EITO_Issue15

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

eitoglobal2

Με εύρωστους ρυθμούς συνεχίζει να μεγεθύνεται η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία τόσο το 2018, όσο και το 2019, αναμένεται να καταγράψει θετικό πρόσημο, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι νέες τεχνολογικές τάσεις, που φέρνει στο προσκήνιο, υπαγορεύουν επενδύσεις εκ μέρους εταιρειών και οργανισμών, ενώ και οι καταναλωτικές δαπάνες βαίνουν αυξανόμενες, καθώς κάθε πτυχή της καθημερινότητας εντάσσεται σταδιακά στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Το 2018, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα κινηθεί στα €3,247 τρις και το 2019 αναμένεται να φτάσει τα €3,318 τρις

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όπως προβλέπεται να συμβεί το 2018 και το 2019, η αγορά ΤΠΕ θα καταγράψει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2018, η αξία της αγοράς θα διευρυνθεί 3,1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ανερχόμενη στα €3,247 τρις. Το 2019, το πρόσημο θα είναι θετικό 2,2% με την αξία της αγοράς να φτάνει τα €3,318 τρις. Να σημειωθεί ότι το 2017 η αγορά πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 4,2%, ανερχόμενη σε €3,150 τρις, ενώ το 2016 είχε αναπτυχθεί 2,6%, φθάνοντας στα €3,023 τρις.

Οι ανοδικοί ρυθμοί αποδεικνύουν, ότι οι ΤΠΕ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομίας, δεδομένης της εγγενούς δυνατότητάς τους να στηρίζουν την καινοτομία, την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση. Στην πραγματικότητα, μεγάλο τμήμα της αναμενόμενης ανάπτυξης -τουλάχιστον- των “ώριμων” οικονομιών του πλανήτη έως το 2020 θα προκύψει από την ανοδική πορεία των ΤΠΕ.

Αναφορικά με τους δύο πυλώνες του κλάδου, την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, αμφότεροι θα αποκομίσουν οφέλη τόσο κατά το 2018, όσο και κατά το 2019, με την πρώτη να διευρύνεται σαφώς ταχύτερα από τη δεύτερη. Η αξία της αγοράς Πληροφορικής θα παρουσιάσει αύξηση 3,8% το 2018 φθάνοντας το €1,424 τρις και το 2019 θα κινηθεί εκ νέου ανοδικά 3,5%, στο €1,473 τρις. Στον τομέα Τηλεπικοινωνιών αναμένεται ανάπτυξη 2,5% το 2018 και 1,2% το 2019, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο €1,823 τρις και €1,845 τρις αντίστοιχα.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.


*Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services.

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.

Η ευρύτερη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία ήδη επηρεάζει, τα τελευταία χρόνια, τη δυναμική των ΤΠΕ, με τις επενδύσεις προοδευτικά να μετατοπίζονται σε τομείς που διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας σημαίνει πρακτικά, ότι η χρήση της τεχνολογίας μετατρέπεται σταδιακά σε κεντρικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας μιας χώρας.

Πράγματι, τα κράτη, τα οποία θα πετύχουν το σωστό συνδυασμό κεφαλαιακών επενδύσεων, δεξιοτήτων, επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διακυβέρνησης, πολιτικής σταθερότητας και ανάπτυξης της τεχνολογίας, είναι εκείνα που θα ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά στην παγκόσμια ψηφιακή αγορά.

