Σχέδια Προτύπων ETSI για σχολιασμό

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στην Επιτροπή “Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” που έχει συσταθεί από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο οποίος ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (NSO) εκτελεί την διαδικασία ψήφισης και σχολιασμού, επικυρώνει και εκδίδει ως ελληνικά, τα Πρότυπα του ETSI.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε Σχέδια Προτύπων του ETSI, τα οποία εκκρεμούν για σχολιασμό και ψήφιση από την παραπάνω Επιτροπή για την υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων σας στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (e-mail: info@sepe.gr), με βάση τις παρακάτω προθεσμίες που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ:

Β. Εγκρίσεις

1. Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) – Συστήματα υποτιτλισμού. Προθεσμία μέχρι 22/10/2018.

2. Νοήμονα Συστήματα Μεταφοράς (ITS) - Οχηματικές επικοινωνίες - Βασικό σύνολο εφαρμογών - Μέρος 2: Προδιαγραφή της Βασικής Υπηρεσίας Συνεργατικής Ευαισθητοποίησης.

Νοήμονα Συστήματα Μεταφοράς (ITS) - Οχηματικές επικοινωνίες - Βασικό σύνολο εφαρμογών - Μέρος 3: Προδιαγραφές της Βασικής Υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Περιβαλλοντικής Ειδοποίησης

Προθεσμία μέχρι 2/11/2018.

3. Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησιμοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρομους – Εναρμονισμένο Πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και για γνωρίσματα για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προθεσμία μέχρι 10/11/2018.

4. Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) –  Ασυρματικός σταθμός αναμετάδοσης (WRS). Προθεσμία μέχρι 28/11/2018.

5. Ραδιοφωνικοί δέκτες ευρυεκπομπής - Μέρος 1: Γένιες απαιτήσεις και μέθοδοι μέτρησης. Προθεσμία μέχρι 20/12/2018.

6. Περιβαλλοντική Μηχανίκευση (EE) - Μεθοδολογία μέτρησης ενεργειακής απόδοσης και μετρική για ιδεατοποίηση λειτουργίας δικτύου (NFV). Προθεσμία μέχρι 24/12/2018.