Δραστηριότητες Επιχειρήσεων ΤΠΕ

Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων ΤΠΕ, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, καλύπτουν τους ακόλουθους βασικούς τομείς και εξειδικεύονται όπως παρουσιάζεται ακολούθως:

Hardware Devices:
 • Mobile Phone
 • Peripheral
 • Personal computing device
IT Infrastructure:
 • Server
 • Storage
 • Network
 • Security
 • Data Center Facilities Infrastructure
Cloud Service Providers:
 • IaaS
 • PaaS
 • SaaS
Software:
 • Independent Software Vendor
IT Services:
 • Managed services
 • Project oriented services
 • Support services
 • IT Security Services
 • IT Consulting
 • IT Training Services
 • Colocation / Data Center Facilities Services
Telecom services:
 • Fixed telecom services
 • Mobile telecom services
 • ISP
Distribution and Retail:
 • Hardware Distribution
 • Software Distribution
 • Consumer Electronic Distribution
 • Consumer Electronic Retailer
 • Computer Systems Retailer