EITO_Issue09

Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

europe2

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Θύλακες ανάπτυξης της βιομηχανίας ΤΠΕ σε επιμέρους τομείς και χώρες στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά σε θετικό έδαφος τη διετία 2015 - 2016, με την αξία της αυξάνεται ποσοστιαία κατά 0,9% την τρέχουσα χρονιά και κατά 0,8% το 2016. 

Η -έστω και- οριακή ανάπτυξη θα επιτευχθεί παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στα μακρο-οικονομικά της περιοχής τόσο εξαιτίας των σχέσεων με τη Ρωσία, όσο και λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη θα επιτευχθεί δε παρά τη μικτή εικόνα, που εμφανίζει η βιομηχανία ΤΠΕ στις επιμέρους αγορές εντός της Δυτικής Ευρώπης.

Η αναμενόμενη βελτίωση της αγοράς, τη διετία 2015 - 2016, είναι καλύτερη αυτής, που είχε σημειωθεί το 2014, όταν η αξία του κλάδου ενισχύθηκε κατά μόλις 0,2%, αλλά και έναντι της αντίστοιχης του 2013, όταν είχε βρεθεί να υποχωρεί κατά 0,4%. Η σταδιακή αυτή αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά ΤΠΕ της Δυτικής Ευρώπης ευθυγραμμίζεται με τη σταδιακή αναστροφή του οικονομικού κλίματος, το οποίο, πάντως, αναμένεται να παραμείνει και τον επόμενο χρόνο ευμετάβλητο. 

Ο τομέας της Πληροφορικής θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη βελτιωμένη εικόνα των ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, με τις δαπάνες να ενισχύονται κατά 2,1% το 2015 στα €369,5 δις και κατά 2,3% το 2016 στα €378 δις. 

Στις Υπηρεσίες Πληροφορικής αναμένονται κέρδη, που ποσοστιαία θα κινηθούν στο 2,5% το 2015, με την αξία της αγοράς στα €218,5 δις, ενώ για το 2016 η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω βελτίωση κατά 2,6% με τις δαπάνες να ανέρχονται σε €224,3 δις. 

Ο τομέας του Λογισμικού θα κινηθεί ανοδικά τόσο το 2015, όσο και το 2016, με την αύξηση να τοποθετείται στο 4,6% φέτος και 4,8% το 2016. 

Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2015.

Αντίθετα, στον κλάδο του Εξοπλισμού Πληροφορικής η τάση θα είναι πτωτική τη διετία 2015 - 2016, με την αγορά να υποχωρεί και τα δύο έτη, κατά 2,3% και 2% αντίστοιχα. Η αρνητική πορεία της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδέεται ευθέως με τον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κατηγορία που θα βρεθεί με αρνητικό πρόσημο 6,9% ανά έτος. 

Αντίθετα, με την Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες θα συνεχίσουν την καθοδική διαδρομή των προηγούμενων ετών. Οι απώλειες για την αγορά περιορίζονται, πάντως, στο 0,6% για το 2015 και στο 1,1% για το 2016 και την αξία του κλάδου να προσδιορίζεται στα €277,7 δις φέτος και στα €274,6 δις το 2016 (η πτώση το 2014 ήταν στα επίπεδα του 2,6%, ενώ το 2013 ο κλάδος είχε υποχωρήσει κατά 2,7%). 

Από τις υποκατηγορίες του τομέα, οι δαπάνες για Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών θα είναι αυξημένες κατά 3,6% φέτος, ενώ το 2016 αναμένεται υποχώρηση 1,3%. Η κατηγορία των Υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες θα κινηθεί πτωτικά κατά 2% το τρέχον έτος και κατά 1,1% το 2016, ενώ ο τομέας των Mobile Data Services είναι εκείνος, που θα διαφυλάξει, τη διετία 2015 - 2016, τις Τηλεπικοινωνίες από μεγαλύτερες απώλειες. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΩΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Η πολιτική αβεβαιότητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και οι οικονομικές αρρυθμίες, που προκαλεί, αφήνουν τη σκιά τους στην αγορά των ΤΠΕ. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μετατρέπουν, σταδιακά, μια πολλά υποσχόμενη αγορά για τη βιομηχανία των ΤΠΕ σε μια αγορά με απότομες μειώσεις ή - στην καλύτερη περίπτωση - με οριακές βελτιώσεις, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, που επικρατούν σε κάθε χώρα. 

Αυτές οι ιδιομορφίες δημιουργούν ένα μικτό κλίμα στη βιομηχανία των ΤΠΕ στην περιοχή, με τη Ρωσία, για παράδειγμα, να υφίσταται απώλειες 6,1% το 2015, πριν επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς 2,2% το 2016. Ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει μεγάλη διαβάθμιση ανάμεσα στις “ώριμες” για τις ΤΠΕ αγορές της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας και τις αναπτυσσόμενες της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ. 

Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία).
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2015

Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί πτωτικά φέτος κατά 2,4%, με την αξία του κλάδου να περιορίζεται στα €84,6 δις, ενώ για το 2016 προβλέπεται άνοδος κατά 2%, με τις συνολικές δαπάνες να υπολογίζονται σε €86,3 δις. 

Ο τομέας Πληροφορικής θα περιοριστεί κατά 1,3% το 2015, για να ενισχυθεί κατά 3,3% το 2016, ενώ ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών θα εμφανίσει αρνητική επίδοση της τάξης του 3% φέτος, για να κερδίσει έδαφος κατά 1,1% το 2016.