EITO_Issue01

Εξελίξεις στην αγορά TΠΕ ανά ήπειρο

1streport_02
Παρά τη θετική πρόβλεψη για άνοδο των δαπανών σε ψηφιακή τεχνολογία παγκόσμια, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις της κάθε ηπείρου ξεχωριστά επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Για παράδειγμα, η ζήτηση για εξοπλισμό, υπηρεσίες και υποδομές στις ανεπτυγμένες οικονομίες (π.χ. ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία) είναι υποτονική σε σύγκριση με τις αναδυόμενες οικονομίες. Το 2012 οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες θα παρουσιάζουν χαμηλή, μονοψήφια αύξηση των δαπανών τους σε ΤΠΕ, με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Ενώ οι απαιτήσεις από τον επιχειρηματικό/ εμπορικό τομέα δείχνουν σημεία βελτίωσης, η χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών υπονομεύει οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή στην τύχη των καταναλωτικών δαπανών. Επιπλέον, οι κεφαλαιακές δαπάνες στο δημόσιο τομέα θα συνεχίσουν να είναι σε χαμηλά επίπεδα σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, υπό το βάρος επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης.

ΕΥΡΩΠΗ
Η Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο, όπου ο κλάδος ΤΠΕ αναμένεται να εμφανίσει μικρή ή και καθόλου αύξηση. Οι εκτιμήσεις για αύξηση 1,2% θεωρούνται ως οι πλέον αισιόδοξες για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Παρ’ όλο που το σενάριο μιας μεγαλύτερης κλιμάκωσης της κρίσης χρέους (με στόχο την αποδυνάμωση του ευρώ) δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθοδικοί κίνδυνοι αυξήθηκαν από την έναρξη του έτους. Πολλές επιχειρήσεις στη Δυτική Ευρώπη, έχουν, ήδη περικόψει τις επενδύσεις τους σε ΤΠΕ (προκειμένου να προστατεύσουν την κερδοφορία τους), η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι εξαιρετικά αδύναμη (επηρεάζοντας τις δαπάνες για την πληροφορική και τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα) και οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται και αξιολογούν εκ νέου τις συμβάσεις και επενδύσεις τους για έργα τεχνολογίας. Στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Το 2013 η αύξηση θα είναι της τάξης του 1,4% στο σύνολο της Ευρώπης, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια ισχυρότερη ανάκαμψη σε δαπάνες ΤΠΕ στην Ευρώπη παραμένει ένας μακρύς δρόμος.

Η διάδοση των ΤΠΕ συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, οδηγεί την επιχειρηματική ανάπτυξη, βελτιώνει την παραγωγικότητα, διευκολύνει την αλλαγή και πολλές φορές οδηγεί σε ειδικευμένη καινοτομία

ΗΠΑ
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά ΤΠΕ των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα εμφανίσει το 2012 σημαντική αύξηση, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες. Παρά την επιβράδυνση στη ζήτηση των υπηρεσιών και των προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, συνολικά η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στις ΗΠΑ το 2012 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει άνοδο 6%. Η φορητότητα και οι δαπάνες για υποδομές θα αντιπροσωπεύσουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανόδου. Οι έξυπνες συσκευές και τα tablets κρατούν τα σκήπτρα της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ.

ΙΑΠΩΝΙΑ
Η Ιαπωνία, εν τω μεταξύ, δείχνει να ανακάμπτει σταδιακά μετά το σεισμό και το τσουνάμι του 2011. Η ιαπωνική αγορά ΤΠΕ βρίσκεται σε πορεία βραδείας ανάκαμψης από τις συνέπειες του σεισμού, η οποία οδήγησε σε απότομη συρρίκνωσή του. Η αγορά θα επανέλθει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 2% το 2012, βοηθούμενη από κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που χρηματοδοτούν ειδικά την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών της χώρας.

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
Πολλές από τις αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου επενδύουν μαζικά στις ΤΠΕ. Αυτή η ανάγκη καθοδηγείται από την επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και από την αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ που οφείλεται κυρίως στην επίδραση των κινητών τεχνολογιών. Ήδη το 2012 οι αναδυόμενες οικονομίες θα αντιπροσωπεύουν το 27% της παγκόσμιας δαπάνης ΤΠΕ και περίπου το 57% της αύξησης των καθαρών νέων δαπανών για ΤΠΕ.

Οι χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) θα επεκτείνουν σημαντικά τις τεχνολογικές τους επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Το 2012, η ανάπτυξη της αγοράς ΤΠΕ μόνο στην Κίνα θα ξεπεράσει το 12% με έμφαση την υψηλότερη ζήτηση για εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες πληροφορικής, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (π.χ. “έξυπνα” τηλέφωνα και υποδομές κινητής τηλεφωνίας) και υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Το 2ο εξάμηνο του 2012, για παράδειγμα, οι μηνιαίες δαπάνες πληροφορικής στην Κίνα θα υπερβούν τις ετήσιες δαπάνες της Ιαπωνίας. Ήδη σήμερα, περισσότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πωλούνται στην Κίνα σε μηνιαία βάση από ό,τι πωλούνται στην Αυστραλία σε ετήσια βάση. Και μέχρι το 2015, οι συνολικές δαπάνες πληροφορικής μόνο στο Πεκίνο θα αντιστοιχούν με τις δαπάνες της Ελβετίας, η οποία θεωρείται η 17η μεγαλύτερη αγορά πληροφορικής στον κόσμο.

