Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/ 2015

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 234

Προς
τις Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ


Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, ο ΣΕΠΕ ασχολήθηκε αμέσως και εντατικά μόλις προέκυψε το θέμα με το άρθρο 21 του Ν. 4321/ 2015 που δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις, όχι μόνον του κλάδου μας αλλά όλων των κλάδων της οικονομίας που πραγματοποιούν εισαγωγές, με την απαίτηση προκαταβολής από τις επιχειρήσεις που λάμβαναν από το εξωτερικό αγαθά η υπηρεσίες φόρου σε ποσοστό 26% επί της αξίας των σχετικών συναλλαγών.

Ο ΣΕΠΕ υπήρξε ο μόνος συλλογικός φορέας στη χώρα που αντελήφθη έγκαιρα και έλαβε μέρος με τεκμηριωμένες θέσεις στη διαβούλευση επί του κειμένου για το Άρθρο 21 του σχετικού νομοσχεδίου που είχε ελάχιστη διάρκεια (μόλις 2 εργάσιμες ημέρες). Στη συνέχεια, το Προεδρείο του Συνδέσμου με τη συνδρομή των επαγγελματικών στελεχών μας, αλλά και την πολύτιμη συμβολή μελών μας πραγματοποίησε σειρά επαφών με τους αρμόδιους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες στους οποίους εξέθεσε αναλυτικά, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα τις θέσεις και τις προτάσεις μας που απηχούσαν τις απόψεις των μελών μας όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην εσωτερική διαβούλευση που οργανώσαμε.

Χθες αναρτήθηκε στο opengov.gr για διαβούλευση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/ 2015 που όπως διαπιστώσαμε με ικανοποίηση υιοθετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προτάσεις που υποβάλαμε με το σχετικό υπόμνημά μας στο Υπουργείο Οικονομικών και δίνει ικανοποιητική λύση σε μία σειρά σοβαρών θεμάτων που είχε δημιουργήσει το κείμενο της σχετικής διάταξης του νόμου.

Έτσι, μεταξύ άλλων:

  • Αντικαθίσταται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η υποχρέωση προκαταβολής του φόρου από σύστημα προέγκρισης της συναλλαγής βασιζόμενο σε υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου.

  • Εξαιρούνται από τη διάταξη και όλες τις σχετικές υποχρεώσεις οι συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων.

  • Εξαιρούνται οι ενδοομιλικές συναλλαγές που διενεργούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

  • Καθορίζεται συγκεκριμένη και σύντομη προθεσμία επιστροφής του προκαταβληθέντος φόρου αλλά και δυνατότητα συμψηφισμού του στις περιπτώσεις που θα υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής.

  • Παρέχεται μεταβατική περίοδος μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2015 για την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης θα βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης μέχρι τις 7/5/2015, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/minfin/?p=5075.

Τα Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις των σχετικών ρυθμίσεων, παρακαλούνται να τα αποστείλουν στη Γραμματεία του Συνδέσμου (e-mail: info@sepe.gr), μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την επεξεργασία και την υποβολή στη διαβούλευση εγκαίρως.

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης [PDF]

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή/ και διευκρίνιση.

Με εντολή Δ.Σ.
Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE
Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA