Προτάσεις του ΣΕΠΕ αναφορικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με αφορμή το σχέδιο νόμου για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (νόμος ΕΣΠΑ 2014-2020), το οποίο τέθηκε προς διαβούλευση πρόσφατα, ο ΣΕΠΕ απέστειλε τις σχετικές προτάσεις του, στους αρμόδιους φορείς και πολιτικά κόμματα.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE
Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA