EITO_Issue02

Η αγορά Πληροφορικής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

2ndreport_02

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Το 2011 στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έγιναν περισσότερες δαπάνες για λογισμικό και υπηρεσίες πληροφορικής. Η μείωση των δαπανών στον τομέα της πληροφορικής οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στα σκαμπανεβάσματα των πωλήσεων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η έκρηξη στις πωλήσεις των tablets ήταν από τις λίγες εξαιρέσεις, αν και αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Για το 2012 εκτιμάται ανάκαμψη στις πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στους servers, στα συστήματα αποθήκευσης και τα πολυμηχανήματα (MFP), παράλληλα με την αύξηση πωλήσεων των tablets.

Παρ' όλα αυτά, η περαιτέρω οικονομική αβεβαιότητα που απορρέει από την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη Δυτική Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει σε ενδεχόμενες περικοπές σε δαπάνες ΤΠΕ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

CLOUD COMPUTING
Σε επαφή με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του cloud computing έρχεται, πλέον, η αγορά της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Μέχρι στιγμής, οι πιο δημοφιλείς σε ποσοστά λόγοι χρήσης της τεχνολογίας cloud στην περιοχή είναι: μεγαλύτερη ευελιξία (38%), γρήγορη εκπλήρωση και ολοκλήρωση εργασιών (29%), χαμηλό κόστος (29%), από κοινού χρήση της υποδομής με πελάτες (28%), χαμηλές δαπάνες για το προσωπικό πληροφορικής (26%), χαμηλές ειδικές πληρωμές (24%), μεταφορά εργασίας και ευθυνών στο cloud (24%), χρήση ενημερωμένης τεχνολογίας (21%), ενθάρρυνση για χρήση των standards του συστήματος (18%), τίποτα (15%), διάφορα (8%).

Για το 2012 εκτιμάται ανάκαμψη στις πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους servers, στα συστήματα αποθήκευσης και τα πολυμηχανήματα (MFP), παράλληλα με την αύξηση πωλήσεων των tablets.

Από την άλλη πλευρά, τα αντικίνητρα για τη χρήση της τεχνολογίας cloud συνοψίζονται στα εξής: Ανεπαρκής γνώση αναφορικά με το cloud (46%), ανησυχία για την ασφάλεια (30%), δυνατότητες χωρητικότητας (27%), εξάρτηση από τον πάροχο (26%), κόστος (23%), τεχνολογική ανωριμότητα (22%), δύσκολη η επιστροφή των εργασιών in house (19%), έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού (17%), τεχνολογική διαθεσιμότητα (16%), ανεπαρκής ικανότητα προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη (13%), νομικά ζητήματα (10%), άλλα (25%).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Σε σύγκριση με την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δυτικής Ευρώπης, η αντίστοιχη αγορά της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης αποδείχθηκε αρκετά ισχυρή τα τελευταία χρόνια. Μετά την διψήφια σε ποσοστό αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2010, ακολούθησε ένα πιο μετριοπαθές 2011. Ειδικότερα το 2011, οι πωλήσεις σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktops) δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) αυξήθηκαν σχεδόν κατά 11%.

Επιθετικές προσφορές και συντηρητική διαχείριση των αποθεμάτων βοήθησαν την κατάσταση, αν και οι ελλείψεις προϊόντων, που παρατηρήθηκαν λόγω των πλημμύρων στην Ταϊλάνδη, ώθησαν τις τιμές προς τα πάνω. Τόσο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τους επαγγελματίες, όσο και για τους οικιακούς καταναλωτές παρουσίασαν αύξηση στη διάρκεια του έτους, με απότομη άνοδο το τελευταίο τρίμηνο. Αντίθετα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδείχθηκαν πιο ασταθείς, δοκιμάζοντας έντονες διακυμάνσεις μεταξύ ανάπτυξης και συρρίκνωσης.