Στη Βραζιλία, οι δαπάνες ΤΠΕ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 9,8% το 2012, σε μεγάλο βαθμό από την έντονη υιοθέτηση των κινητών συσκευών και υπηρεσιών. Η χώρα έχει, ήδη, την τέταρτη μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή αγορά στον κόσμο. Ομοίως, η αγορά ΤΠΕ στη Ρωσία συνεχίζει να ανακάμπτει από την απότομη συρρίκνωση που σημειώθηκε το 2009 και τώρα ετοιμάζεται να γίνει η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και tablets στην Ευρώπη. Οι δαπάνες για ΤΠΕ στη Ρωσία υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν κατά 8,7% το 2012, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ορισμένες περιοχές θα σημειώσουν ρυθμό ανάπτυξης 13,6%, με έμφαση στα tablets, τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισμικό και τις υπηρεσίες πληροφορικής.

Επίσης, ισχυρή ανάπτυξη χαρακτηρίζει την αγορά ΤΠΕ στην Ινδία, με έμφαση στα tablets, το λογισμικό, τις υπηρεσίες πληροφορικής, τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, που μεταφράζεται σε αύξηση της αξίας αγοράς κατά 11% το 2012. Οι χώρες BRIC θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο των συνολικών δαπανών ΤΠΕ των αναδυόμενων οικονομιών. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό είναι ευρύτερο και βαθύτερο. Μια σειρά από άλλες χώρες βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προμηθευτών ΤΠΕ, δεδομένου του μεγέθους τους αλλά και των δυνατοτήτων ανάπτυξης. Σε αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνονται οι: Ινδονησία, Βιετνάμ, Σαουδική Αραβία, Καζακστάν, Κολομβία, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Πολωνία, Τουρκία, Αργεντινή, και πολλές άλλες.

Η διάδοση των ΤΠΕ συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, οδηγεί την επιχειρηματική ανάπτυξη, βελτιώνει την παραγωγικότητα, διευκολύνει την αλλαγή και πολλές φορές οδηγεί σε ειδικευμένη καινοτομία, καθώς οι χρήστες αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να αντιμετωπίσουν ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και προκλήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από μια σειρά ινστιτούτα οικονομικών ερευνών, το συμπέρασμα είναι πως οι αναδυόμενες αγορές θα παράγουν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής το 2013, υπολογιζόμενη σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (purchasing power parity - PPP).

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΠΕ
Παράλληλα με τις δαπάνες για “παραδοσιακό” τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες, παρατηρείται στροφή προς νεότερες τεχνολογίες, που συνοψίζονται στον τίτλο “Third Platform”. Πρόκειται για μετάβαση σε μια νέα πλατφόρμα, που παρατηρείται κάθε 20 - 25 χρόνια για ανάπτυξη και καινοτομία στον κλάδο ΤΠΕ σε συνδυασμό με τις νεότερες τεχνολογικές τάσεις, όπως η φορητότητα (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το cloud computing (στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα), big data/ analytics και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 2012 οι τεχνολογίες αυτές θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της ανάπτυξης της αγοράς Ψηφιακής Τεχνολογίας, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη διείσδυση των φορητών συσκευών και στις επενδύσεις για υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Οι νέες αυτές τεχνολογίες εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Η αξία της συγκεκριμένης αγοράς αυξάνεται κατά 18% περίπου ανά έτος, σχεδόν τέσσερις φορές το ποσοστό του υπόλοιπου κλάδου ΤΠΕ.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος αυτών των τεχνολογιών συνολικά στην αγορά των ΤΠΕ θα γίνει ακόμη πιο έντονος με την πάροδο του χρόνου. Καθώς, η διείσδυση και η χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών επεκτείνεται, θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αναμόρφωση του μεγαλύτερου μέρους της ανταγωνιστικής δομής της παγκόσμιας βιομηχανίας ΤΠΕ, και τη μετατροπή του παραδοσιακού προμηθευτή και των κοινοτήτων του καναλιού. Πράγματι, πολλές από τις πολύ δραματικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στη βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας, οφείλονται στο “Third Platform".

Για παράδειγμα η εμφάνιση νεοεισερχόμενων στην αγορά, η αύξηση του αριθμού των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας, η ενοποίηση του καναλιού, οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές, ο σοβαρός ανταγωνισμός για ταλέντα και προσωπικό, κ.ο.κ., είναι μια αντανάκλαση των υψηλών επιχειρηματικών μαχών, που είναι σε εξέλιξη για την ηγεσία και τη θέση των επιχειρήσεων του κλάδου στο επόμενο μεγάλο κύμα εξέλιξης της αγοράς Ψηφιακής Τεχνολογίας και την ανάπτυξη.
Με το “Third Platform” εμφανίζονται στο προσκήνιο ορισμένες από τις τεχνολογικές τάσεις και εξελίξεις, που θα χρησιμοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, για να διαμορφώσουν το περιβάλλον της Πληροφορικής και θα επηρεάσουν επίσης και τα χρηματοδοτικά μοντέλα δαπανών για λύσεις τεχνολογίας.{{{ ArticleFiles }}}