Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση και τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων & Εργασίας

announcements_cover

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό €8 εκατ., για τη συντήρηση και τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη” (DEP).

Οι βασικοί στόχοι του διαγωνισμού περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας της πλατφόρμας, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών συμμαχιών για τις ψηφιακές δεξιότητες και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ αυτών των συμμαχιών και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας. Το αντικείμενο του έργου επικεντρώνεται στα εξής:

  • Τεχνική συντήρηση της υπάρχουσας διαδικτυακής εφαρμογής.
  • Δημιουργία περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ευρωπαϊκών ψηφιακών δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση σχετικά με το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Εξασφάλιση σχεδιασμού πλατφόρμας με επίκεντρο τον χρήστη, προσβάσιμης και προστασίας των δεδομένων της.
  • Υποστήριξη των εθνικών συμμαχιών με παροχή περιεχομένου, υποστήριξη στο σχεδιασμό και τεχνική βοήθεια. 
  • Αύξηση της συμμετοχής των εθνικών συμμαχιών και αύξηση της βάσης των μελών της πλατφόρμας.
  • Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων και εργαστηρίων για την προώθηση της συνεργασίας και των βέλτιστων πρακτικών.
  • Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας για την προσέγγιση νέου κοινού και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ε.Ε. και στην προώθηση ενός εργατικού δυναμικού με περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, στις 12:00, ώρα Ευρώπης/Βρυξελλών.

Τα σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