Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο την υιοθέτηση της Στρατηγικής Συν-ανταγωνισμού από επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΤΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πραγματοποιεί έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο την υιοθέτηση της Στρατηγικής Συν-ανταγωνισμού από επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η στρατηγική συν-ανταγωνισμού αποτελεί μία εναλλακτική επιχειρηματική στρατηγική, κατά την οποία οι επιχειρήσεις εστιάζουν τόσο στις συνεργατικές, όσο και στις ανταγωνιστικές σχέσεις. Δηλαδή, συνεργάζονται με έναν ή περισσότερους ανταγωνιστές τους σε κάποιες δραστηριότητες (π.χ. παραγωγή, Έρευνα & Ανάπτυξη) για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, και ταυτόχρονα ανταγωνίζονται σε κάποιες άλλες δραστηριότητες (π.χ. πωλήσεις, μάρκετινγκ), ώστε η καθεμία ξεχωριστά να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Ο σκοπός της στρατηγικής συν-ανταγωνισμού είναι η δημιουργία αξίας τόσο για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όσο και για τους πελάτες τους. Συνεπώς, η στρατηγική συν-ανταγωνισμού δεν υποδηλώνει τη δημιουργία καρτέλ.

Τα στοιχεία, που θα δοθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για επιστημονικούς σκοπούς και θα παραμείνουν απόρρητα. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας, παρακαλούνται να σημειώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας, στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η συμπλήρωση του και σχεδόν όλες οι απαντήσεις έχουν τη μορφή πολλαπλής επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις μαρκάροντας με “X” στο τετράγωνο της κάθε απάντησης (κάνοντας αριστερό κλικ του ποντικιού) ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται. Αφού συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkossyva@webmail.unipi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Δώρα Κόσσυβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τηλ. 6972319984, e-mail: dkossyva@webmail.unipi.gr.