EITO_Issue11

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

eitoworld2

Συνολικά, η βιομηχανία ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, παρά τα υψηλά ποσοστά “ωρίμανσης”, θα διατηρήσει θετικό πρόσημο 0,7% το 2016 και 1,1% το 2017. Σε απόλυτους αριθμούς, η αξία της αγοράς στη Δυτική Ευρώπη θα διαμορφωθεί στα € 681,7 δις το 2016, για να διευρυνθεί στα €689,3 δις το 2017. Αντίθετα, η αξία της αγοράς ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα μειωθεί 0,5% το 2016, ενώ το 2017 οι εκτιμήσεις προβλέπουν άνοδο 2%. Σε απόλυτα μεγέθη η αγορά θα διαμορφωθεί το 2016 στα €79,8 δις, για να διευρυνθεί εκ νέου το 2017, στα €81,4 δις.

H πιο ισχυρή αγορά της Δυτικής Ευρώπης -σε επίπεδο αξίας- θα παραμείνει τη διετία 2016 - 2017 η Μεγάλη Βρετανία (σ.σ. οι εκτιμήσεις στηρίζονται σε παραδοχές προ του βρετανικού δημοψηφίσματος και της απόφασης για αποχώρηση της χώρας από την Ε.Ε.). Η αξία της αγοράς στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται στα €163,7 δις για το 2016 και στα €166,6 δις για το 2017. 

Δεύτερη σε μέγεθος αγορά στη Δυτική Ευρώπη είναι η Γερμανία, όπου η αξία της αγοράς αναμένεται να διαμορφωθεί στα €134,2 δις το 2016 και στα €136,2 δις το 2017

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με την αξία της αγοράς να ανέρχεται σε €96,4 δις το 2016 και €96,7 δις το 2017. Αν και η Ελλάδα εμφανίζει τη μικρότερη -σε απόλυτους αριθμούς- αξία αγοράς ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μόνο η Ρωσία, η Πολωνία και η Τσεχία εμφανίζουν μεγέθη μεγαλύτερα αυτών της ελληνικής αγοράς.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά ΤΠΕ στις ΗΠΑ θα διευρυνθεί κατά 3,5% το 2016, για να ενισχυθεί περαιτέρω το 2017 σε ποσοστό 3,4%, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στα €955,7 δις και € 988,2 δις αντίστοιχα. 

Η αξία αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά χώρα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

1Δεν περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services
Πίνακας 1. Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, σε δις €. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016. 

Ως το πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς ΤΠΕ, για τη διετία 2016 - 2017, θα αναδειχθεί αυτό που συνδέεται με τους βασικούς πυλώνες, που κατευθύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρόκειται για τις τεχνολογικές τάσεις, που σχετίζονται με την αγορά “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) και αφορούν το Mobility (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το Cloud Computing (ιδιωτικό, δημόσιο, υβριδικό), τα Big Data - Analytics και τα Social Networks.

Τον τόνο των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ θα δώσουν, εκτός από τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το “3rd Platform”, οι νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως το Internet of Things, (IoT), το 3D Printing, η Ρομποτική, η Επαυξημένη και η Εικονική πραγματικότητα (Augmented/ Virtual Reality), τα Wearables, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς και τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες θα ασκήσουν αυξημένη επιρροή στην παγκόσμια αγορά τα επόμενα χρόνια, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στον οποίο οδηγεί το “3rd Platform”.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που είναι ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των εξελίξεων στην παγκόσμια βιομηχανία ΤΠΕ, θα μετατρέψει, τα επόμενα χρόνια, τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και τα πρότυπα των δαπανών, αλλάζοντας αφενός το μοντέλο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλά και το επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας από τους ίδιους τους καταναλωτές.

