EITO_Issue13

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

eitoglobal2

Η μεγαλύτερη - σε επίπεδο αξίας - αγορά ΤΠΕ στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης θα παραμείνει, το 2017, η Μεγάλη Βρετανία. Η αξία της βρετανικής αγοράς ΤΠΕ εκτιμάται ότι θα φθάσει στα €157,3 δις το 2017 και προβλέπεται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω στα €159,4 δις το 2018

Δεύτερη σε μέγεθος αγορά στη Δυτική Ευρώπη για τον κλάδο θα είναι και το 2017, η Γερμανία. Η αξία της γερμανικής αγοράς ΤΠΕ αναμένεται να διαμορφωθεί σε €134,4 δις το 2017, ενώ το 2018 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω στα €136,1 δις. Στην τρίτη θέση της δυτικοευρωπαϊκής βιομηχανίας ΤΠΕ - σε επίπεδο αξίας αγοράς - βρίσκεται η Γαλλία, με τη γαλλική αγορά του κλάδου να κινείται στα επίπεδα των €97,8 δις το 2017 και στα €98,4 δις το 2018. Στην κατάταξη με τις μεγαλύτερες αγορές για τη βιομηχανία ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη ακολουθούν η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ελβετία. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αν κι έχει τη μικρότερη - σε απόλυτους αριθμούς - αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μόνο η Ρωσία, η Πολωνία και η Τσεχία εμφανίζουν μεγέθη μεγαλύτερα αυτών της ελληνικής

Η αξία αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.


Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services
Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δις €. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ 9/2017.

Η σημαντική ενίσχυση για την παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από το γεγονός ότι γίνεται κατανοητό πόσο απαραίτητος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, οι τάσεις που συνδέονται με το “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) και αφορούν το Mobility (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το Cloud Computing (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα Big Data - Analytics και τα Social Networks εισέρχονται σε μία επόμενη φάση εξέλιξης, ενώ πλέον ετοιμαζόμαστε για την “4th Platform(4η Πλατφόρμα), όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας ((Augmented/ Virtual Reality). Επιπρόσθετα, παρατηρείται το φαινόμενο της αυτοματοποίησης όλων των διαδικασιών, όπως και του ενισχυμένου ρόλου των smartphones. Στις τάσεις, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, περιλαμβάνονται ακόμη το Internet of Things (IoT), το 3D Printing, η Ρομποτική, τα Wearables, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς και τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Από τους επιμέρους τομείς της αγοράς Πληροφορικής, ο τομέας Εξοπλισμού Πληροφορικής υποχώρησε 2,6% το 2016, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα €338,5 δις. Για το 2017, αναμένεται η συγκεκριμένη αγορά να παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα με οριακή αύξηση 0,1%, που μεταφράζεται σε απόλυτα μεγέθη σε €338,9 δις. Η πορεία του συγκεκριμένου τομέα συνδέεται ευθέως με τις επιδόσεις της παγκόσμιας αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με τις πωλήσεις τους να παρουσιάζουν οριακή μείωση 0,1% το 2016 και να κινούνται οριακά ανοδικά κατά 0,6% το 2017.

Οι τάσεις που συνδέονται με το “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) και αφορούν το Mobility (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το Cloud Computing (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα Big Data - Analytics και τα Social Networks εισέρχονται σε μία επόμενη φάση εξέλιξης, ενώ πλέον ετοιμαζόμαστε για την “4th Platform” (4η Πλατφόρμα), όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής ΠραγματικότηταςΗ αξία της αγοράς κινήθηκε στα επίπεδα των €152,7 δις το 2016 και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €153,6 δις το 2017. Η άνοδος δείχνει να προέρχεται από τις ενισχυμένες πωλήσεις των Φορητών Υπολογιστών σε παγκόσμιο επίπεδο, μία τάση που αναμένεται, πάντως, να αντιστραφεί το 2018. Όμως, η άνοδος που εμφανίζεται το 2016 και το 2017 δεν ήταν αναμενόμενη, δεδομένης της ευρείας άποψης ότι η αγορά των Φορητών Υπολογιστών είχε κορεστεί.

Σε σχέση με την αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής, ο τομέας των Υπηρεσιών Πληροφορικής παρουσιάζει έντονα ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω εμφανίζοντας άνοδο και για τα δύο έτη. Συγκεκριμένα, η αξία της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής ενισχύθηκε 3,1% το 2016, με την αξία της να προσεγγίζει τα €585,8 δις. Η αγορά θα διευρυνθεί εκ νέου και το 2017 κατά 3%, υπερβαίνοντας τα €603 δις, ενώ και το 2018 εκτιμάται πως θα κινηθεί αυξητικά κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 3%.

Με το Λογισμικό να βρίσκεται “στην καρδιά” των επενδύσεων για την ψηφιακή ολοκλήρωση, ο τομέας θα κινηθεί έντονα ανοδικά και το 2017, όπως, άλλωστε, συνέβη και το 2016. Η παγκόσμια αγορά Λογισμικού εκτιμάται ότι ενισχύθηκε 6,6% το 2016, φθάνοντας στα €396,6 δις. Ο κλάδος αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις του και το 2017, με αύξηση επίσης 6,6% και την αξία αγοράς να υπολογίζεται στα €422 δις.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με την πορεία της ψηφιακής μετάβασης να δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε συσκευές, εξοπλισμό και υπηρεσίες που συνδέονται με το Mobility, η αγορά Τηλεπικοινωνιών θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά σε παγκόσμιο επίπεδο το 2017, όπως έκανε και το 2016.

Η θετική αυτή τάση αποτυπώνεται πιο ευδιάκριτα σε τομείς που συνδέονται με τις υπηρεσίες δεδομένων, ενώ “μαλακό υπογάστριο” της συνολικής αλυσίδας των Τηλεπικοινωνιών παραμένουν οι υπηρεσίες φωνής, με την αυξημένη ζήτηση για δεδομένα να εξισορροπεί - εν μέρει μόνο - τις εν λόγω απώλειες. 

Από τους επιμέρους τομείς της αγοράς, ο τομέας Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών ενισχύθηκε 1,1% το 2016 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα €484,5 δις

Το 2017, η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα συνεχίσει να κερδίζει έδαφος, πετυχαίνοντας αύξηση 6,1%, για να διαμορφωθεί η αξία της αγοράς στα €514,3 δις

Ο τομέας Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, παρουσίασε θετικό πρόσημο το 2016, καθώς η αξία της αγοράς διευρύνθηκε 4,7% και διαμορφώθηκε σε €1,278 τρις. Για το 2017, αναμένεται νέα άνοδος 2,3%, με τον τομέα να υπερβαίνει σε αξία το €1,3 τρις

Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για online υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα, συνεχίζει να οδηγεί σε άνοδο τον τομέα Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, ο συγκεκριμένος τομέας ενίσχυσε τη δυναμική του κατά 8,6% το 2016, με την αξία της αγοράς να υπερβαίνει τα €400 δις, ενώ, για το 2017, οι εκτιμήσεις τοποθετούν το ποσοστό της ανόδου στο 5,6% και την αξία της αγοράς περίπου στα €423 δις.