EITO_Issue08

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

6threport_cover

Η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συνεχίσει να ανακάμπτει σταθερά τη διετία 2014 - 2015. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, υπολογίζεται ότι το 2014 θα ανέλθει σε €2,787 τρις, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2013. Η βελτίωση θα συνεχιστεί και το 2015, με την αξία της παγκόσμιας αγοράς να διευρύνεται περαιτέρω κατά 3,8% και να ανέρχεται σε €2,893 τρις.

Οι συνολικές δαπάνες για την παγκόσμια αγορά Πληροφορικής θα κινηθούν ανοδικά το 2014 με ρυθμό αύξησης 2,9%, στα €1,150 τρις, για να ενισχυθούν περαιτέρω κατά 3,1% το 2015, ανερχόμενες σε €1,186 τρις.

Θετική θα είναι φέτος και η πορεία για την παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών, όπου η αξία θα διαμορφωθεί σε €1,637 δις, που συνιστά αύξηση κατά 4,8% έναντι του 2013, ενώ για το 2015 η εικόνα θα βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς οι δαπάνες εκτιμώνται στο €1,707 τρις, αυξημένες κατά 4,2%. Τα ποσοστά μεταβολής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. *Περιλαμβάνονται Business Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις χώρες της Ευρώπης.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Οι διακυμάνσεις της αγοράς ΤΠΕ, το 2014, συνδέονται με σημαντικές πολιτικές και μακροοικονομικές  εξελίξεις, αλλά κα με εγγενείς “αδυναμίες” του ίδιου του κλάδου. Στις σημαντικές αυτές εξελίξεις εντάσσονται η κρίση στην Ουκρανία, η στασιμότητα στην Ευρώπη, η οικονομική αστάθεια στην Κίνα, αλλά και η διαφαινόμενη “κόπωση” στην αγορά συσκευών (tablets, smartphones, notebooks), η οποία στέλνει τα πρώτα σημάδια κορεσμού σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου.

Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει ο 2014 τα €2,787 τρις και το 2015 τα €2,893 τρις
Την παραπάνω εικόνα της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ περιγράφει το επικαιροποιημένο report του European Information Technology Observatory (ΕΙΤΟ), “ICT Market Report 2014/15 Update”, το οποίο παρουσιάζει ο ΣΕΠΕ.

Η επιβράδυνση της αγοράς των tablets και των smartphones τη διετία 2014 - 2015, σε συνδυασμό με την αρνητική πορεία των εσόδων από υπηρεσίες φωνής στις Τηλεπικοινωνίες, είναι οι παράγοντες που θα κρατήσουν τον κλάδο σε πιο χαμηλά επίπεδα, ενώ, στον αντίποδα, τη θετική πορεία της συνολικής αγοράς ΤΠΕ θα ενισχύσει η Πληροφορική, όπου το θετικό τόνο δίνει η βελτίωση στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οι επενδύσεις σε υποδομές, υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνολογίες για την κινητή τηλεφωνία.

Ευεργετικά για την αγορά Πληροφορικής λειτουργεί η σταδιακή αντικατάσταση υποδομών, που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους, κυρίως στον τομέα του επιχειρηματικού Εξοπλισμού Πληροφορικής - Servers και Συστήματα Αποθήκευσης και κυρίως στις “ώριμες” αγορές του πλανήτη.

Το θετικό κλίμα, πάντως, δείχνει να διαχέεται σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες ανά τον κόσμο, με σημαντικές εξαιρέσεις, βέβαια, καθώς, η βιομηχανία ΤΠΕ συμπορεύεται με τις γενικότερες εξελίξεις στην οικονομία κάθε χώρας. Σε γενικές γραμμές, από τις 35 χώρες που εξετάζει ο ΕΙΤΟ, οι 21 αναμένεται να κινηθούν φέτος ανοδικά, ενώ - για το επόμενο οικονομικό έτος - το θετικό πρόσημο θα επεκταθεί σε 27 από τις 35 χώρες.

Συνολικά, η περιοχή της Δυτικής Ευρώπης θα κινηθεί θετικά, τόσο το 2014 όσο και το 2015, αν και καταγράφοντας οριακή μόνο άνοδο, κατά 0,4% το 2014 και κατά 0,5% το 2015.

Για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνοδο κατά 1,8% το τρέχον έτος και κατά 2,4% την επόμενη οικονομική χρήση, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο τα αντίστοιχα ποσοστά θα είναι 5,4% και 5,5% αντίστοιχα. Το ποσοστό μεταβολής της αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του τομέα ΤΠΕ, διεθνώς, θα εμφανίσει  το 2014,  η Κίνα, με ποσοστό αύξησης 14,7% έναντι του 2013. Άνοδο κατά 11,4% αναμένεται να παρουσιάσει η αγορά το 2015.

Η αγορά της Βραζιλίας θα αναπτυχθεί κατά 7,4% το 2014, και θα καταγράψει νέα άνοδο κατά 5,4% το 2015.

Η Ινδία, θα “δει” την αγορά ΤΠΕ να ενισχύεται κατά 4,1% το 2014, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για νέα διεύρυνση κατά 10,3% το 2015.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά των ΗΠΑ, αναμένεται να ενισχυθεί κατά  3,3% το 2014, για να βελτιωθεί περαιτέρω το 2015, αυτή τη φορά κατά 2,7%.

Ο κλάδος ΤΠΕ στην Ιαπωνία θα κινηθεί σε πιο υποτονικά επίπεδα, με την αγορά να παρουσιάζει μείωση κατά 2,4% φέτος και να μειώνεται εκ νέου το 2015 κατά 1,3%.

Αντίθετα, η αγορά της Ρωσίας θα κινηθεί ανοδικά φέτος κατά 2,8%, τάση που θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με τον κλάδο να ενισχύεται περαιτέρω κατά 3,4%.

Από πλευράς μεριδίων, τα ηνία της παγκόσμιας βιομηχανίας ΤΠΕ θα διατηρήσει το 2014, η αγορά των ΗΠΑ με 27,8%, ακολουθούμενη από την Ε.Ε. με μερίδιο αγοράς 21,3%, την Κίνα να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,3%. Η Ιαπωνία θα συγκεντρώσει, φέτος, μερίδιο 6,9% της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, η Βραζιλία 4,3%, ενώ για τον υπόλοιπο κόσμο υπολογίζεται - αθροιστικά - μερίδιο 28,4%.