Με αυτά τα δεδομένα, σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων σε ΤΠΕ τα επόμενα χρόνια, θα προέλθει από νέες τεχνολογικές λύσεις, συχνά σε βάρος των παραδοσιακών τομέων της αγοράς. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που συνδέονται με το “3rd Platform”, θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των συνολικών δαπανών για την Πληροφορική το 2018, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, η συμμετοχή τους θα συνεχίσει να αυξάνεται, για να φθάσει στο 60% έως το 2020. Ακόμη πιο εμφανής θα είναι αυτή η τάση στην ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ, όπου σχεδόν το σύνολο της ανάπτυξης για την περίοδο 2016 - 2017 θα προέλθει από επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με το “3rd Platform”. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για παραδοσιακά τμήματα της αγοράς ΤΠΕ, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι πιο “κυκλικές”, με τη ζήτηση να επικεντρώνεται περισσότερο σε αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το “3rd Platform”, θα έχουν τη διετία 2016 - 2017 έντονη επίδραση στην παγκόσμια αγορά Πληροφορικής. Το θετικό τους αποτύπωμα θα είναι ιδιαίτερα εμφανές σε επενδύσεις για λύσεις και συστήματα αποθήκευσης, σε λογισμικό και σε υποδομές κέντρων δεδομένων. Η αξία του Εξοπλισμού Πληροφορικής αναμένεται να μειωθεί 2,3% το 2016, ποσοστό που θα περιοριστεί στο 0,4% το 2017.

Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής θα ανέλθει στα €364,3 δις το 2016 και €362,7 δις το 2017, με την πτωτική πορεία να συνδέεται με την ασθενέστερη επίδοση της παγκόσμιας αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου τομέα θα κινηθούν πτωτικά κατά την περίοδο αναφοράς, με την πτώση να εκτιμάται σε 5,6% το 2016 και σε 3,4% το 2017, εκτίμηση που τοποθετεί την αξία της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, παγκόσμια, στα €149,3 δις και €144,2 δις αντίστοιχα.

Στον αντίποδα της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής, θα κινηθεί τη διετία 2016 - 2017 ο κλάδος Υπηρεσιών Πληροφορικής, ο οποίος θα ενισχυθεί 3% το 2016 και αξία αγοράς €587,4 δις. Η αγορά θα ενισχυθεί εκ νέου το 2017 κατά 3,1%, προσεγγίζοντας τα €605,7 δις.

Ισχυρή άνοδος αναμένεται τόσο το 2016, όσο και το 2017, στην παγκόσμια αγορά Λογισμικού, η οποία θα βελτιώσει τις επιδόσεις της κατά 6,8% το 2016, με την αξία αγοράς του τομέα να υπολογίζεται στα €392 δις το 2016. Ο κλάδος θα καταγράψει νέα άνοδο 6,6% το 2017, ενώ η αξία της αγοράς αναμένεται να κυμανθεί στα €417,9 δις.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο δρόμος της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας προς την ψηφιακή ολοκλήρωση προϋποθέτει ευρεία υιοθέτηση συνδεδεμένων τεχνολογιών και εφαρμογών από επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς του δημόσιου τομέα. Η πορεία της ψηφιακής μετάβασης δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε συσκευές, εξοπλισμό και υπηρεσίες που συνδέονται με το Mobility, τάση που θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών.

Αντίθετα, “αδύναμος κρίκος” για τη συνολική αλυσίδα των Τηλεπικοινωνιών παραμένουν οι υπηρεσίες φωνής, με την αυξημένη ζήτηση για δεδομένα να εξισορροπεί -σε ένα βαθμό- τις εν λόγω απώλειες. Υπό αυτά τα δεδομένα, η παγκόσμια αγορά των Τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί θετικά τη διετία 2016 - 2017, κατά 1,2% και 1,7% αντίστοιχα.

Από τους επιμέρους τομείς, η αξία της παγκόσμιας αγοράς Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, θα κινηθεί ανοδικά 1,3% το 2016 και αναμένεται να φτάσει τα €520,4 δις

Το 2017, η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα βρεθεί, επίσης, στο πεδίο με τα θετικά πρόσημα, διευρυνόμενη εκ νέου κατά 2,1%, για να διαμορφωθεί σε €531,5 δις

Στο μεταξύ, ανοδική θα είναι και η πορεία του τομέα Υπηρεσιών Τηλεφωνίας τόσο για το 2016, όσο και για το 2017, με την αύξηση να εκτιμάται ποσοστιαία σε 1,2% και 1,5% αντίστοιχα, και την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται σε €1,267 τρις και €1,286 τρις αντίστοιχα. 

Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για online υπηρεσίες παγκόσμια και η ανάγκη των επιχειρήσεων να την ικανοποιήσουν μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα, συνεχίζει να οδηγεί σε άνοδο τον κλάδο Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, ο συγκεκριμένος τομέας θα ενισχύσει τη δυναμική του τη διετία 2016 - 2017, με την αξία του να ενισχύεται 8,1% το 2016 και 6,2% το 2017, για να διαμορφωθεί σε €385,4 δις και €409,4 δις αντίστοιχα.