EITO_Issue02

Η αγορά ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

2ndreport_cover

Έκδηλη είναι η αγωνία για επέκταση της οικονομικής κρίσης, εκτός των μελών - κρατών της Ευρωζώνης, στην περιοχή της Κεντρικής κα Ανατολικής Ευρώπης. Πολλές από τις οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επλήγησαν σκληρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και τις χώρες της Βαλτικής ο αντίκτυπος ήταν μικρότερος.

Η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουγγαρία είχαν άνοδο 4% - 7% στο ΑΕΠ, η Πολωνία, η Ρωσία και η Σλοβακία είχαν επίσης ανοδική πορεία, παρ’ όλο που τα δείγματα λιτότητας είναι εμφανή και στις συγκεκριμένες οικονομίες, με την κατανάλωση να περιορίζεται.

Το ζητούμενο για την επόμενη χρονιά είναι οι συγκεκριμένες οικονομίες να μην πληγούν από την τρέχουσα οικονομική κρίση που χτυπά ιδιαίτερα την Ευρωζώνη, ενώ η υψηλή ανεργία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις. Παρ’ όλα αυτά, οι δαπάνες των κυβερνήσεων των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης υπολογίζεται ότι θα είναι σημαντικές, αν και περιορισμένες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Για το 2012 η αγορά ψηφιακής τεχνολογίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5,7%

Με σημαντικά περιθώρια για την αύξηση της διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη χρήση τους, για πολλά χρόνια, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αποτέλεσε μία από τις πιο δυναμικές αγορές των ΤΠΕ σε όλο τον κόσμο. Παρά την επιβράδυνση των πωλήσεων πληροφορικής και των δαπανών για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, η αξία της αγοράς των ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,6% το 2011. Ειδικότερα στον τομέα της πληροφορικής, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 7,2%, στηριζόμενη, κυρίως, στη ζήτηση για τις υπηρεσίες λογισμικού, τα tablets.

Για το 2012, η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5,7%, ποσοστό που αντικατοπτρίζει μια μέτρια ανάκαμψη στις δαπάνες για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπηρεσίες. Ειδικότερα, η πληροφορική προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 9,8%, που θα βασιστεί κυρίως στις ανάγκες των επιχειρήσεων για υπηρεσίες αποθήκευσης και οι τηλεπικοινωνίες προβλέπεται να αναπτυχθούν κατά 3,6%, Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 1. Ποσοστιαία ανάλυση αγοράς ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2012. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012.
Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.comm

Ωστόσο, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις το κλίμα είναι ρευστό δεδομένης της κρίσης που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές από τις αγορές Ψηφιακής Τεχνολογίας της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Πολωνία, φαίνεται να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με εκείνες της Δυτικής Ευρώπης. Το 2012 χαρακτηρίζεται από συνδυασμό συνεχιζόμενων δαπανών για εξοπλισμό πληροφορικής, σταθερή ανάπτυξη στις κατηγορίες λογισμικού και υπηρεσιών, και στασιμότητα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.

Άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, η Ρουμανία, το Καζακστάν και τα κράτη της Βαλτικής, απεικονίζουν ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε δαπάνες για ΤΠΕ, με υγιή ζήτηση που παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες πληροφορικής και μερική αύξηση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών (π.χ. Ρωσία). Και τέλος, υπάρχουν χώρες, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στις οποίες η αγορά ΤΠΕ δείχνει κάμψη (π.χ. Βουλγαρία) ή έχουν φτάσει σε σημείο κορεσμού (π.χ. Σλοβενία). Αυτές οι διαφορές αντανακλούν σε διάφορους παράγοντες.

Αρκετές χώρες (π.χ. Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Σλοβενία) είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με το τυπικό προφίλ μιας ανεπτυγμένης αγοράς στη Δυτική Ευρώπη. Αγορές όπως η Ρωσία, η Ρουμανία, κ.ά., παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης στην αγορά πληροφορικής. Αυτό οφείλεται στα κεφάλαια που δαπανούνται για ανανέωση εξοπλισμού πληροφορικής και υποδομών, καθώς και για τη σταδιακή ανάπτυξη ή επέκταση λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, με στόχο τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματικότητα. Ο τελευταίος αυτός συνδυασμός θα υποστηρίξει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής σε αρκετές χώρες για τα επόμενα χρόνια.

Δύο στις πέντε επιχειρήσεις στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θεωρούν σημαντική την άμεση ευθυγράμμιση της πληροφορικής με τις ανάγκες της επιχείρησης. Η τάση αυτή παρατηρείται και στους δημόσιους οργανισμούς. Επίσης, σημαντική θεωρείται η ευελιξία του τομέα της πληροφορικής προκειμένου να συμβάλει στη συνολική ευελιξία και την καλύτερη ανταπόκριση στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες των επιχειρήσεων.

Η μείωση του κόστους, η βελτίωση της αποδοτικότητας των τεχνολογικών υποδομών και η ενίσχυση της ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής παραμένουν μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων των χρηστών. Σε κυβερνητικό επίπεδο, η πληροφορική και οι επικοινωνίες στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πρέπει να απαντήσουν στις προκλήσεις των μεταρρυθμίσεων, των αυστηρών προϋπολογισμών και της δημοσιονομικής ισχύος. Το ενδιαφέρον και η ζήτηση για την προσέλκυση λύσεων τεχνολογίας εξαρτάται από τη δυνατότητα για την καλύτερη λήψη αποφάσεων.

{{{ ArticleFiles }}}