στο €1,424 τρις, ενώ και για το επόμενο έτος το πρόσημο θα είναι θετικό 3,5%, με αξία αγοράς στο €1,473 τρις.

Από τους επιμέρους τομείς της αγοράς Πληροφορικής, ο κλάδος Εξοπλισμού Πληροφορικής θα ενισχυθεί 0,7% το 2018 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και θα φτάσει τα €352 δις, ενώ για το 2019 προβλέπεται υποχώρηση κατά 1% με την αξία αγοράς να προβλέπεται να φράσει τα €348 δις.

Η υποτονική επίδοση της παγκόσμιας αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής σχετίζεται με την τάση των τελευταίων ετών για μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τον Εξοπλισμό προς το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες.

Σε αυτήν τη λογική, η μικτή εικόνα του Εξοπλισμού Πληροφορικής συνδέεται σαφώς και με τις περιορισμένες επιδόσεις της παγκόσμιας αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία αναμένεται να κινηθεί ανοδικά 1,3% το 2018, ενώ για το επόμενο έτος το πρόσημο θα είναι αρνητικό κατά 1,8%. Η αξία της αγοράς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των €161 δις το 2018, για να περιοριστεί στα €158,5 δις το 2019.

Μικτή είναι και η εικόνα στα επιμέρους τμήματα της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τόσο το 2018, όσο και το 2019. Το 2018, η αξία της αγοράς Φορητών Υπολογιστών, παγκόσμια, θα ενισχυθεί 2,6%, ενώ το 2019 ο τομέας θα έχει αρνητική επίδοση, με την αξία της κατηγορίας να υποχωρεί κατά 0,8%. Στην κατηγορία των Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η εικόνα θα είναι αρνητική και τα δύο χρόνια, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 1,4% το 2018 και να περιορίζονται εκ νέου κατά 3,9% το 2019. Ωστόσο, αν και οι πωλήσεις εξασθενούν, εξαιτίας της επιμήκυνσης του κύκλου ζωής των συσκευών, αλλά και της υποκατάστασης ορισμένων λειτουργιών τους από τα smartphones, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραμένουν η βασική συσκευή σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στην εποχή της επιταχυνόμενης τεχνολογικής προόδου, η τεχνογνωσία είναι δύσκολο να επιτευχθεί εκ των έσω, δεδομένης της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών με ψηφιακά “ταλέντα” σε θέματα Πληροφορικής ακόμη και σε πολλές μεγάλες αγορές, με τους παρόχους υπηρεσιών Πληροφορικής να καλύπτουν το κενό που δημιουργείται. Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής διατηρεί σταθερή μέση ετήσια ανάπτυξη 3,3% τα τελευταία τρία χρόνια.

Αντίστοιχοι θα είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης για την κατηγορία τόσο το 2018, όπου προβλέπεται άνοδος 3,2%, όσο και κατά το 2019, οπότε η αγορά θα διευρυνθεί επιπρόσθετα 3,1%. Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής θα διαμορφωθεί στα €616 δις το 2018, για να αυξηθεί περαιτέρω στα €635 δις το επόμενο έτος. Η εξωτερική ανάθεση Υπηρεσιών Πληροφορικής, που αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ των δαπανών της κατηγορίας το 2017, θα παραμείνει ο βασικός πυρήνας της και το επόμενο διάστημα.

Ο τομέας Λογισμικού, ο οποίος σαφέστατα ευνοείται από τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποδεικνύεται η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής, γεγονός που αποτυπώνεται στην έντονα ανοδική πορεία της κατηγορίας τα τελευταία έτη.

Οι δαπάνες για Λογισμικό αυξάνονται περίπου δύο φορές ταχύτερα από τις συνολικές δαπάνες για την Πληροφορική τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. Αντίστοιχη θα είναι η πορεία τόσο το 2018, όσο και το 2019, με την αξία της παγκόσμιας αγοράς Λογισμικού να διευρύνεται 7,2% και 7,4%, αντίστοιχα. Η παγκόσμια αγορά Λογισμικού εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €456 δις το τρέχον έτος, ενώ για το 2019 θα προσεγγίσει τα €490 δις. Να σημειωθεί ότι ο τομέας των Εφαρμογών, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών για Λογισμικό και θα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της κατηγορίας.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία, ωστόσο, διευρύνεται με ρυθμούς υποδεέστερους αυτών της αγοράς Πληροφορικής. Μέχρι το 2020, ο τομέας Τηλεπικοινωνιών, παγκοσμίως, αναμένεται να δραστηριοποιείται σε μια πολύ διαφορετική αγορά. Στην αγορά, θα επικρατήσουν όσοι καταφέρουν, τα επόμενα χρόνια, να οδηγήσουν με επιτυχία το κύμα της ψηφιακής μετάβασης τόσο σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες, όσο και στον τρόπο, με τον οποίο οι ίδιες οι εταιρείες διαχειρίζονται τα δίκτυά τους.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών οφείλουν να διαφοροποιηθούν, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα στους πελάτες τους, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως είναι οι τηλεοπτικές ή/ και υπηρεσίες Πληροφορικής. Ειδικά η στροφή των επιχειρήσεων, παγκόσμια, προς την 3η πλατφόρμα (Cloud Computing, Big Data, Mobility), παράλληλα με την καινοτομία που προσφέρει το IoT, δημιουργούν ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, που βασίζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την οικονομία της πλατφόρμας (platform economy).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφήνει τη θετική του επίδραση στον τομέα Τηλεπικοινωνιών που σχετίζεται με τον Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών, τις Συσκευές και τις Υπηρεσίες Δεδομένων. Συνολικά, η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών αναμένεται να αναπτυχθεί 2,5% το 2018, με πρόβλεψη για αύξηση 1,2% το 2019, με την αξία της αγοράς στο €1,823 τρις και €1,845 τρις αντίστοιχα.

Από τους επιμέρους τομείς, ο κλάδος Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα ενισχυθεί 5,3% το 2018, φθάνοντας σε αξία αγοράς τα €546 δις, ενώ για το επόμενο έτος η ανάπτυξη θα είναι 1,6%, που σε απόλυτα μεγέθη μεταφράζεται σε €554 δις.

Θετικές επιδόσεις θα συνεχίσει να καταγράφει και ο τομέας Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, με τις σχετικές δαπάνες να αυξάνονται παγκόσμια, ωστόσο με αργό ρυθμό τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο κλάδος αναμένεται να αναπτυχθεί 1,3% το 2018 και 1,1% το 2019, με την αξία αγοράς του να εκτιμάται σε €1,277 τρις το 2018, ενώ για το 2019 υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει το €1,291 τρις. Αυτή η μικρή άνοδος θα προκύψει, κυρίως, από τις Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας, με τα Δεδομένα να παραμένουν η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Η αξία της αγοράς Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας θα ενισχυθεί -κατά μέσο όρο- 5,1% ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για online υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον τομέα των Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, η αξία της συγκεκριμένης κατηγορίας θα ενισχυθεί 4% το 2018 και 3,6% το 2019, προσεγγίζοντας τα €417 δις και τα €432 δις αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι η παγκόσμια αγορά Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων (smartphones) αναμένεται να διευρυνθεί με ρυθμό ελαφρά μεγαλύτερο του 4% το τρέχον έτος, με την περιοχή της Ασίας/ Ειρηνικού να συνεχίσει να ηγείται του κλάδου τα επόμενα πέντε χρόνια, λόγω του μεγάλου μεγέθους της και της αναμενόμενης διαθεσιμότητας συσκευών χαμηλού κόστους.