Υποτροφία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης “Δικτύωση Υπολογιστών” εις μνήμην του συναδέλφου Χρήστου Μοσχονά

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης αναφορικά με την υποτροφία για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες”, του Τμήματος  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εις μνήμην του συναδέλφου Χρήστου Μοσχονά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του προγράμματος υποτροφιών σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή υποτροφιών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης “Δικτύωση Υπολογιστών”, σε υποψηφίους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες”, του Τμήματος  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εν λόγω ειδίκευση εμβαθύνει στις τεχνολογίες επικοινωνιών και δικτύων, που κυριολεκτικά άλλαξαν τον τρόπο ζωής και που εξελίσσονται συνεχώς, προσφέροντας νέες υπηρεσίες και εφαρμογές. Με έναν κορμό μαθημάτων, που καλύπτει το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις, σε περιοχές τεχνολογικής αιχμής, όπως το μελλοντικό Διαδίκτυο, τα δίκτυα ασύρματων και κινητών επικοινωνιών και τα οπτικά δίκτυα, η ειδίκευση αυτή ανοίγει στου αποφοίτους της, τις πλέον ευοίωνες προοπτικές σε μια τεχνολογική περιοχή που πρωτοστατεί στο παγκόσμιο τεχνολογικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Γνωρίζοντας την πρόθεση σας για μεγαλύτερη εξοικείωση και διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας, καθώς και την αναγνώριση της αναγκαιότητας για στήριξη και ενίσχυση της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον κλάδο, ιδιαίτερα σήμερα - υπό τις δυσμενείς συνθήκες που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία - περισσότερο από ποτέ, προσβλέπουμε στη θετική σας ανταπόκριση στην πρόσκληση του ΣΕΠΕ για τη χορηγική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος Υποτροφιών “Εις μνήμην Χρήστου Μοσχονά”.

Επισυνάπτονται, προς ενημέρωση σας, η αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, των κριτηρίων, καθώς και των δυνατοτήτων συμμετοχής και παρουσίας σε αυτό. 

Προσδοκώντας στην αρωγή σας σε αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συνδέσμου (fax. 210 92 49 542, e-mail: info@sepe.gr) για το ενδιαφέρον της επιχείρησης σας να συμμετέχει στην υλοποίηση της, μέχρι τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση.