Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαβούλευση στο πλαίσιο επικείμενης Προ-Εμπορικής Δημόσιας Σύμβασης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου INCAREHEART απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε μια σειρά εκδηλώσεων (διαβουλεύσεις), που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2021 και έχουν ως στόχο να ενημερώσουν έγκαιρα τους δυνητικούς αναδόχους μιας επικείμενης Προ-εμπορικής Δημόσιας Σύμβασης.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου INCAREHEART θα υλοποιηθεί μια Προ-εμπορική Δημόσια Σύμβαση για την προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, που σχετίζονται με τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

Κάθε αναθέτουσα αρχή του έργου από 5 συνολικά χώρες (Σουηδία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Τουρκία) θα διοργανώσει μια εκδήλωση διαβούλευσης στην τοπική της γλώσσα για να προσελκύσει εθνικούς φορείς. Επιπλέον, θα διοργανωθεί και ένα διεθνές διαδικτυακό συνέδριο σε διεθνές επίπεδο με το ίδιο θέμα στα αγγλικά.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) με την υποστήριξη του One Stop Liaison Office - Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, διοργανώνει τη σχετική εκδήλωση διαβούλευσης διαδικτυακά την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, ώρα 13:00 - 15:00, στα ελληνικά.

Η εγγραφή τόσο για την τοπική εκδήλωση της ΠΚΜ όσο και για τις άλλες τοπικές εκδηλώσεις αλλά και για το διεθνές συνέδριο είναι δυνατή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του έργου: https://incareheart.eu/#OMC.

Ειδικότερα, για την τοπική εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το πρόγραμμα και η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο link: https://incareheart.eu/omc/omc-thessaloniki/.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο INCAREHEART, τις Προ-εμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις, αλλά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανοίγονται μέσω της συμμετοχής στις συμβάσεις αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κ.κ.: Βασίλη Τσανίδη, Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ, τηλ. 2313 319605 και Σταύρο Μαντζανάκη, Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ, τηλ: 2313 319668.

Για να δείτε την πρόσκληση διαβούλευσης και ενημερωτικό υλικό σχετικά με το έργο πατήστε ΕΔΩ