ΣΕΠΕ - Deloitte | Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο ΤΠΕ

ΣΕΠΕ - Deloitte | Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο ΤΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ σε συνεργασία με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Deloitte προχωρούν στην εκπόνηση μίας Στρατηγικής Μελέτης που θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε ο Ελληνικός κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Σκοπός της μελέτης είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις εξωστρέφειας του και την αύξηση των επενδύσεων σε επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα, με στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της μελέτης θα χρειαστούμε τη συνδρομή σας, ως βασικότερους συντελεστές του Ελληνικού κλάδου ΤΠΕ, αρχικά μέσα από τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τόσο ερωτήσεις που αφορούν στην υφιστάμενη δραστηριοποίηση της επιχείρησης σας, όσο και στη δική σας εκτίμηση για τις παγκόσμιες τάσεις και εξελίξεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τον κλάδο και τη θέση της επιχείρησης σας.

Θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.

Επισημαίνουμε, ότι η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της Μελέτης. Μετά την ολοκλήρωση της Μελέτης θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μύριαμ Βασιλειάδου, στο e-mail: info@sepe.gr.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Deputy Chairman WITSA