EITO_Issue14

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

eitoglobal2

Η μεγαλύτερη αγορά ΤΠΕ στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης - σε επίπεδο αξίας - θα παραμείνει και το 2018, όπως άλλωστε και το 2017, η Μεγάλη Βρετανία. Η αξία της βρετανικής αγοράς ΤΠΕ αναμένεται να φθάσει το τρέχον έτος στα €160 δις (€157 δις το 2017).

Δεύτερη σε μέγεθος αγορά στη Δυτική Ευρώπη για τον κλάδο θα είναι και το 2018 η Γερμανία. Η αξία της γερμανικής αγοράς να τοποθετείται στα €137 δις (€135 δις το 2017).

Στην τρίτη θέση της δυτικοευρωπαϊκής βιομηχανίας ΤΠΕ - σε απόλυτα μεγέθη - για το 2018 θα βρεθεί η Γαλλία με €102 δις το 2018, από €100 δις το 2017.Στη λίστα με τις μεγαλύτερες αγορές για τη βιομηχανία ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ελβετία.

Αναφορικά με την Ελλάδα να σημειωθεί πως, αν κι έχει τη μικρότερη -σε απόλυτους αριθμούς- αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μόνο η Ρωσία, η Πολωνία και η Τσεχία εμφανίζουν μεγέθη μεγαλύτερα αυτών της ελληνικής αγοράς.

Η αξία αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.


*Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Υπηρεσίες.
σε δις €
Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 3/2018.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός λειτουργεί ως καταλύτης για την παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με την επιρροή του στις παγκόσμιες τεχνολογικές δαπάνες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, να είναι τεράστια. Επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και δημόσιοι οργανισμοί αντιλαμβάνονται όλο και πιο σαφώς τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως βασική προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους.

Στο μεταξύ, νέες τεχνολογικές τάσεις που συνδέονται με το “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) και αφορούν το Mobility (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το Cloud Computing (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα Big Data - Analytics και τα Social Networks εισέρχονται σε μία επόμενη φάση εξέλιξης. Παράλληλα, η αγορά έχει ξεκινήσει να κινείται παγκοσμίως στους ρυθμούς της - λεγόμενης - “4th Platform” (4η Πλατφόρμα), όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με την Επαυξημένη και την Εικονική Πραγματικότητα (Augmented/ Virtual Reality). Στις τάσεις, που ήδη παίζουν και θα παίξουν ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, περιλαμβάνονται το Internet of Things (IoT), το 3D Printing, η Ρομποτική, τα Wearables, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς και τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η παραδοσιακή τεχνολογική αγορά, όσο και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ευνοούν τον κλάδο Πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, η αγορά Πληροφορικής θα κινηθεί ανοδικά το 2018, αυξανόμενη κατά 3,3%, με την αξία της να διαμορφώνεται στα €1,426 τρις. Η αξία του κλάδου ενισχύθηκε και το 2017, ανερχόμενη στο €1,381 τρις, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,9%. Από τους επιμέρους τομείς της αγοράς Πληροφορικής, ο κλάδος Εξοπλισμού Πληροφορικής ενισχύθηκε 2% το 2017, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα €349,3 δις. Για το 2018, η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής αναμένεται να περιοριστεί 0,7% και να κατέλθει στα €346,8 δις.

Νέες τάσεις που συνδέονται με το “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) και αφορούν το Mobility (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το Cloud Computing (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα Big Data - Analytics και τα Social Networks εισέρχονται σε μία επόμενη φάση εξέλιξηςΗ εικόνα του συγκεκριμένου τομέα συνδέεται ευθέως με τις πωλήσεις της παγκόσμιας αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία κινήθηκε ανοδικά 3,9% το 2017, ενώ το 2018 υπολογίζεται ότι θα καταγράψει αρνητικό πρόσημο 2,5%. Η αξία της αγοράς κινήθηκε στα επίπεδα των €159,2 δις το 2017 και εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στα €155,2 δις το 2018.Οι επιμέρους κατηγορίες της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τόσο το 2017, όσο και το 2018, δίνουν μια ανάμεικτη εικόνα. Το 2017, η αξία της αγοράς Φορητών Υπολογιστών, σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύθηκε 6,9%, ενώ το 2018 το πρόσημο θα γίνει αρνητικό, με την αξία της κατηγορίας να υποχωρεί 1,4%. Στους Σταθερούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές το πρόσημο ήταν αρνητικό κατά 2,1% το 2017, ενώ η εικόνα δεν θα αντιστραφεί ούτε το 2018, οπότε η αγορά θα υποχωρήσει εκ νέου, αυτήν τη φορά, κατά 4,8%.

