Σε Δημόσια Διαβούλευση από την Ε.Ε. “Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη - η ευρωπαϊκή προσέγγιση”

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση τη “Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη - η ευρωπαϊκή προσέγγιση” (WHITE PAPER On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust), απευθυνόμενη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που ενδιαφέρονται/δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), στελέχη τεχνολογίας ΑΙ, εταιρείες και επιχειρηματικές οργανώσεις, ΜμΕ, δημόσια διοίκηση, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και πολίτες.

Η δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα που τέθηκαν και τις επιλογές πολιτικής που προτείνονται στη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτήν τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12270-White-Paper-on-Artificial-Intelligence-a-European-Approach/public-consultation

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουνίου 2020.