Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο "Coaching: a (+) plus to managerial skills" του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο μεταπτυχιακού διπλώματος, στο τμήμα Master in Business Administration, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΑΠ), διεξάγεται έρευνα με τίτλο "Coaching: a (+) plus to managerial skills", με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Αθ. Μιχιώτη, διευθυντή του προγράμματος "Management in People & Organisations" στο ΕΑΠ. 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας έχει συγκεκριμένη ομάδα στόχευσης και διεξάγεται μόνο σε επιχειρήσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Είναι ανώνυμο και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ώστε να διευκολύνονται οι συμμετέχοντες στην άμεση και γρήγορη συμπλήρωση και αποστολή του.

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου λήγει την Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Παναγιώτα Αλεξίου, τηλ. 6947800824, e-mail: std091697@ac.eap.gr, aleksiou.123@gmail.com