Συνάντηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και τη Νεολαία Υλοποίηση της Πλατφόρμας Δράσεων “ITU-ICT-AGORA”

Σας ενημερώνουμε ότι στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2015, διοργανώνεται Διήμερη Συνάντηση Εργασίας για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και τη Νεολαία στις ΤΠΕ, από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ITU και εκπροσώπων χωρών της Ε.Ε. (Ουγγαρία, Βουλγαρία, Πολωνία). 

H εκδήλωση αποτελεί την 1η επίσημη συνάντηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πρωτοβουλίας της ITU για την “Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και τη Νεολαία” (ICT Entrepreneurship, Ιnnovation and Υouth-EUR5), η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της Πλατφόρμας Δράσεων με κωδικό όνομα “ITU-ICT-AGORA”, υπό το συντονισμό της Ελλάδας, όπως έχει ήδη εγκριθεί από την ITU. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εθνικές εμπειρίες, που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Στόχος είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ο εντοπισμός των προκλήσεων, που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη και η οικοδόμηση μιας κοινότητας επαγγελματιών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της νεολαίας, που θα χαράξουν, από κοινού, ένα σχέδιο δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του διήμερου Workshop, θα πραγματοποιηθεί η συν-διαμόρφωση συγκεκριμένων Δράσεων και Προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά: δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ITU, μητρώο Ευρωπαϊκών φορέων του οικοσυστήματος ΤΠΕ/Επιχειρηματικότητας/Καινοτομίας, καθιέρωση ετήσιων διαγωνισμών, pre-acceleration προγράμματα, hackathons, χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, δίκτυα συνεργασίας, Investment Events, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιχειρηματικές αποστολές.

Για κάθε πρόταση/Δράση (Action Item), που θα συμπεριληφθεί στο Σχέδιο υλοποίησης της πλατφόρμας ITU-ICT-AGORA θα γίνει πρόταση στην ITU για την αντίστοιχη χρηματοδότησή της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει η Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά και λοιποί Διεθνείς Οργανισμοί.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων - INNOVATHENS (Πειραιώς 100, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον κ. Δημήτριο Κουρμπάση στο email: d.kourbassis@yme.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στη διεύθυνση: http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1526&id=&tid=1677