Στον αντίποδα, θετική ήταν το 2017 και θα παραμείνει το 2018, η εικόνα της παγκόσμιας αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής, η οποία διευρύνεται σταθερά, τουλάχιστον από το 2014 και μετά. Η αξία της αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής ενισχύθηκε 3,1% το 2017, διαμορφούμενη σε €605,6 δις. Η αγορά θα διευρυνθεί εκ νέου το 2018, κερδίζοντας ποσοστιαία 3%, υπερβαίνοντας τα €623,8 δις.

Ο τομέας Λογισμικού σαφέστατα ευνοείται από τις παγκόσμιες επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γεγονός που αποτυπώνεται στην έντονα ανοδική πορεία του τα τελευταία χρόνια. Ο τομέας θα κινηθεί έντονα ανοδικά το 2018, όπως, άλλωστε, συνέβη και το 2017. Η παγκόσμια αγορά Λογισμικού εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί 6,9% το 2018, έχοντας καταγράψει αντίστοιχη άνοδο και το 2017. Η αξία της αγοράς Λογισμικού σε παγκόσμιο επίπεδο θα βρεθεί στα επίπεδα των €456,1 δις, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε βρεθεί στα €426,8 δις.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την αγορά Τηλεπικοινωνιών. Οι αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε συσκευές, εξοπλισμό και υπηρεσίες, ωθούν την παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών σε ανοδική τροχιά όλα τα τελευταία χρόνια, τάση που θα συνεχιστεί και το 2018. Η θετική πορεία είναι πιο ευκρινής σε τομείς που συνδέονται με τις υπηρεσίες δεδομένων, ενώ δεν είναι εξίσου εμφανής σε κατηγορίες, όπως οι υπηρεσίες φωνής. Συνολικά, η αγορά Τηλεπικοινωνιών πέτυχε αύξηση 4% το 2017, ενώ η πρόβλεψη για το 2018 είναι για άνοδο 2,6%, με την αξία της αγοράς στα επίπεδα του €1,815 τρις και €1,863 τρις αντίστοιχα.

Από τους επιμέρους τομείς που απαρτίζουν την αγορά, ο κλάδος του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών ενισχύθηκε κατά 8,4% το 2017 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα €528,7 δις. Για το τρέχον έτος, η παγκόσμια αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα συνεχίσει να κερδίζει έδαφος, με αύξηση 5,4%, που σε απόλυτα μεγέθη μεταφράζεται σε αξία αγοράς στα €557,3 δις.

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε και ο τομέας Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, ο οποίος εμφάνισε θετικό πρόσημο 2,3% το 2017, ενώ για το 2018 η αξία της αγοράς θα ενισχυθεί εκ νέου, κατά 1,5%. Η αξία της αγοράς ήταν της τάξης του €1,287 τρις το 2017, ενώ για το 2018 αναμένεται να υπερβεί το €1,306 τρις.

Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για online υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα, συνεχίζει να οδηγεί σε άνοδο τον τομέα Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, ο συγκεκριμένος τομέας ενίσχυσε τη δυναμική του κατά 5,9% το 2017, με την αξία της αγοράς να υπερβαίνει τα €418,9 δις, ενώ για το 2018 ο κλάδος θα αποκομίσει νέα οφέλη που, ποσοστιαία, θα είναι της τάξης του 4,5%, με αξία αγοράς €437,8 δις.