Η περιοχή της Ρωσίας παρουσίασε άλμα 13,4% σε αύξηση τεμαχίων και κατά 0,5% σε αξία. Για το 2012 εκτιμάται ότι η ζήτηση για σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα μειωθεί ελαφρώς τα επόμενα δύο χρόνια. Η ζήτηση για φορητές συσκευές, ωστόσο, θα επιταχυνθεί, με την αύξηση να φτάνει το 8,6% φέτος.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο έντονος ανταγωνισμός θα ωθήσει τις τιμές προς τα κάτω, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αύξησης της αξίας της αγοράς 11% το 2012.

TABLETS

Η αγορά των tablets είναι μια διαφορετική ιστορία. Παρά το γεγονός, ότι μετρούν μόνο μερικά χρόνια παρουσίας και εξακολουθούν να είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία, που είναι “ακόμα νεότερη” στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι αριθμοί ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτό.

Το 2011, για παράδειγμα, στη Δημοκρατία της Τσεχίας η αύξηση του όγκου των tablets έφτασε σχεδόν στο 718% και η αύξηση αξίας πάνω από 688% σε ετήσια βάση. Ομοίως, στην Ουγγαρία, η αύξηση πωλήσεων σε όγκο ήταν σχεδόν 498% και σε αξία 477%. Εν τω μεταξύ, η Ρουμανία και η Πολωνία ήταν ουσιαστικά νέες αγορές και παρουσιάζουν, επίσης, διψήφια και τριψήφια αύξηση πωλήσεων των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η δημιουργία σημείων πρόσβασης τοπικού περιεχομένου έχει ενθαρρύνει, επίσης, τη χρήση και οι συγκεκριμένες συσκευές θεωρούνται ως εργαλεία ευρείας κατανάλωσης. Επειδή η αποδοχή των tablets από τις τοπικές αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι μεγαλύτερη και πιο γρήγορη σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ο ρυθμός ανάπτυξης τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία για το 2012 υπολογίζεται από 60% έως 90%.

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - MULTIFUNCTIONAL

Το 2011, η αγορά των εκτυπωτών και των πολυμηχανημάτων ήταν από τις πιο μεταβλητές. Υπήρχαν χώρες που έδειξαν προτίμηση σε απλές και χαμηλού κόστους λύσεις και χώρες που προτίμησαν πιο σύνθετες επιλογές, πολλαπλών λειτουργιών που εξυπηρετούν μεγαλύτερες ομάδες εργασίας.

Σε αγορές, όπως η Ρουμανία, οι πωλήσεις εκτυπωτών αυξήθηκαν σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό. Η ίδια τάση ισχύει και για την Πολωνία, όπου οι χρήστες προτίμησαν μηχανήματα μεσαίας και υψηλότερης κλίμακας. Αντίθετα το 2011, η Ουγγαρία και η Τσεχική Δημοκρατία προτίμησαν συσκευές μικρότερης δυναμικής. Ωστόσο, η τάση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στους εταιρικούς πελάτες, καθώς και του δημόσιου τομέα κινείται σε επιλογές διαχείρισης εκτυπώσεων.

Κατά τα επόμενα χρόνια η αγορά MFP στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα συνεχίσει να αυξάνεται. Φέτος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία θα δουν αύξηση της αξίας της αγοράς των πολυμηχανημάτων.

SERVERS

Το περιβάλλον της υποδομής των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από μια σειρά από τάσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς των Servers. Από τη μια πλευρά οι χρήστες επιζητούν λύσεις σε υποδομές, που θα φιλοξενήσουν τις αλλαγές αναβάθμισης των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και του δημόσιου τομέα και από την άλλη ψάχνουν να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για μείωση του κόστους και για βελτίωση της απόδοσης.