Αν και η ψηφιακή εικόνα του πλανήτη σαφώς διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης αποτελούν τον κανόνα στις επιμέρους γεωγραφικές ζώνες τόσο για το 2018, όσο και για το 2019, με πολύ λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Ο παγκόσμιος χάρτης της βιομηχανίας ΤΠΕ θα έχει ελάχιστα αρνητικά πρόσημα το 2018, καθώς από τις συνολικά 35 αγορές που εξετάζονται μόλις οι τρεις θα ακολουθήσουν αρνητική πορεία: η Ιρλανδία με πτώση 1%, η Σλοβακία με οριακή μείωση 0,6% και η Ελλάδα, όπου η αγορά θα είναι σταθερή με την υποχώρηση να είναι μόλις κατά 0,1%. Για το 2019, πάντως, η μόνη αγορά από τις 35, η οποία θα έχει αρνητικό πρόσημο -κι αυτό μόλις οριακό κατά 0,2%- θα είναι η Ελλάδα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδυόμενες οικονομίες, με επικεφαλής την Ινδία και την Κίνα, οι οποίες έχουν θέσει τις ΤΠΕ και τις ψηφιακές τεχνολογίες στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής τους, θα ηγηθούν -σε ρυθμούς ανάπτυξης- του κλάδου. Δεδομένου του μεγέθους και των οικονομικών δυνατοτήτων τους, οι αναδυόμενες αγορές θα αντιπροσωπεύουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των ετήσιων δαπανών ΤΠΕ παγκοσμίως μέχρι το 2020. Συγκεκριμένα, “ατμομηχανή” της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ για το 2018 θα αναδειχθεί η Ινδία, η οποία προβλέπεται ότι θα εμφανίσει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Η βιομηχανία ΤΠΕ στην περιοχή θα ενισχυθεί 7,3% το 2018, για να διευρυνθεί περαιτέρω 7,8% το 2019 (τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Business Consulting & Business Process Outsourcing Services).

Έντονα θετικό θα είναι το πρόσημο και στην αγορά της Κίνας, που το 2018 θα επιτύχει ανάπτυξη 4,6%, η οποία, ωστόσο, θα περιοριστεί στο 2,6% το 2019. Ειδικότερα, η Κίνα δείχνει να δίνει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας ΤΠΕ στην Ασία, δεδομένου του μεγέθους της. Ενώ η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους, η δέσμευση της κυβέρνησης για ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 6%-7%, σε συνδυασμό με μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, ώστε να καταστεί η Κίνα ηγέτης σε βασικούς τομείς ΤΠΕ έως το 2025, αναμένεται να οδηγήσει σε σταθερά επίπεδα δαπανών στο άμεσο μέλλον.

Ανοδική θα είναι και η πορεία της βιομηχανίας ΤΠΕ των ΗΠΑ, όπου το 2018 η ανάπτυξη θα κυμανθεί στο 4%, ενώ για το 2019 θα περιοριστεί στο 2,5%.

Η αξία της βιομηχανίας ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη θα κινηθεί ανοδικά 2,5% το 2018, ενώ το 2019 αναμένεται να ενισχυθεί 1,6%, δεδομένης της “ωριμότητας” της αγοράς και του κορεσμού, που αυτή φέρνει.

Στο μεταξύ, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το πρόσημο για το 2018 θα είναι θετικό 0,5%, παραμένοντας θετικό και το 2019 στο 1%. Στον υπόλοιπο κόσμο, η αγορά ΤΠΕ θα κινηθεί ανοδικά 4,2% το 2018, ενώ για το επόμενο έτος αναμένεται ανάπτυξη 2,9%.

Σε απόλυτα μεγέθη, η μεγαλύτερη βιομηχανία ΤΠΕ του πλανήτη θα είναι και το 2018 αυτή των ΗΠΑ με την αξία της αγοράς να ανέρχεται στο €1,008 τρις και στο €1,033 τρις το 2019δεύτερη -από πλευράς αξίας- μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για τη βιομηχανία ΤΠΕ το 2018 θα είναι αυτή της Δυτικής Ευρώπης, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στα €682 δις το 2018, μέγεθος που θα διαμορφωθεί στα €694 δις το 2019. Την τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης θα καταλάβει η Κίνα, με αξία αγοράς €416 δις το 2018 και €427 δις το 2019. Στην τέταρτη θέση της διεθνούς λίστας των αγορών με την πιο ισχυρή -σε απόλυτα μεγέθη- βιομηχανία ΤΠΕ καταλαμβάνει η Ιαπωνία, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Μεγάλη Βρετανία.

Τα ποσοστά μεταβολής αξίας της αγοράς ανά χώρα, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2018.