EITO_Issue11

Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

072bcb0aa8aae2f78444221e1de9c326

Παρά τις εκτιμήσεις ότι τα χειρότερα για την ελληνική οικονομία έχουν παρέλθει, τόσο η καταναλωτική εμπιστοσύνη, όσο και οι επιχειρηματικές προσδοκίες, παραμένουν εύθραυστες στην ελληνική αγορά, γεγονός το οποίο σαφέστατα επηρεάζει και την πορεία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η συρρίκνωση της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής είναι, σε μεγάλο βαθμό, απόρροια της προβλεπόμενης αρνητικής πορείας των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Tablets.

Η αγορά Πληροφορικής θα κινηθεί αρνητικά τη διετία 2016 - 2017, με το ρυθμό της πτώσης του 2015 να περιορίζεται. Η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 2,7% το 2016, για να διαμορφωθεί σε €1,629 δις. Το 2017 η πτώση θα περιοριστεί περαιτέρω (-1,1%), με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο €1,611 διςΜε το δεδομένο ότι οι συσκευές είναι ακόμα στα πρώτα χρόνια του κύκλου ζωής τους και δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να παραμείνει ευάλωτη, η ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα συνεχίσει να συρρικνώνεται και τα επόμενα δύο χρόνια.

Η αξία της αγοράς αναμένεται να περιοριστεί κατά 13% το 2016, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα €264 εκατ. Το 2017 η μείωση θα είναι της τάξης του 8,6%, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στα €241 εκατ. Η κατηγορία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποχώρησε 11,1% το 2015, ενώ το 2014 είχε εμφανίσει σημαντική αύξηση κατά 29,9%. Μάλιστα, σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες του τομέα (Φορητοί και Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, για Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση) θα παρουσιάσουν αρνητικά πρόσημα τη διετία 2016 - 2017.

Αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις και για την κατηγορία των Tablets, η οποία, σε ετήσια βάση, θα εμφανίσει μείωση 11,7% το 2016, για να μειωθεί εκ νέου 5,2% το 2017. Η αγορά των Tablets στην Ελλάδα υποχώρησε και κατά το 2015, χάνοντας το 35,7% της αξίας της, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε αποκομίσει ισχυρά κέρδη 32,9%. Οι αδύναμες οικονομικές συνθήκες στην ελληνική τεχνολογική αγορά και η στροφή - και - των Ελλήνων καταναλωτών προς τα smartphones με μεγάλη οθόνη είναι οι αιτίες, που θα κρατήσουν σε αρνητικό έδαφος την αγορά των Tablets τη διετία 2016 - 2017.

Η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής στην Ελλάδα δεν θα βρει σημεία στήριξης ούτε στην κατηγορία των Servers και των Συστημάτων Αποθήκευσης, καθώς η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα μεταφέρει τα πλάνα πολλών επιχειρήσεων για επενδύσεις στους δύο τομείς, οι οποίοι, πάντως, είναι κομβικοί για την κρίσιμη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η αξία της αγοράς των Servers θα υποχωρήσει 7,9% το 2016, για να μειωθεί εκ νέου 8,8% το 2017. Σε ό,τι αφορά στα Συστήματα Αποθήκευσης επίσης το κλίμα θα είναι αρνητικό, με την αξία της αγοράς να πιέζεται 7,2% την πρώτη χρονιά της περιόδου αναφοράς και να μειώνεται 6% τη δεύτερη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αντίθετη πορεία από αυτήν του Εξοπλισμού Πληροφορικής αναμένεται να ακολουθήσει τη διετία 2016 - 2017 η αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής, με την αξία της αγοράς να ενισχύεται 1,8% το 2016, φθάνοντας τα €815 εκατ., ενώ για το 2017 αναμένεται νέα βελτίωση 2,6% και η αξία της αγοράς αναμένεται να ανέλθει στα €836 εκατ. Όπως και το περασμένο έτος, τη ζήτηση για Υπηρεσίες Πληροφορικής θα τροφοδοτήσει ο τομέας IT Outsourcing, που θα εμφανίσει θετικά πρόσημα τόσο το 2016 όσο και το 2017 (5,2% και 5,3% αντίστοιχα).

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας, όπως είναι αναμενόμενο, θα συνεχίσουν να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς. Συνολικά, όλες οι κατηγορίες του τομέα (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & BPO) θα κινηθούν σε θετικό έδαφος τη διετία 2016 - 2017, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Σε θετικό πρόσημο θα επιστρέψει τη διετία 2016 - 2017 η αξία της αγοράς Λογισμικού στην Ελλάδα, με 0,7% το πρώτο έτος, ενώ για το δεύτερο έτος υπολογίζεται σε 1,1%. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αξία της αγοράς στα €248 εκατ. το 2016 και €251 εκατ. το 2017.

Η αγορά του Λογισμικού στην Ελλάδα έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης, μετά από χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων, που συνδέονταν, μεταξύ άλλων, με το ασταθές οικονομικό περιβάλλον στη χώρα. Η εικόνα, πάντως, των επιμέρους τμημάτων της αγοράς του Λογισμικού (System Infrastructure Software, Αpplications, Application D&D) τη διετία 2016-2017 θα είναι μικτή.

Κυρίως για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι επενδύσεις σε Λογισμικό εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας και τον εν γένει εκσυγχρονισμό. Άλλωστε, τους πρώτους μήνες του 2015 η αγορά έδωσε κάποια θετικά δείγματα, τα οποία, ωστόσο, εξανεμίστηκαν από το 2ο εξάμηνο του έτους, μετά από την επιβολή των capital controls. Και αυτό, καθώς η ένταση και η παράταση της αβεβαιότητας επιβράδυνε σημαντικά τα επίπεδα της αναμενόμενης ανάπτυξης στον κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα θα έχει καθοριστική σημασία για τη χάραξη ενός αξιόπιστου σχεδίου ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς Λογισμικού τα επόμενα χρόνια.