Πρόσκληση συμμετοχής σε workshop για τα θέματα εξωστρέφειας του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ σε συνεργασία με τη GIZ και το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει workshop για τα θέματα εξωστρέφειας του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, ώρα 14:00 έως 16:00, με τηλεδιάσκεψη.

Το έργο της υποστήριξης της GIZ έχει αναλάβει η κοινοπραξία ICAP/DK για τη διοργάνωση επαφών με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, με τον κλάδο ΤΠΕ να επιλέγεται ως κλάδος προτεραιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στόχος του workshop είναι η καταγραφή προοπτικών, αλλά και προκλήσεων του κλάδου, προκειμένου να σχεδιαστούν στοχευμένες δράσεις υποστήριξης/ προώθησης της εξωστρέφειας του από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, μετά από διαδραστική συζήτηση με εκπροσώπους των επιχειρήσεων.

Η agenda της συνάντησης περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση GIZ: Νικόλαος Αρχοντής (GIZ),
  • Παρουσίαση του έργου: Γιώργος Καϊσμαρίδης (ICAP),
  • Συνοπτική αναφορά για τις ευκαιρίες και απειλές που διαμορφώνονται για εξωστρέφεια: Δημήτρης Καραβασίλης (DK Consultants),
  • Συντονισμός συζήτησης μεταξύ των συνομιλητών: Δημήτρης Καραβασίλης (DK Consultants),
  • Σύνοψη θεμάτων που συζητήθηκαν: Δημήτρης Καραβασίλης (DK Consultants).

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο workshop, με απαντητικό e-mail στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ (info@sepe.gr) μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν τις σχετικές πληροφορίες για τη σύνδεση τους στην τηλεδιάσκεψη.