Εστιάζουν προς τη βελτιστοποίηση των υποδομών και την ανάπτυξη νεότερων τεχνολογιών, την επέκταση των επιδόσεων και τη βελτίωση της αξιοποίησης των υποδομών, με στόχο την παροχή μεγαλύτερης επιχειρηματικής αξίας και την εξοικονόμηση κόστους. Η εικόνα σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι οι έντονες διακυμάνσεις των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης αναφορικά με την αξία της αγοράς αλλά και τον αριθμό τεμαχίων των servers.
Οι χρήστες στρέφονται όλο και περισσότερο προς την τυποποίηση, την ενοποίηση και τις αντίστοιχες λύσεις, όπως ενοποιημένη διαχείριση της υποδομής (servers, storage), συστήματα λογισμικού διαχείρισης, προηγμένα εργαλεία αυτοματισμού, αύξηση των υποδομών datacentres, τεχνολογίες virtualization και σύγκλισης των υποδομών για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών αναγκών.

Τα επόμενα χρόνια, ένα μεγάλο τμήμα των δαπανών για την υποδομή των servers στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα προέρχεται από τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών cloud, φιλοξενώντας επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξελίσσουν τις υποδομές τους, ιδίως μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Παρ 'όλα αυτά, αυτό θα αποτελέσει μια αρκετά μικρή αγορά τα επόμενα χρόνια, καθώς οι επιχειρήσεις μόλις τώρα γνωρίζουν την ανάπτυξη τέτοιου τύπου υποδομών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά από μια μικτή εικόνα κατά τα προηγούμενα χρόνια, η αγορά των συστημάτων αποθήκευσης (Storage) φαίνεται να μπαίνει σε μια παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης όσον αφορά τα έσοδα. Οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα δουν διψήφια αύξηση στην αξία της αγοράς αποθήκευσης το 2012.

Αντανακλώντας την πτώση των τιμών ανά GB, το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης επικεντρώνεται στα low-end συστήματα, αν και οι απαιτήσεις αποθήκευσης σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι οικονομικές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι επιχειρήσεις πετρελαίου-φυσικού αερίου συνεχίζουν να οδηγούν τις πωλήσεις μεγαλύτερων συστημάτων αποθήκευσης. Η αύξηση της ανάγκης για αποθήκευση δεδομένων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα δημιουργούν νέα δεδομένα στην κάλυψη αυτών των αναγκών με συστήματα αποθήκευσης εκτός του φυσικού χώρου των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, οι νέες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δεδομένων, αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη της αύξησης των δαπανών για αποθήκευση.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το λογισμικό παραδοσιακά αντιπροσώπευε ένα σχετικά μικρό μερίδιο των συνολικών δαπανών πληροφορικής σε σύγκριση με το μέσο όρο της αγοράς στη Δυτική Ευρώπη. Το χαρακτηριστικό αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το χαμηλότερο επίπεδο των πληροφοριακών υποδομών, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμηλό ενδιαφέρον για θέματα γύρω από την παραγωγικότητα την οργάνωση, την επιχειρηματική απόδοση, το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Η τάση διαφαίνεται πολύ διαφορετική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και η αγορά λογισμικού εμφανίζει άνοδο.

Το 2012 αναμένεται ανάπτυξη σχεδόν 10% σε αξία της αγοράς λογισμικού στη συγκεκριμένη αγορά. Σημαντικός είναι, επίσης, ο αντίκτυπος της κινητικότητας των επιχειρήσεων και της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, εν όψει της αυξανόμενης διείσδυσης των κινητών συσκευών και των τηλεφώνων αναμένεται αύξηση στη ζήτηση ανάλογου λογισμικού και εφαρμογών. Κατά τα επόμενα χρόνια οι αναλυτές εκτιμούν, ότι η αγορά λογισμικού θα ωφεληθεί από τη ζήτηση μεταξύ των μεγάλων και μεσαίου μεγέθους εταιρικών πελατών για την αναβάθμιση των υποδομών ERP και CRM. {{{ ArticleFiles }}}